2021-03-26 08:59:41
Φωτογραφία για Ολόκληρο το σχέδιο για την κρατική επιδότηση παγίων δαπανών (πίνακες)Από τον Μάιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών, το οποίο θα αντικαταστήσει μια σειρά από μέτρα στήριξης.

Πρόκειται για την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα.Με «κουπόνια» και όχι μετρητά

Η επιδότηση θα δοθεί όχι τοις «μετρητοίς» στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, αλλά μέσω «πιστωτικού». Αυτά τα κρατικά «κουπόνια» θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

• παροχές σε εργαζόμενους,

• ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,

• ενέργεια,

• ύδρευση,

• τηλεπικοινωνίες,

• ενοίκια,

• λοιπά λειτουργικά έξοδα, και

• χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Οι δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής, έξι προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

β) Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

γ) Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

δ) Να παρουσιάζουν «ζημιά προ φόρων» τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα «ακαθάριστα έσοδά» τους, είτε σε σχέση με τα «συνολικά έξοδά» τους για το 2020.

Παράδειγμα 1:Η Επιχείρηση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις, καθώς η ζημιά ξεπερνά το 30% των «συνολικών εξόδων».Η εν λόγω επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δεν θα λάβει την επιδότηση παγίων δαπανών.

Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου. Επίσης, η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Ύψος της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των «παγίων δαπανών» που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Το ποσοστό αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

«Ταβάνι» το 1,5 εκατ.

Το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών θα πρέπει να υπολογιστεί ως εξής:

Από το σύνολο των «Επιλέξιμων Δαπανών» θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις. Στο ποσό που απομένει, θα καλυφθεί από κρατική ενίσχυση ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο θα είναι κατά μέσο όρο 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 90% για τις μικρές.

Παράδειγμα:Επίσης, το ποσοστό της επιδότησης:

i) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

iii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι πάγιες δαπάνες που «περνάνε»Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος», χωρίς να εξειδικεύει αν:

α) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης (π.χ «Επιστρεπτέα Προκαταβολή») ή μόνο το μέρος που αποτελεί «επιδότηση» (δηλαδή το μη επιστρεπτέο ποσό).

β) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν δόθηκε τα έτη 2020 και 2021 ή μόνο αυτή που δόθηκε το έτος 2021.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή (ΠΑ 26/3/21)

Δείτε ακόμα:

Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ