2019-09-13 16:07:05
Φωτογραφία για Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.9.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΧΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ! Κανεὶς Ἱεράρχης δὲν θὰ συμπορευθῆ μὲ τὸν Ναυπάκτου εἰς τὴν ἑδραίωσιν σχίσματος. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ὁ Ναυπάκτου μετά τό ναυάγιον ἐναγωνίως προτείνει ...«λύσιν» εἰς τό Οὐκρανικόν. Τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Ὁ Κύριός μας δὲν ἐσταυρώθη, διὰ νὰ ἱκανοποιήση τὰς βλέψεις ἑνὸς πριγκιπικοῦ σώματος. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Πληροφορίαι ἀπὸ τὴν Μόσχαν διὰ ἰσχυρὰν ἀντίδρασιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐὰν ἀναγνωρίση τοὺς Οὐκρανούς.

➢ Μητροπολίτης Ἠλείας: Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!

➢ «Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Δύναμις Θεοῦ ἐστι». Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

➢ Δὲν εἶναι εὔκολον νὰ ἀποδείξης τὸ ποῖος δὲν εἶσαι! ἤ περὶ τοῦ ποῖος διευθύνει τὸν «Ὀρθ. Τύπον». Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.


➢ Σχετικά μέ τήν θεσμικήν νομιμοποίησιν τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητὴς Δογματικῆς θεολογίας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

➢ Εἰς τὴν Κύπρον συνεχίζονται αἱ διώξεις κατὰ τοῦ Χριστοῦ, διὰ «ὁμοφοβικὰς» ἰδέας. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

➢ «Κόσμος χωρὶς πολέμους καὶ βία». Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους τοῦ Δ/Σ τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Εἶναι καιρός νὰ προταθῆ διὰ ἁγιοκατάταξιν ὁ Γέρων Χατζηγιώργης ὁ Ἀθωνίτης. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Διάλογος μετὰ πρωτειομανοῦς. Ἡ Ζηζιούλιος ἀπόκλισις ἐκ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Δρος Πανεπ. Γένοβας, Ὑπευθ. τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical Γένοβας, Πανεπ. Ρώμης Tor Vergata.

➢ Ἐπιβεβλημένη ἡ ἀναγραφή τοῦ Θρησκεύματος εἰς τά άπολυτήρια! Ἀναφορὰ τῆς Π.Ε.Θ. πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ἀρχῆς προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρος.

➢ Ἀπαξιώνουν τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ὅμως πρωτοστάτησε τό 1821! Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.

➢ Αἱ θλίψεις εἶναι εὐλογίαι τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ