2021-04-20 09:34:36
Φωτογραφία για Ποιες γυναίκες και παλαιοί ασφαλισμένοι προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν σύνταξη πριν τα 67 ή με 35ετία (πίνακες)Συντάξεις με διατάξεις μητέρων πριν από τα 67 ή με 35ετία προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν οι γυναίκες και οι παλαιοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών Τύπου).

Οι ευκαιρίες τελειώνουν στις 31/12/2021 καθώς από το 2022 οι διατάξεις της 35ετίας καταργούνται και έρχεται η 40ετία, ενώ όσοι έχουν λιγότερα χρόνια θα βγαίνουν στα 67.Οι αλλαγές που έρχονται φαίνονται σε δύο παραδείγματα:

Παλιός ασφαλισμένος -με ένσημα και πριν από το 1983- και με ασφάλιση πριν ή μετά το 1983 σε Ειδικό Ταμείο (ΔΕΚΟ, τραπεζών ή Τύπου) θα έπαιρνε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας αρκεί να είχε 35ετία μέχρι τον Αύγουστο του 2015
. Μετά τις 19/8/2015 με τα μεταβατικά όρια ηλικίας για την 35ετία των πιο παλαιών ασφαλισμένων θεσπίστηκε ως βάση προσδιορισμού της ηλικίας συνταξιοδότησης το 58ο έτος, χωρίς όμως να συνδυαστεί με διπλή προϋπόθεση, δηλαδή μαζί με την 35ετία να έχουν και το 58ο έτος. Ενας ασφαλισμένος αυτής της κατηγορίας που συμπλήρωσε την 35ετία το 2020 θα πάρει σύνταξη με το όρο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι ο ίδιος 58 ετών το 2020. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κλείσει τα 58 το 2022 (που ο νόμος πάει τη σύνταξη στα 62 με 40 έτη) αυτός θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που κατοχύρωσε με την 35ετία το 2020, δηλαδή θα βγει στα 61. Αν όμως η 35ετία συμπληρωθεί το 2022, τότε θα βγει στα 62 με 40ετία. Και αν δεν μπορεί να πιάσει την 40ετία, θα αναγκαστεί να πάρει πλήρη σύνταξη στα 67 με 35ετία.Ασφαλισμένη προ του 1993 στο ΙΚΑ που είχε παλιό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος (με διατάξεις μητέρων) και το πιάνει μετά τις 19/8/2015, θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο μεταβατικό όριο ηλικίας που σταδιακά αυξάνεται στα 56,6, στα 58, στα 62,6, και καταλήγει στα 65,6 το 2021. Αν η ασφαλισμένη έκλεισε τα 55 της το 2018, τότε θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο ηλικίας που είναι το 61ο έτος, ακόμη και αν τα 61 τα κλείνει μετά το 2022. Αν όμως κλείνει τα 55 το 2022, τότε το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 67ο ή το 62ο έτος, εφόσον όμως συμπληρώσει και 40 έτη ασφάλισης. Αν δεν έχει τα 40 χρόνια, τότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη στα 58,5. Ο λόγος που θα μπορεί να φύγει με μειωμένη 8,5 χρόνια νωρίτερα είναι γιατί το παλιό όριο ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη ήταν το 50ό έτος και το συμπλήρωσε το 2017, δηλαδή εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021, οπότε έχει κατοχυρώσει τη μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 58,5 ετών που ισχύει για όσες συμπλήρωσαν τα 50 το 2017. Σε περίπτωση που το παλιό όριο για πλήρη σύνταξη, αλλά και για τη μειωμένη, συμπληρωθεί μετά το 2022, τότε για τη μεν πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας είναι το 67ο ή το 62ο με 40ετία, ενώ για τη μειωμένη το 62ο έτος. Συντάξεις: Ποιοι προλαβαίνουν την έξοδο πριν από τα 67 και τα 62 από ΙΚΑ-Ειδικά Ταμεία

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων με ένσημα πριν από το 1993 σε ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία που μπορούν να κατοχυρώσουν ηλικίες συνταξιοδότησης κάτω των 67 και κάτω των 62 ετών για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη είναι:

Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Το όριο ηλικίας καθορίζεται στο έτος που συμπληρώνουν την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στα 55. Αν τα έκλεισε το 2017, έχει νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, που είναι 59 έτη και 5 μήνες. Οι μητέρες μπορούν να πάρουν και μειωμένη σύνταξη με χαμηλότερο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010, που κλείνει τα 55 το 2021, θα πάρει πλήρη στα 65,6, ενώ μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56,9.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο, ή και με διαδοχική ασφάλιση την 35ετία (10.500 ένσημα) ως το 2012. Το νέο όριο ηλικίας (από 19/8/2015 και μετά) καθορίζεται ανάλογα με το πότε κλείνουν το 58ο ή το 59ο έτος που ήταν οι παλιές ηλικίες συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, με 10.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Οσοι τα έκλεισαν το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60. Οσοι όμως κλείνουν τα 58 ή τα 59 μετά το 2022 θα πάρουν σύνταξη στα 62 χωρίς να ζητηθούν περισσότερα ένσημα. Προσοχή: Στα 62 με 12.000 ένσημα (40 χρόνια) βγαίνουν και όσοι συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013.Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη, αλλά από 19/8/2015 και μετά, αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017 βγαίνει στα 58,5 με πλήρη σύνταξη.Ανδρες – γυναίκες με ένσημα πριν από το 1983 σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου), βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνουν 35ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2019 θα βγει στα 60,6, ενώ αν εξαγοράσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας και έχει την 35ετία το 2017 αποχωρεί στα 59,5.

Πώς τα 62 για μειωμένες συντάξεις μπορεί να γίνουν 65

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ παίρνουν μειωμένες συντάξεις στα 62 εφόσον έχουν 100 ένσημα ανά έτος τα τελευταία 5 χρόνια (πλην μητέρων που δεν έχουν την προϋπόθεση των 100 ενσήμων ανά έτος). Αν όμως λείπουν τα 100 ένσημα ή δεν συμπληρώνονται για ένα από τα πέντε έτη, τότε η έξοδος στα 62 χάνεται και οι ασφαλισμένοι παγιδεύονται στα 67!

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που έχει 30 χρόνια στο ΙΚΑ και ηλικία 62 ετών το 2021, για να πάρει μειωμένη θα πρέπει στα έτη 2021, 2020, 2019, 2018 και 2017 να έχει 100 ένσημα κάθε χρόνο. Αν όμως έχει τα 100 ανά έτος το 2017, 2018, 2020 και 2021 και της λείπει το 2019, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει μια νέα συνεχόμενη 5ετία με 100 ένσημα ανά έτος από το 2020 ως το 2024 που θα είναι 65 ετών και θα πάρει τότε τη μειωμένη σύνταξη. Αν όμως δεν πιάσει τα 100 ένσημα για μια χρονιά, θα πάει για πλήρη σύνταξη στα 67.Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

Πλήρης σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνοΗλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησηςτο 201658το 201759,6το 201861το 201962,6το 202064το 202165,6το 202267Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνοΗλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησηςτο 201659,6το 201760,9το 201862το 201963,3το 202064,6το 202165,9το 202267Μειωμένες συντάξεις μητέρων5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησηςτο 201656,9το 201758,5το 201860,2το 201961,10από 1ης/1/202062Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)Με 10.500 ένσημα ως το 2011Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησηςτο 201759,6το 201860το 201960,6το 202061το 202161,6το 202262Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)Ηλικία 59Ηλικία συνταξιοδότησηςτο 201760,2το 201860,6το 201960,11το 202061,3το 202161,8το 202262

Τα όρια ηλικίας για συντάξεις μητέρων από ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης201656,9201758,5201860,2201961,1202063,7202165,3202267Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης201658201759,6201861201962,6202064202165,6202267Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησηςΕως 18/8/201550Από 19/8/201555201656,9201758,5201860,2201961,1202062Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012Ηλικία 53 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης201658201759,6201861από 1ης/1/201962

Συντάξεις με 35ετία για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων πριν από το 1983

Με 35 έτηΗλικία συνταξιοδότησηςτο 201659το 201759,6το 201860το 201960,6το 202061το 202161,6το 202262

Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που αποχωρούν με ένσημα ΙΚΑ και Ειδικών Ταμείων

Μισθός (1)Με 35,6 έτη ασφάλισηςΜε 38,3 έτη ασφάλισηςΜε 40 έτη ασφάλισηςΝέα σύνταξη (2)Παλιά σύνταξη (3)ΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξηση9087346983679874255838773651.0267807394185178963897823741.1448257804590583570956874821.26287182150959882771015924911.380916862551013928841074975991.6051.003939631115101798118710711162.3971.30812149514761330146158314101733.1001.5791.4571221796160718919341711224Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως 2021.Νέα σύνταξη, με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020).Παλιά σύνταξη, με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).Ποσά σύνταξης μικτά.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος (ΤΡ 20/4/21)

Δείτε ακόμα:

Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ