2022-12-23 14:20:29
Φωτογραφία για Αυτές είναι οι χώρες που πληρώνουν περισσότερο και λιγότερο τους μηχανοδηγούς στην Ευρώπη
Οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη απεργούν για καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν απεργία την περασμένη εβδομάδα ζητώντας αύξηση των αμοιβών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό έχει δημιουργήσει χάος στους ανθρώπους που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν πριν από τα Χριστούγεννα. Οι απεργίες των τρένων θα συνεχιστούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023.

Στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων προχώρησαν σε απεργία το 2022. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν βιομηχανικές ενέργειες σε χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ιταλία, και αναμένεται να συνεχιστούν.

Στην ΕΕ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν 11,5 τοις εκατό τον Οκτώβριο του 2022, φθάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι βιομηχανικές ενέργειες έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για τους μισθούς των εργαζομένων σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοδηγών. Ποιες χώρες λοιπόν πληρώνουν περισσότερο και λιγότερο τους μηχανοδηγούς στην Ευρώπη; Και πώς έχουν αλλάξει οι μισθοί των εργαζομένων σιδηροδρόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο;


Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, προσφέρει πληροφορίες. Με βάση τις εκτιμήσεις που συλλέχθηκαν μέσω της έρευνας για τη διάρθρωση των κερδών της ΕΕ (SES), παρέχει μια επισκόπηση των μισθών του σιδηροδρομικού τομέα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 2021.

Καθώς το σύνολο δεδομένων της Eurostat δεν περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο , το Euronews Travel έλαβε δεδομένα από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS) για σύγκριση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των δεδομένων για τα κράτη μέλη της ΕΕ και το ΗΒ. Οι υπολογισμοί των μισθών εξηγούνται παρακάτω αναλυτικότερα.

Το 2021, οι εκτιμώμενες μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των μηχανοδηγών κυμαίνονταν από 632 ευρώ στη Βουλγαρία έως 5.542 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Δανία (4.463 ευρώ) ήταν η μόνη χώρα όπου οι μηχανοδηγοί κέρδισαν περισσότερα από 4.000 ευρώ. Πληρώθηκαν πάνω από 3.000 ευρώ στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτές τις χώρες ακολούθησαν στενά η Ολλανδία (2.947 €) και η Φινλανδία (2.939 €).

Σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, οι μηχανοδηγοί έλαβαν μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές κάτω των 2.000 ευρώ το 2021. Μετά τη Βουλγαρία, η Ρουμανία (901 ευρώ) και η Ουγγαρία (922 ευρώ) είχαν τους χαμηλότερους μισθούς.

Πώς συγκρίνονται οι μισθοί των μηχανοδηγών όταν προσαρμόζονται στο κόστος διαβίωσης;

Οι διακυμάνσεις στα κέρδη των μηχανοδηγών είναι σημαντικά μικρότερες όταν προσαρμόζονται ως προς το κόστος διαβίωσης .

Το πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS) είναι «μια τεχνητή νομισματική μονάδα» που ορίζεται από τη Eurostat με βάση τις διαφορές επιπέδου τιμών μεταξύ των χωρών. Μία μονάδα PPS μπορεί θεωρητικά να αγοράσει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των μηχανοδηγών, όπως προσαρμόστηκαν για το PPS, κυμαίνονταν από 1.206 € στη Βουλγαρία έως 4.392 € στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021. Ήταν πάνω από 2.500 € στη Δανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Μια πιο προσεκτική ματιά στους μισθούς των μηχανοδηγών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Καθώς το ONS παρέχει ένα πιο λεπτομερές σύνολο δεδομένων, είναι δυνατό να δούμε πιο προσεκτικά τα κέρδη όχι μόνο των μηχανοδηγών αλλά και άλλων εργαζομένων σιδηροδρόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν επίσης πώς έχουν αλλάξει οι μισθοί των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους την τελευταία δεκαετία.

Το 2021, η διάμεση ακαθάριστη ετήσια αμοιβή των μηχανοδηγών τρένων και τραμ ήταν 59.031 £ (68.673 €) στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 42.484 £ (48.951 €) το 2011. Αυτή είναι μια αύξηση 39 τοις εκατό σε ονομαστικούς όρους, που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός δεν είναι λαμβάνονται υπόψη.

Μεταξύ 2011 και 2021, ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός των υπαλλήλων σιδηροδρομικών μεταφορών αυξήθηκε από 34.816 £ (40.116 €) σε 47.993 £ (55.832 €) - αύξηση 38 τοις εκατό.

Η μεταβολή στη διάμεση ακαθάριστη ετήσια αμοιβή μεταξύ 2011 και 2021 ήταν σημαντικά μικρότερη για τους βοηθούς σιδηροδρομικών ταξιδιών και τους υπεύθυνους κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρόμων σε σύγκριση με τους οδηγούς. Η αμοιβή των βοηθών σιδηροδρομικών ταξιδιών αυξήθηκε από 29.914 £ (34.468 €) σε 33.203 £ (38.626 €). Με άλλα λόγια, αυξήθηκε μόνο κατά 11 τοις εκατό ονομαστικά.

Ομοίως, οι αμοιβές των υπαλλήλων κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρόμων αυξήθηκαν μόνο κατά 14 τοις εκατό. Το 2021, ο μέσος μισθός τους ήταν 34.953 £ (40.622 ευρώ).

Πώς συγκρίνονται οι μισθοί των μηχανοδηγών με τους μισθούς των νοσοκόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Στις 11 Ιουλίου 2022, ο Γκραντ Σαπς, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως υπουργός Μεταφορών, έγραψε στο Twitter: «Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους Εργατικούς ανακοίνωσαν απεργίες μηχανοδηγών . Με μισθό σχεδόν 60.000 λιρών, δεν είναι δίκαιο για τους μηχανοδηγούς να βλάπτουν όσους έχουν χαμηλότερους μισθούς με περισσότερες αποχωρήσεις».

Στο κοινοβούλιο στις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο Shapps είπε: «Ο μέσος μισθός για έναν μηχανοδηγό είναι £59.000, σε σύγκριση με £31.000 για μια νοσοκόμα και £21.000 για έναν υπάλληλο φροντίδας».

Το 2021, η μέση ακαθάριστη ετήσια αμοιβή για ειδικευμένους νοσηλευτές ήταν 33.946 £ (39.490 ευρώ) και αυτή των ιατρών νοσηλευτών ήταν 36.818 £ (42.832 ευρώ) σύμφωνα με το ONS. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν στην πρώτη πεντάδα για τους μισθούς των νοσηλευτών στην Ευρώπη, οι οδηγοί τρένων στο Ηνωμένο Βασίλειο αμείβονται σημαντικά περισσότερο από τους οδηγούς στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων μεταξύ των μηχανοδηγών

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι υπάρχουν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων μεταξύ των μηχανοδηγών. Οι άνδρες κερδίζουν περισσότερα από τις γυναίκες στις περισσότερες χώρες. Το 2021, οι εκτιμώμενες μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών μηχανοδηγών ήταν υψηλότερες από αυτές των ανδρών οδηγών μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο. Ήταν ισάξιοι σε Βέλγιο , Ιρλανδία, Κύπρο και Λιθουανία. Σε όλες τις άλλες χώρες που εξετάζονται εδώ, οι άνδρες μηχανοδηγοί αμείβονταν περισσότερο από τις γυναίκες οδηγούς.

Πώς υπολογίζονται αυτοί οι μισθοί μηχανοδηγών και ποιους περιλαμβάνουν;

Τα στοιχεία που παρέχει η Eurostat αντιπροσωπεύουν τα κέρδη των «μηχανοκίνητων μηχανών». Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν, ή βοηθούν στην οδήγηση, μηχανές ατμομηχανών για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Περιλαμβάνουν μηχανοδηγούς τρένων, ατμομηχανών, μετρό και μηχανών ή ορυχείων.

Οι εκτιμώμενες μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που αναφέρει η Eurostat βασίζονται σε 40 ώρες πλήρους απασχόλησης την εβδομάδα με σύμβαση αορίστου χρόνου για άνδρες υπαλλήλους ηλικίας 35 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση κατώτερου επιπέδου (πτυχίο ή ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση).

Τα στοιχεία του ΗΒ αντικατοπτρίζουν τη μέση αμοιβή σε σύγκριση με τα κράτη μέλη της ΕΕ για «οδηγούς τρένων και τραμ», όπως ορίζεται από το ONS.

euronews.com

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ