2021-12-22 12:00:11
Φωτογραφία για Το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών απαντά σε ερωτήσεις βουλευτών σε θέματα σιδηροδρόμου.
Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ερώτηση με θέμα «Συγκοινωνιακή απομόνωση των Δήμων της Φωκίδας και της Φθιώτιδας»

Ερώτηση 1019/09.11.2021 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι υπήρξε αναστολή των σιδηροδρομικών επιβατικών δρομολογίων στην περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία COVID-19.

Με βάση το άρθρο 7 του ν. 3891/04.11.2010 η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και οργάνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε ό,τι αφορά την συχνότητα των δρομολογίων τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού και την τιμολογιακή πολιτική ανήκει στη Σιδηροδρομική Επιχείρηση (ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ).

Ο Διαχειριστής Υποδομής, η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ), λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε αίτημα σιδηροδρομικής επιχείρησης (εν προκειμένω της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ) και εκπονεί πλέγμα δρομολογίων για την εξυπηρέτηση επιβατικής ή εμπορευματικής μεταφοράς εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, συστήματος σιδηροδρομικής υποδομής, και επάρκειας προσωπικού.


Στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για το Β’ κύμα της πανδημίας, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ανέστειλε την κυκλοφορία των τακτικών και περιοδικών επιβατικών αμαξοστοιχιών στο τμήμα Αθήνας – Λειανοκλαδίου – Αθήνας (1520, 1521, 3522 & 3523), στις 07.11.2020.

Στο τμήμα Α.Ι.Ρέντη – Λειανοκλάδι – Α.Ι.Ρέντη επανακυκλοφορεί ήδη από την 03.09.2021 η αμαξ/χία 1520, και από 04.09.2021 η αμαξ/χία 1521, δύο φορές την εβδομάδα.

Η ΟΣΕ ΑΕ, μόλις λάβει το αντίστοιχο αίτημα επανέναρξης και επέκτασης των δρομολογίων όλη την εβδομάδα, θα φροντίσει για την άμεση εφαρμογή και την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την κυκλοφορία τους.

Η ισχύουσα Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας, έχει αποκλειστικούς αντισυμβαλλόμενους την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ» και το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ». Στο πλαίσιο της Σύμβασης η ΟΣΕ ΑΕ ως Διαχειριστής υποδομής, πληροφορεί το Ελληνικό Δημόσιο για τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες.

Η Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου μας, έχει αποστείλει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ το με αριθμ. πρωτ. Φ32.3/159747/17.06.2021 έγγραφο με το οποίο ζητά την άμεση αποκατάσταση του συνόλου των Υπηρεσιών του Παραρτήματος Α της σύμβασης παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας και την ενημέρωση του επιβατικού κοινού για το χρονοδιάγραμμα επαναφοράς των δρομολογίων.

Σε κάθε περίπτωση καταγράφονται τα αιτήματα κατοίκων των περιοχών, στις οποίες υφίσταται σιδηροδρομική υποδομή, προκειμένου, όταν ζητηθεί να υποβληθεί σχετική εισήγηση ολοκληρωμένου σχεδίου δρομολογιακής σιδηροδρομικής πολιτικής σε συνεργασία με τον διαχειριστή υποδομής και τον πάροχο στο πλαίσιο της νέας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών.

Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Συγκοινωνιακή απομόνωση των Δήμωντης Φωκίδας και της Φθιώτιδας»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με κοινό Ψήφισμα Διαμαρτυρίας των Δήμων και Κοινοτήτων της Φθιώτιδας και της Φωκίδας, το οποίο μας κοινοποιήθηκε και σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, απομονώνονται, συγκοινωνιακά, τόσο ο Δήμος των Δελφών, όσο και ο Δήμος τηςΑμφίκλειας και Ελάτειας και οι εν αυτώ Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες. Συγκεκριμένα, αδικαιολογήτως συρρικνώνονται, αφενός, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην παλιά γραμμή

«Τιθορέα – Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπράλος – Λειανοκλάδι», από 16 την εβδομάδα σε μόλις 4 και αφετέρου, σχεδόν ολοκληρωτικά, απουσιάζουν δρομολόγια των ΚΤΕΛ στην ευρύτερη περιοχή των αναφερόμενων Δήμων. Συνέπεια αυτών των δεδομένων, είναι η ανυπαρξία πια της δυνατότητας για καθημερινή άφιξη στην Αθήνα, όχι μόνο μέσω των σταθμών της παλιάς γραμμής «Τιθορέα– Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπράλος – Λειανοκλάδι», αλλά ακόμα και μέσω των σταθμών του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Δικτύου, όπως «Τιθορέα - Λειβαδιά – Θήβα». Επιπρόσθετα, 16 δρομολόγια την εβδομάδα, που ίσχυαν μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και εξυπηρετούσαν τους σταθμούς της παλιάς γραμμής,ήταν τα μοναδικά δρομολόγια και για τους σταθμούς: Κηφισσός,του Νομού Φθιώτιδας, Παρόρι, Δαύλεια, Χαιρώνεια, Αλαλκομεναί, Υψηλάντης, Αλίαρτος και Τανάγρα, του Νομού Βοιωτίας.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.   Προτίθεσθε να λάβετε την πρωτοβουλία της άμεσης επαναφοράς των 16 προηγούμενων δρομολογίων σιδηροδρόμου, τα οποία εξυπηρετούσαν τους κατοίκους των Δήμων Αμφίκλειας - Ελάτειαςκαι Δελφών, κατόπινκαι της νέας σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας («ΥΔΥ»)της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» με το ΕλληνικόΔημόσιο, για τα επόμενα 15 χρόνια, που θα υπογραφεί, μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους;

2.  Διατίθεσθενα επαναφέρετε τα παλιότερα δρομολόγια των ΚΤΕΛ στην ευρύτερη περιοχήτων προαναφερόμενων Δήμων αλλά και να προβείτε στην δρομολόγηση νέων, που να συνδέουν τις κοινότητες της ανωτέρω ευρείας περιοχής, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την Λαμία και με την Λειβαδιά;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα: «Πεζογέφυρα του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Άδενδρου της Θεσσαλονίκης» Σχετ: Η Ερώτηση 1166/15.11.2021 του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Χήτα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι η προληπτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων στις γεωγραφικές περιοχές του σιδηροδρομικού δικτύου Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος πραγματοποιείται από την εταιρεία «OTIS-ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 8112/01.10.2021 σύμβασης, την οποία η τελευταία εκτελεί απρόσκοπτα και με επιτυχία καθ΄ όλες τις ημέρες του έτους, όπως μας διαβεβαίωσε η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΟΣΕ ΑΕ, η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων πραγματοποιείται ανά δεκαπενθήμερο, ενώ των κυλιόμενων κλιμάκων ανά μήνα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΦΕΚτΒ/2604/2008 & ΦΕΚτβ/768/2013. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεωτικά επισκέπτεται τις μονάδες κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους. Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών-ζημιών σε κάποια μονάδα η επέμβασή του είναι άμεση.

Επιπλέον, όλοι οι ανελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με τηλεφωνικές συσκευές, ώστε σε περίπτωση εγκλωβισμού ο χρήστης να δύναται να επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστική) και τον Συντηρητή. Επίσης, στην ιστοσελίδα της ΟΣΕ ΑΕ και για ενημέρωση του κοινού αναγράφεται ο πενταψήφιος αριθμός «11404» για αναγγελία βλαβών-ζημιών και κάθε άλλου συμβάντος χωρίς χρέωση του αναγγέλλοντα και λειτουργεί και εφαρμογή στο WEB για την αναγγελία βλαβών από τους χρήστες και το υπηρεσιακό προσωπικό.

Όσον αφορά την αναφερόμενη βλάβη των δύο ανελκυστήρων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άδενδρου, μόλις διαπιστώθηκε η βλάβη, ενημερώθηκε άμεσα ο Ανάδοχος συντήρησης και

προχώρησαν οι εργασίες αποκατάστασης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βρέθηκε ο ένας εκ των δύο με βλάβη, ο οποίος αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε σε ασφαλή και ομαλή λειτουργία την 19.11.2021 και ώρα 10:30 π.μ.. Σημειώνεται ότι η διαπίστωση βλάβης δεν υπήρξε άμεση δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος Σταθμός παραμένει κλειστός και ως εκ τούτου δεν είναι στελεχωμένος.

Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πεζογέφυρα του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Άδενδρου της Θεσσαλονίκης»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Άδενδρου της Θεσσαλονίκης, υφίστανται σημαντικά ανεπίλυτα προβλήματα στην πεζογέφυρα του Άδενδρου, που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση της. Παρά το ότι θεωρείται η χρήση της πολύτιμη, τόσο για το ευρύ κοινό, όσο και για τις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ, με γνώμονα τον σημαντικό ρόλο της για την ασφαλή διακίνηση των χρηστών της, ωστόσο, δεν λειτουργούν οι δύο ανελκυστήρες της. Ως εκ τούτου, ιδίως οι ως άνω επιβάτες ευπαθών κατηγοριών, κατά την αποβίβαση και επιβίβαση, μη μπορώντας να κάνουν χρήση της πεζογέφυρας, διερχόμενοι πεζή πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα, τόσο από τις ηλεκτροφόρες σιδηροδρομικές γραμμές, όσο και από τους διερχόμενους συρμούς.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε την διαθεσιμότητα των ανελκυστήρων της πεζογέφυρας του σιδηροδρομικού σταθμού του Άδενδρου της Θεσσαλονίκης και να διασφαλίσετε την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών επιβατών του τρένου δια αυτής, ιδίως όσων εκ των τελευταίων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ