2023-03-22 12:26:13
Φωτογραφία για Η κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων και οι προτάσεις των ειδικών
Του Κωνσταντίνου Απ. Καραγιάννη, Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ., Συγκοινωνιολόγου – Περιβαλλοντολόγου M.Sc., Υπ. Διδάκτορος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος που συνέβη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο δύο σιδηροδρομικοί συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά στην περιοχή των Τεμπών, με αποτέλεσμα την απώλεια 57 – κυρίως νέων – συνανθρώπων μας, συντάχθηκε το συγκεκριμένο άρθρο, βασισμένο στις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με σκοπό την περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης και την κατανόηση των υφιστάμενων προβλημάτων στον Ελληνικό σιδηρόδρομο.

Το άρθρο δεν αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να εκδώσει πορίσματα, ούτε τις δικαστικές αρχές για να επιμερίσει και να αποδώσει ευθύνες. Δεν επιχειρεί να τροφοδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση και να εντείνει τις κομματικές «κοκορομαχίες». Και προφανώς δεν αναμένεται να απαλύνει, ούτε καν στο ελάχιστο, τον πόνο εκείνων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.


 Επικεντρώνεται σε ζητήματα νομοθεσίας, νέας τεχνολογίας, συμβάσεων, έργων και παρεμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί, ή που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, έως σήμερα στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και ιδιαίτερα στο επίμαχο σημείο.

Οι Ελληνικές Αρχές με τον Ν.4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/14-10-2019) ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία τις Κοινοτικές Οδηγίες (ΕΕ) 2016/798 και 2016/797 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος.

Τα συστήματα ελέγχου και σηματοδότησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατοχύρωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (European Railway Traffic Management System – ERTMS) στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας. Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε λογισμικό, αποτελείται από δυο επιμέρους υποσυστήματα τα οποία βρίσκονται και επενεργούν σε συνέργεια:

το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών (ETCS)το σύστημα φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας (GSM-R)

Κάθε τμήμα διακρίνεται περαιτέρω σε παρατρόχιο (εξοπλισμός στην υποδομή) και εποχούμενο on-board (εξοπλισμός σε κινητήριες σιδηροδρομικές μονάδες).

Στη χώρα μας, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση των έργων εγκατάστασης ERTMS κατά προτεραιότητα στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη – Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π), με τους απαραίτητους κλάδους του (προς Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, εμπορευματικό λιμένα Πειραιά, – Ικόνιο, Χαλκίδα, Καλαμπάκα) ο οποίος αποτελεί και Κύριο άξονα (Core network) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T network), ενώ ο ΟΣΕ αποτελεί τον Διαχειριστή Υποδομής (Infrastructure Manager – IM). Προσφάτως ολοκληρώθηκε μέσω νομοθετικής ρύθμισης η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ σε μια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας τους, της ασφάλειας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξάλειψης των χρόνιων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Ωστόσο, παρά τους σημαντικού ύψους κοινοτικούς πόρους, που ξεπερνούν συνολικά τα 3 δισ. €, που διατέθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια για σιδηροδρομικά έργα (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου και σηματοδότησης), κυρίως μέσω των Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του χρηματοδοτικού Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF), το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας παρουσιάζει ακόμη αρκετές ελλείψεις. Αυτές οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στις σημαντικές καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων, από τον σχεδιασμό, τη μελέτη και στη συνέχεια στην κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές υπερβάσεις του αρχικώς εκτιμώμενου κόστους και αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

Για το τμήμα του δικτύου στο οποίο έλαβε χώρα το τραγικό δυστύχημα, τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή Λάρισα – Πλατύ, μέσω των συμβάσεων «717» και «10005» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι:

Ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός) μήκους 519 km. και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς επί του ίδιου άξονα.Εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή του συστήματος έλεγχου-χειρισμού σηματοδότησης ETCS level 1 σε 402 km. του σιδ/κού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα: Εγκατάσταση της καλωδίωσης και προσωρινή παραλαβή στο τμήμα (Α5) Λάρισα (μη περ/νου) – Πλατύ (περ/νου) καθώς και εκπαίδευση, ανταλλακτικά, συντήρηση μετά άρσης βλαβών και η τεκμηρίωση του συστήματος ETCS.Αναβάθμιση των απαραίτητων συσκευών τηλεμετρίας για την επικοινωνία του συστήματος σηματοδότησης, των τηλεδιοίκησεων της σηματοδότησης Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης ηλεκτροκίνησης της Θεσσαλονίκης. Επίσης, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της σηματοδότησης του σιδηροδρομικού σταθμού Κατερίνης.

Ειδικότερα, η σύμβαση «10005» (προμήθεια και εγκατάσταση ETCS) αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ σήμερα η χρηματοδότηση συνεχίζεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελώντας ενδεικτικό παράδειγμα έργου που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα και λόγω διαρκών παρατάσεων των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Συνολικά, για τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του ΠΑΘΕ/Π διατέθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 80 εκ. € (57,4 εκ. € κοινοτικών πόρων) και για το επίμαχο τμήμα 15,6 εκ. € (11,2 εκ. € κοινοτικών πόρων).

Επιπλέον, συνολικοί δημόσιοι πόροι ύψους περίπου 500 εκ. € (260 εκ. € κοινοτικών πόρων από το CEF) διατέθηκαν από το 2015 για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 106 km. με συστήματα σηματοδότησης και ελέγχου στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός.

Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με τον προ διετίας σχεδιασμό (τα χρονοδιαγράμματα του οποίου έχουν ήδη ολισθήσει), μέχρι τις αρχές του 2023 αναμένονταν να έχει ολοκληρωθεί η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Αθήνα (ΣΚΑ) – Θεσσαλονίκη, μήκους 476 km. με ηλεκτροκίνηση, και αναβαθμισμένα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης (ERTMS), με εξαίρεση το υποτμήμα ΣΚΑ-Οινόη μήκους 52 km. Στον συγκεκριμένο άξονα, ήδη από το 2002 σταδιακά, έχει εγκατασταθεί σταδιακά σύστημα αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση στην παρατρόχια υποδομή, το οποίο ωστόσο λόγω εκτεταμένων βλαβών που υπέστη, καθώς και δολιοφθορών (μείζον πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία του σιδηρόδρομου που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί), έχει ανάγκη ανάταξης σε πολλά τμήματα ακόμα. Το σύστημα ουσιαστικά δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία/εκμετάλλευση σε κανένα τμήμα γραμμής, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων κανονιστικών διαδικασιών (δοκιμών, πιστοποιήσεων κλπ.).

Στον άξονα Αθήνα – Προμαχώνας, παρατρόχιο ETCS υπάρχει (με ολοκληρωμένη την κατασκευή) στα τμήματα Τρείς Γέφυρες – ΣΚΑ, Τιθορέα – Λάρισα (αναμένονταν μέχρι πρόσφατα πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα – NoBo – Notified Body), καθώς και στο τμήμα Πλατύ – Προμαχώνας (έχει ολοκληρωθεί πλήρως, με αναμονή έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων). Το εποχούμενο υπο-σύστημα που εγκαταστάθηκε σε κάποιες κινητήριες μονάδες δεν τέθηκε ουσιαστικά σε λειτουργία/εκμετάλλευση, καθώς προαπαίτηση ήταν η εκτέλεση σειράς δοκιμών για τη ρύθμισή του σε τμήμα γραμμής με λειτουργούντα και τα συστήματα σηματοδότησης και παρατρόχιου ETCS. Επισημαίνεται ότι πραγματοποιείται αναφορά σε ETCS level 1 για λόγους συμβατότητας με την υφιστάμενη (πριν την αναβάθμιση) λοιπή σιδηροδρομική υποδομή. Να σημειωθεί ότι πλέον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κυριαρχεί το ETCS level 2, το οποίο επιτρέπει τη διαρκή επικοινωνία ανάμεσα σε συρμό και την παρατρόχια υποδομή με διαρκή αναφορά της θέσης και της κατεύθυνσης του συρμού στο κέντρο ελέγχου αυτόματα και τη λήψη αντίστοιχων οδηγιών κίνησης. Σε περισσότερο ανεπτυγμένες σιδηροδρομικά χώρες, αναπτύσσεται πλέον το ETCS level 3 που δίνει τη δυνατότητα αποκλειστικά στο συρμό να μεταδίδει δεδομένα της θέσης και της πληρότητάς του χωρίς την ύπαρξη παρατρόχιας υποδομής ή άλλων συστημάτων.

Όσον αφορά στο σύστημα της ραδιοεπικοινωνίας, το υφιστάμενο δίκτυο επικοινωνιών (σταθερών και ασύρματων) του ΟΣΕ είναι αναλογικό. Η επικοινωνία μεταξύ συρμών και σταθμών με τηλεδιοίκηση γίνεται με χρήση δικτύου σταθερών επικοινωνιών, ενώ οι ασύρματες επικοινωνίες υλοποιούνται με χρήση ασύρματων πομποδεκτών. Το σύστημα ραδιοκάλυψης GSM-R (σύστημα κλάσης Α), έχει ήδη εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος του δικτύου ΠΑΘΕ/Π καθώς και των κινητηρίων μονάδων που δρομολογούνται εντός του οικείου σιδηροδρομικού συστήματος, ωστόσο δεν είναι λειτουργικό και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030 μετά από μία μεταβατική περίοδο παράλληλης λειτουργίας με το υφιστάμενο σύστημα κλάσης Β. Στον άξονα Αθήνα – Προμαχώνας σύστημα GSM-R υπάρχει πλήρως ολοκληρωμένο με αναμονή έγκρισης (μέχρι πρόσφατα) από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στα τμήματα: Αθήνα – Τιθορέα, Δομοκός – Προμαχώνας.

Η μεγάλη τμηματοποίηση του άξονα ΠΑΘΕ/Π, με την ύπαρξη περισσότερων της μιας εργολαβιών ανά τμήμα (κατάτμηση των έργων γεωγραφικά και ανά αντικείμενο για την υποδομή και τα συστήματα) σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού όσον αφορά στον χρόνο υλοποίησης των επιμέρους συμβάσεων και στην εγκατάσταση και πιστοποίηση του επιμέρους εξοπλισμού, συνέτειναν διαχρονικά στις σημαντικές καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των τμημάτων και στην έλλειψη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα επιμέρους υποσυστήματα.

Άλλωστε η διαλειτουργικότητα (interoperability) είναι πρωτοβάθμια απαίτηση προερχόμενη από τις ευρωπαϊκές νόρμες, που πρωταρχικό της στόχο έχει τη βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος σιδηροδρόμων.

Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών ήταν μέχρι πρόσφατα συγκεχυμένες και παρουσίαζαν επικαλύψεις. Αυτό οφείλεται στον κατακερματισμό ανάμεσα στους επιμέρους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς επίσης και των σχετικών φορέων πιστοποίησης, είτε αυτή αφορά στην υποδομή, είτε στα συστήματα, είτε στη συντήρηση του δικτύου, είτε στους φορείς εκμετάλλευσης. Η πρόσφατη αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ αναμένεται να βοηθήσει στο να διαχωριστούν με σαφή και διακριτό τρόπο οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, ωστόσο απαιτείται σημαντικός χρόνος μέχρι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ιδιαίτερα όσον αφορά στα υφιστάμενα έργα.

Κρίσιμος και επιτελικός καθίσταται επίσης ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), που πέραν της επιτέλεσης των ρόλων της ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς σε όρους ανταγωνισμού και της αδειοδότησης των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων – εταιριών εκμετάλλευσής της Σιδηροδρομικής Υποδομής (βλ. Hellenic Train), επιτελεί και τον μείζονα ρόλο της εποπτείας της Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και Διαλειτουργικότητας.

Άλλωστε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δυνάμει του άρθρου 85 του ν.4199/2013 (Α’ 216) έχει ορισθεί στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο του 2013, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τους Σιδηροδρόμους (Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών). Στο πλαίσιο αυτό εκτελεί, τουλάχιστον, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, τα οποία προβλέπονται, αναλύονται και εξειδικεύονται περαιτέρω στην εθνική νομοθεσία. Τα καθήκοντα αυτά σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων καθώς επίσης και με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος.

Προφανώς, σε όλους τους παραπάνω φορείς, είναι κρίσιμη η στελέχωση όλων των επιτελικών θέσεων που εκτελούν κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα, με προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση, κατάρτιση και σχετική εμπειρία σε αυτό.

Ένα, επίσης, βασικό ζήτημα του σιδηροδρομικού συστήματος, κατ’ αναλογία με το οδικό δίκτυο, αφορά στο σχεδιασμό ενός ασφαλούς – συγχωρητικού συστήματος, το οποίο αφενός θα ελαχιστοποιεί την (υπαρκτή πάντοτε) πιθανότητα του ανθρώπινου σφάλματος, αφετέρου θα μετριάζει τις συνέπειές του. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο πλήρης αυτοματισμός λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες. Όταν όμως υπάρχουν ειδικές περιστάσεις (τεχνικές αστοχίες, έντονες καιρικές συνθήκες, βανδαλισμοί κλπ.) είναι απαραίτητη η ανθρώπινη επέμβαση, πάντα σε ένα πλαίσιο αυστηρών πρωτοκόλλων και ορθής διαχείρισης από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Επιτροπής Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, κρίνεται επιτακτική η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Η ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών προκειμένου να ενισχυθούν η αξιοπιστία και η ασφάλεια των μετακινήσεων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλες χώρες και να βελτιωθούν συνολικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο στην επιβατική, όσο και στην εμπορευματική κίνηση.Η βελτίωση και αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εκπόνησης μελετών με τη δόμηση ενός νέου και σαφούς Εθνικού Κανονιστικού Πλαισίου Τεχνικών Προδιαγραφών, προς όφελος τόσο των ελεγκτικών Υπηρεσιών όσο και των μελετητών – κατασκευαστών σιδηροδρομικών έργων.Η δόμηση ενός νέου και σαφούς Εθνικού Πλαισίου Δημοπράτησης Σιδηροδρομικών Έργων, το οποίο θα αποτελέσει μια ενιαία βάση αναφοράς επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση μελετητικού χρόνου και χρόνου εγκρίσεων, εξάλειψη των αυθαίρετων παρερμηνειών, δυνατότητα αυτόματων επικαιροποιήσεων, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες για την ωρίμανση και επιτυχή δημοπράτηση των έργων.Η βελτίωση της διαχείρισης και της συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής μέσω της δημιουργίας γεωβάσης δεδομένων σε κατάλληλο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ – GIS) με καταχώρηση των στοιχείων του δικτύου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Γραμμικού Συστήματος Αναφοράς (LRS), το οποίο ενδείκνυται σε σιδηροδρομικές γραμμές.Η χρήση νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωση επιτυχών ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν σε υλικά και διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό και της βιωσιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος.Η χρήση ενός Μοντέλου Δομικών Πληροφοριών (BIM) που θα συγκεντρώνει και θα αναλύει πληροφορίες που συλλέγονται από συγκεκριμένους αισθητήρες στην υποδομή, οι οποίοι θα παρακολουθούν τυχόν ελαττώματα κάτω από την επιφάνεια κύλισης, την κόπωση, τον θόρυβο και τους κραδασμούς των γεφυρών. Σε συνδυασμό με το τυποποιημένο γεωπληροφοριακό σύστημα δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης του βαθμού γήρανσης και κόπωσης της υποδομής με σκοπό τη ανάπτυξη και βελτιστοποίησης μιας εθνικής στρατηγικής συντήρησης του δικτύου.Η διασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλα εκπαιδευμένου μέσω εξειδικευμένων πιστοποιήσεων ανθρώπινου δυναμικού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την ορθή ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Οι ανωτέρω προτάσεις θα συμβάλλουν, αφενός στην ασφαλή και βέλτιστη λειτουργία του σιδηρόδρομου και αφετέρου στην καλύτερη αξιοποίηση των σημαντικών πόρων, που έχουν ήδη προβλεφθεί για την περαιτέρω βελτίωση του σιδηροδρομικού συστήματος. Τονίζεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα σημαντικά κονδύλια (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) που έχουν προβλεφθεί και αφορούν στα σιδηροδρομικά έργα για τα επόμενα χρόνια, οφείλουν να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τεχνικά και οικονομικά τρόπο, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι σπατάλες των τελευταίων δεκαετιών, ώστε να οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα, άρτια και πλήρως λειτουργικά έργα.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο σιδηρόδρομος, που αποτελεί διεθνώς το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, θα εξακολουθήσει σε αρκετά τμήματα του ελληνικού δικτύου, να μην διαθέτει αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας. Καθώς, λόγω της ενίσχυσης της πολυτροπικότητας των μεταφορών και της τεχνολογικής προόδου, αυξάνονται διαρκώς τα μεγέθη του επιβατικού και του εμπορευματικού σιδηροδρομικού φόρτου και οι ταχύτητες μετακίνησης, καθίσταται επιτακτική, η ενίσχυση των δικλείδων ασφάλειας και η επίσπευση και ολοκλήρωση των ήδη προγραμματισμένων σημαντικών σιδηροδρομικών έργων. Επίσης, απολύτως απαραίτητη είναι η πλήρης στελέχωση όλων των οργανισμών που έχουν αντικείμενο τη λειτουργία των σιδηροδρόμων με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που να διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική, επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση.

Είναι βέβαιο πως η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρόμου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, στην ανάπτυξη την ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προσωπικά, έχοντας εκπονήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Διπλωματική με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, έχοντας απασχοληθεί στο παρελθόν ως επιβλέπων μηχανικός στον Ο.Σ.Ε. και το κυριότερο, όντας ένας απλός επιβάτης που θέλει να χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο και ασφαλές τρένο για τις μετακινήσεις του, με διακατέχει μία έντονη ανησυχία και μία ιδιαίτερη αγωνία για το μέλλον των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Εύχομαι και ελπίζω, να εισακουστούν οι προτάσεις των ειδικών, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων, ώστε να ήταν εκείνο το μοιραίο βράδυ του Φεβρουαρίου του 2023, η τελευταία φορά που η Ελλάδα μας κλήθηκε να θρηνήσει τα παιδιά της, για ένα τόσο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

taxydromos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com

sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ