2022-10-13 10:18:27
Φωτογραφία για Η αγία Χρυσή παράδωσε ολόκληρη την καρδιά της στον Κύριο των Ουρανών
Συναξάριον

Τῇ ΙΓʹ (13ῃ) τοῦ μηνὸς Οκτωβρίου, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου καὶ Ἀγαθονίκης ἀδελφῆς τοῦ Ἁγίου Παπύλου, τῶν ἰατρῶν, ἐν ἔτει σν΄ [250]

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου ἐκ Θεσσαλονίκης, διὰ πυρὸς τελειωθέντος (1-2ο αἰ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Μάρτυς Διόσκορος ξίφει τελειοῦται ἐν ἔτει σπη΄ [288]

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικήτα Πατρικίου τοῦ Ὁμολογητοῦ (838)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Λουκάς ὁ ἐν Ντεμεννά τῆς Σικελίας (κοίμησις, 984)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βενιαμὶν τοῦ Διακόνου, τοῦ ἐν Περσίᾳ ἀθλήσαντος μετὰ τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀβδᾶ ἐπισκόπου Ὀρμιζδά-Ἀρδασίρ Περσίας (421–424)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀντίγονος πυρὶ τελειοῦται, Διοκλητιανός, Φαῦστος, Ἰανουάριος καὶ Μαρτίαλος, μάρτυρες ἐν τῇ Cordoba Ἱσπανίας (304)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος ᾿Ιακώβου τῆς Χαματούρα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων ἐν τῇ Κούσπᾳ τοῦ Λιβάνου (13ος αἰ.)


Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Χρυσῆ, ἡ ἀθλήσασα ἔν τινι χωρίῳ τῆς ἐπαρχίας Μογλενῶν (Ἐδέσσης), τῷ καλουμένῳ Σλάτενα, ἐν ἔτει ͵αψϞε΄ [1795], μεληδὸν κατακοπεῖσα, τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (1601)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ἐπίσκοπος Χκάντιντι Γεωργίας (1815) καὶ Ἅγιος ᾿Ιάκωβος ὁ γέρων, μαθητῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἐπισκόπου Χκάντιντι.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Βασιλικὴ (Bosiljka) ἡ ἀθλήσασα ἐν Κοσόβῳ τῆς Σερβίας (19ος αἰ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος τῆς Μονῆς Νήσων Βαλαὰμ Ῥωσίας (1852)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ὅσιος Ἐνὼχ ὁ Ῥουμάνος τῆς Καψάλας (1979)

Διαβάστε περισσότερα »
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ