2023-10-12 01:00:54
Φωτογραφία για Προς πώληση δάνεια 40 χιλιάδων δανειοληπτών σε όλη τη χώρα
-Άνοιξε νέα διαγωνιστική διαδικασία η PQH για απαιτήσεις μικτής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ. 

-«Έσπασε» σε τρεις «φέτες» το «Αριάδνη». 

-Τα χαρακτηριστικά των υπο-χαρτοφυλακίων, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και οι αντιδράσεις της αγοράς.

Νέα ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για «σπονδυλωτή» πώληση τριών χαρτοφυλακίων ξεκίνησε η PQH, ως διαχειριστής των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, επιδιώκοντας ως το καλοκαίρι του 2024 να έχει πωλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανοίγματα, αθροιστικής μικτής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ.

Μετά τον περσινό άγονο διαγωνισμό, η PQH, λαμβάνοντας τα μηνύματα της αγοράς, «έσπασε» το προς πώληση χαρτοφυλάκιο με την τότε κωδική επωνυμία «Αριάδνη» σε τρία διακριτά υπο-χαρτοφυλάκια, ενώ ταυτόχρονα άφησε εκτός δάνεια οφειλετών που θα παρέμεναν… πελάτες της PQH για άλλες οφειλές τους.

Το νέο project, υπό την κωδική ονομασία «Alphabet», περιλαμβάνει τις εξής «φέτες»: χαρτοφυλάκιο με εξασφαλισμένα δάνεια λιανικής, χαρτοφυλάκιο με εξασφαλισμένα επιχειρηματικά και τέλος, χαρτοφυλάκιο με ανεξασφάλιστες ή χαμηλής αξίας εξασφαλίσεις.


Το χαρτοφυλάκιο λιανικής αποτελείται από δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ και ονομαστικής απαίτησης 2,8 δισ. ευρώ. Αφορά σε περίπου 16 χιλιάδες δανειολήπτες και η εμπορική αξία των ακινήτων, επί των οποίων έχει εγγραφεί προσημείωση από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία PQH, σε 2,4 δισ. ευρώ. Το ένα τρίτο περίπου των δανείων του χαρτοφυλακίου έχουν ενταχθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη.

Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ και ονομαστικής απαίτησης 7,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια από όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων (μεγάλες, SMEs καθώς και μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις). Η διαφορά, μεταξύ μικτής λογιστικής αξίας και ονομαστικής απαίτησης, αποτυπώνει ότι πρόκειται για απαιτήσεις βαθιάς καθυστέρησης. Επομένως, για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων υπάρχουν σε εξέλιξη ώριμες διαδικασίες μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα δάνεια αφορούν σε περίπου 6,5 χιλιάδες επιχειρήσεις και η εμπορική αξία των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ. 

Το τρίτο χαρτοφυλάκιο ενέχει ανεξασφάλιστες απαιτήσεις καθώς και δάνεια χαμηλής εξασφάλισης από όλες τις κατηγορίες (στεγαστικά, επαγγελματικά, μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων). Η μικτή λογιστική αξία τους ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ. Αφορά σε περίπου 17,5 χιλιάδες δανειολήπτες και η εμπορική αξία των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το VDR για την πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ανοίξει τη Δευτέρα, ενώ ολοκληρώνεται το pre marketing, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν η Morgan Stanley, που λειτουργεί εκ νέου ως σύμβουλος πώλησης, έχει αποστείλει συμβάσεις εμπιστευτικότητας σε επενδυτές. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση δεσμευτικών προσφορών ως τα τέλη του έτους και ολοκλήρωση της συναλλαγής ή των συναλλαγών ως το καλοκαίρι του 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν είτε κάποιο/κάποια από τα τρία χαρτοφυλάκια είτε και το σύνολό τους. Πρόκειται επομένως για σπονδυλωτή πώληση μέσω μιας παράλληλης διαδικασίας με παροχή τόσο κοινών όσο και εξειδικευμένων πληροφοριών ανά χαρτοφυλάκιο. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κάποια από τις συναλλαγές να ολοκληρωθεί ταχύτερα από τις υπόλοιπες. Όπως και στην «Αριάδνη», η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων (ΕΠ.ΕΙΔ.ΕΚΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ζητήσει και έχει λάβει εύρος δίκαιης και εύλογης αποτίμησης για τα τρία χαρτοφυλάκια, θέτοντας ελάχιστη τιμή προσφοράς ανά χαρτοφυλάκιο.

Η PQH παρέχει διευκολύνσεις στην καταβολή του τιμήματος όπως συνέβη με τον προηγούμενο διαγωνισμό. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε βάθος τριετίας, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα διαθέτει εγγύηση από αξιόπιστο τραπεζικό φορέα. Σε αντίθεση με τον διαγωνισμό «Αριάδνη», δεν προβλέπεται μεταβίβαση προσωπικού της PQH στον αγοραστή/αγοραστές των τριών υπο-χαρτοφυλακίων του Alphabet project.

Εκτός περιμέτρου αγροτικά δάνεια και δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

Εκτός της περιμέτρου, όπως συνέβη και στον προηγούμενο άκαρπο διαγωνισμό, παρέμειναν τα αγροτικά δάνεια, όσα φέρουν εγγύηση Δημοσίου καθώς και όσα βρίσκονται σε στάδιο νομικών διεκδικήσεων. Αθροιστικά τα υπό διαχείριση δάνεια και απαιτήσεις από πιστώσεις που θα μείνουν υπό τη διαχείριση της PQH, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή «Alphabet», υπολογίζονται σε 4 δισ. ευρώ.

Η PQH εξέτασε το ενδεχόμενο τιτλοποίησης των τριών χαρτοφυλακίων, έκρινε όμως ότι το «εργαλείο» του «Ηρακλή» στις δύο ως τώρα εκφάνσεις του δεν ήταν δόκιμο στους σκοπούς και στις επιδιώξεις των υπό ειδική διαχείριση τραπεζών. Η πώληση πάντως διενεργείται υπό το νόμο των τιτλοποιήσεων. Επομένως ο αγοραστής/ αγοραστές των χαρτοφυλακίων θα μπορεί εν συνεχεία, αν το επιδιώκει, να τιτλοποιήσει τις απαιτήσεις τους.

Δεν εξαιρούνται από την περίμετρο οι πλημμυροπαθείς

Σε ερώτηση αν έχουν εξαιρεθεί από την περίμετρο δανειολήπτες με οφειλές, οι οποίοι κτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές σε Θεσσαλία και άλλες περιοχές της χώρας (Εβρος, Ρόδος κ.ά.), η PQH διευκρίνισε ότι αυτό δεν έχει συμβεί, η περίμετρος δεν μπορεί να τροποποιηθεί, παρακολουθεί όμως το θέμα και θα λάβει επιμέρους αποφάσεις σε συνάρτηση με τις εξελίξεις. 

Προς το παρόν, δεν αποτελεί προτεραιότητα των πληγέντων να ενημερώσουν τους χρεώστες τους για μη δυνατότητα εξυπηρέτησης τυχόν ρύθμισης ή τις ζημιές που έχει υποστεί το ακίνητο, το οποίο φέρει προσημείωση, σημείωσαν τα στελέχη του ειδικού διαχειριστή.

Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς

Θετική κρίνει η αγορά την απόφαση της PQH να «σπάσει» σε τρία υπο-χαρτοφυλάκια τις προς πώληση απαιτήσεις, σημειώνοντας ότι η κίνηση προσθέτει ευελιξία. Η δυνατότητα τμηματικής καταβολής αντιμετωπίζει, εν μέρει, το πρόβλημα του υψηλού κόστους χρήματος, λόγω ανόδου των επιτοκίων.

Επιπρόσθετα, όσοι διενήργησαν εξαντλητικό due diligence στο χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» διαθέτουν εξαρχής καλή εικόνα των τριών χαρτοφυλακίων του «Alphabet», εξέλιξη που θα βοηθήσει τη διαδικασία, αν φυσικά συμμετάσχουν.

Τέλος, αν η PQH, στο μεσοδιάστημα του ενάμισι έτους από τον άγονο προηγούμενο διαγωνισμό, έλυσε το θέμα της ταυτοποίησης περίπου 20.000 φακέλων, που αφορούν σε εξασφαλίσεις επί ακινήτων ή εξαιρέθηκαν από τη νέα περίμετρο και η ΕΠ.ΕΙΔ.ΕΚΚΑ διόρθωσε τις ανορθογραφίες, που τις χρέωσαν επενδυτές και σύμβουλοι, το project «Alphabet» μπορεί να βρει τον… χαμένο μίτο της Αριάδνης για την PQH και την Τράπεζα της Ελλάδος, που συνίσταται στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των ειδικών εκκαθαρίσεων..
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ