2013-09-17 00:40:03
Φωτογραφία για Οι όροι δανειοδότησης Ο.Τ.Α. για εκτέλεση έργων
Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τα νομικά πρόσωπα που κινούνται στο... πλαίσιο της σύμπραξης Δημοσίου και Iδιωτικού τομέα, καθορίζονται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τα δάνεια θα χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, ανάπλασης πλατειών, διαμόρφωσης πάρκων - παιδικών χαρών, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, έργων ύδρευσης, αθλητικών κέντρων, κολυμβητηρίων, κοιμητηρίων, δημοτικών ιατρείων, γεωτρήσεων, απορριμμάτων, κ.λπ.

Ακόμη, θα χορηγούνται και για την προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων, προκειμένου οι Ο.Τ.Α. να πραγματοποιούν έργα.


ΤΑ ΠΟΣΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ

Το ύψος των δανείων μπορεί να φθάσει μέχρι το 100% του προϋπολογισμού, του υπό εκτέλεση έργου.

Για τις περιπτώσεις έργων, που πρόκειται να κατασκευαστούν από νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ στις περιπτώσεις συγχρηματοδότησης, το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισμού του έργου.

Το ύψος, το επιτόκιο και χρόνος αποπληρωμής των δανείων καθορίζονται κατόπιν αξιολόγησης της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας του και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειστή, ενώ ο χρόνος εξόφλησης μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 25 χρόνια.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τη λήψη των δανείων αυτών, οι Ο.Τ.Α., κ.λπ. θα πρέπει να ενεχυριάζουν τα αναγκαία ποσά από τα έσοδα τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητα τους μέχρι του ποσού του δανείου και να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το Δημόσιο ή Τράπεζα.

Στις περιπτώσεις που τα δάνεια αποσκοπούν για την εκτέλεση έργων, μπορεί να προκαταβάλλεται το 10% του αιτουμένου ποσού, χωρίς κανένα δικαιολογητικό και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου.

Ακόμη, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των δόσεων, μπορεί να υπάρξει περίοδος χάριτος, «πέραν των όσων αναφέρονται στη συναφθείσα σύμβαση» ή να τροποποιηθούν άλλοι όροι της δανειακής σύμβασης.
epoli.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ