2019-01-05 11:08:51
Φωτογραφία για 10 διεκδικήσεις από μισθωτούς, συνταξιούχους και απόστρατους (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Χρονιά αναδρομικών το 2019.

Το μπαράζ των δικαστικών απο­φάσεων που δικαιώνει εκα­τοντάδες χιλιάδες εργαζομέ­νους και συνταξιούχους προκαλεί πλήθος διεκδικήσεων, με όσα συνε­πάγονται οι αναμενόμενες αποφά­σεις του ΣτΕ.

Δηλαδή 17 δισ. για το 2019! Έχουμε αναδρομικές διεκδικήσεις για συνταξιού­χους, εργαζομένους στο Δημόσιο και διεκδίκηση αναδρομικών από απόστρα­τους!

Να τα δούμε αναλυτικά: Έχουν κριθεί αντισυνταγματικές έξι περικοπές συντάξεων. «Το ΣτΕ», τονίζει η δι­κηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου «θα αποφασίσει στις 23 Ιανουαρίου αν είναι αντισυνταγματικός ή όχι ο νόμος Κατρούγκαλου. Ουσιαστικά, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ στις 23 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να εξηγήσουν στο ΣτΕ γιατί δεν εφαρμό­ζουν τις αποφάσεις του, που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις στους συνταξι­ούχους. Στις 2 Φεβρουαρίου έχουμε τη δί­κη, στο ΣτΕ, από την ΑΔΕΔΥ για τη διεκδίκηση δώρων και επιδομάτων».


Η σειρά των αναδρομικών έχει ως εξής:

1. Όλοι οι συνταξιούχοι και όσοι πήραν σύνταξη έως 12/5/2016 δικαιούνται ανα­δρομικά , λόγω των μειώσε­ων που είχαν μετά το 2013 από το δεύτερο μνημόνιο.

2. Πάνω από 220.000 νέοι συνταξιούχοι, κατά τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, από 13/5/2016 και μετά, που ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι αυτοί διεκδικούν στο ΣτΕ ίση μεταχείριση με τους παλαιούς συνταξιού­χους, μετά την ακύρωση των περικοπών της «προσωπικής διαφοράς» από τους δανει­στές. Δηλαδή ζητούν πίσω τις περικοπές, θέλουν την ολική επιστροφή των περικοπών από το 2016!

3. Πάνω από 700.000 οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τους οποίους δικαίωσε το ΣτΕ για την επαναφορά των δώρων ύψους 1.000 ευρώ τον χρόνο που δεν λαμβάνουν από το 2013 και μετά. Το δι­καίωμα στα αναδρομικά, κατά τον Δημήτρη Μπούρλο, έχει πενταετία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αιτήματα διεκδι­κήσεων 3,5 ετών, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Δε­κέμβριο του 2018. Όμως αποφασιστικό ρόλο θα παίξει το αν θα κριθεί ή όχι αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου. Αν κριθεί αντισυνταγματικός, οι συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά για 3,5 χρόνια. Αν κριθεί συνταγματικός, θα λάβουν αναδρομικά, αλλά για έναν χρόνο με βάση την άποψη του υπουργείου Εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν αποκλείεται νέος γύρος προσφυγών και δικαστικών αποφάσεων.

Η ΑΔΕΔΥ στις επάλξεις

Σχετικά με τις αποφά­σεις του ΣΤ' τμήματος του ΣτΕ για τα δώρα και τα επι­δόματα αδείας, ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ τονίζει τα εξής:

1. Η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων των εορτών και του επιδόματος αδείας (τα 1.000 ευρώ, δηλαδή 500+250+250), που έγινε με τον νόμο 4093/12, κρίθηκε αντισυνταγματική. Οι πρώτες περικοπές που έγιναν με τον Ν. 3833/10 και τον Ν. 3845/10 είχαν κριθεί με παλιότερη απόφαση του ΣτΕ, του 2015, συνταγματικές.

2. Το αν η απόφαση θα ισχύσει αναδρομικά θα κρι­θεί από τη δίκη που θα γίνει στην ολομέλεια του ΣτΕ.

3. Η απόφαση είναι δεσμευτική για όλα τα δικαστή­ρια και αφορά όλους τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Η ΑΔΕΔΥ μπορεί να κάνει παρέμβαση στη δίκη, που θα γίνει στην ολομέλεια.

5. Προς το παρόν δεν χρειάζεται καμιά άλλη ενέργεια πλην της κατάθεσης της αίτησης μη παραγραφής.

6. Η δίκη στην ολομέλεια του ΣτΕ θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2019.

7. Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ θα ενημερώσει αναλυτικότερα, μετά τις γιορτές, για τις περαιτέρω ενέργειες, αν χρει­ασθούν.

Τα αναδρομικά

Να δούμε αναλυτικά τα αναδρομικά:

1. Σε σύνταξη 360-1.000 ευρώ, τα αναδρομικά είναι από κατάργηση δώρων. Δηλαδή μια σύνταξη επιπλέ­ον ανά χρόνο με πλαφόν δώρων τα 800 ευρώ ετησίως. Δηλαδή σε σύντα­ξη 360 τα αναδρομικά είναι 360 ευρώ για έναν χρόνο ή 1.260 ευρώ για 3,5 χρόνια. Για σύνταξη 1.000 ευρώ, το ποσό είναι από 800 ευρώ έως 2.800 ευρώ για 3,5 χρόνια.

2. Σε σύνταξη έως 1.200 ευρώ, τα αναδρομικά είναι δώρα συν μείωση πάνω από τα 1.000 ευρώ. Δηλαδή σε σύνταξη 1.200 ευρώ, τα αναδρομικά είναι 800 ευρώ τον χρόνο από δώρα και 720 ευρώ ετησίως λόγω μείωσης.

3. Για σύνταξη έως 1.400 ευρώ, τα αναδρομικά είναι από δώρα, συν μείωση του Ν. 4093/2012, συν μείωση του νόμου 4051/12, άνω των 1.300 ευρώ. Δηλαδή στα 1.400 ευρώ θα πάρει 800 ευ­ρώ από δώρα, 144 ευρώ τον χρόνο από τη μείωση του Ν. 4051 και 828 ευρώ τον χρό­νο λόγω μειώσεων του Ν. 4093.

4. Για σύνταξη από 1.400 έως 2.600 ευ­ρώ, έχουν λαμβάνειν από τη μείωση του νόμου 4093, του νόμου 4051 και από τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που επηρεάζει συντάξεις από τα 1.400 ευρώ και άνω με συντελεστές 3%, 6% 7% και 8% έως τα 2.600 ευρώ και 9% έως 14% για άνω των 2.500 ευρώ. Εδώ τα αναδρομικά είναι από 1.500 ευρώ έως 4.900 ευρώ τον χρόνο ή, για 3,5 χρόνια, από 5.250 ευρώ έως 17.150 ευρώ.

5. Σε κύρια + επικουρική έως 1.000 ευ­ρώ, αν η επικουρική είναι από 200 έως 250 ευρώ, έχει επιστροφή από 5 έως 25 ευρώ ανά μήνα και επιστροφή δώρων από δύο επικουρικές 400-500 ευρώ. Στην περίπτω­ση των 3,5 ετών, το ποσό των αναδρομικών φτάνει τα 2.250 ευρώ.

6. Σε σύνταξη κύρια και επικουρική πά­νω από 1.000-1.400 ευρώ τα αναδρομικά για έναν χρόνο αρχίζουν από 3.000 ευρώ και για 3,5 έτη στα 11.000 ευρώ.

7. Για σύνταξη 1.500 ευρώ και άνω τα αναδρομικά για ένα έτος είναι από 4.000 έως 25.000 ευρώ, για τριετία.

8. Στο ΝΑΤ έχουν το 7% της μείωσης που μπήκε στις κύριες συντάξεις ανεξαρτή­τως ποσού. Στην 3ετία τα αναδρομικά είναι από 3.000 έως 9.651 ευρώ.

9. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δι­καιούνται επιστροφές 500 ευρώ, δώρο Χριστουγέννων 250 ευρώ, Πάσχα, και 250 ευρώ επίδομα αδείας.

10. Αναφορικά με το πλαφόν των 2.000 και 3.000 ευρώ θα πά­ρουν και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2017, όταν ξεκίνη­σε η εφαρμογή του νόμου.

Οι απόστρατοι

Οι ενώσεις των απόστρατων ξαναβγαίνουν μπροστά! Διεκδι­κούν αναδρομικά έως και 2.500 ευρώ. Ουσιαστικά, οι απόστρατοι αρχίζουν νέα μάχη για καταβολή αναδρομικών από τον Αύγουστο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2018. «Μιλάμε για 30 μήνες δικών μας χρημάτων», τονίζει ο κ. Ροζής, πρόεδρος των απόστρατων. Ωστόσο τα παράπο­να ήταν πολλά!

Ο κ. Ροζής τονίζει ότι «το 2014, οι απόστρατοι λάβαμε αύξηση στη μηνιαία σύνταξη, αλλά και αναδρομικά. Φέ­τος η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει τα αναδρομικά, χω­ρίς την αύξηση, και επέλεξε να δώσει αναδρομικά έως τα μέσα του 2016 και όχι έως τον Δεκέμβριο του 2018».

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

του Γιώργου Αυτιά

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-04/01/2019 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________

Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
staratalogia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ