2024-01-24 06:38:57
Φωτογραφία για Σύνταξη: Τα μυστικά των έξτρα εισφορών που δίνουν αύξηση έως 754 ευρώ μηνιαίως - Τα ποσά για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες [πίνακες]
Τρεις παράγοντες καθορίζουν το ύψος της σύνταξης για όσους αποχωρήσουν μέσα στο 2024, με περισσότερο κερδισμένους όσους είχαν αυξήσεις ή και σταθερούς μισθούς τα τελευταία χρόνια, όσους πλήρωναν επιπλέον εισφορές στα Ταμεία τους και όσους φτάνουν στη συνταξιοδότηση με 36 ως 40 έτη.

Κώστας Κατίκος

eleftherostypos.gr

Η εκτίμηση είναι ότι θα υποβληθούν 170.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2024.

Οι παράγοντες που αυξάνουν το ποσό της σύνταξης είναι:Τα έτη ασφάλισης, που όσο περισσότερα είναι τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για παράδειγμα, η σύνταξη για ασφαλισμένο που θα συνταξιοδοτηθεί με 39 έτη θα υπολογιστεί με συντελεστή 47,45%, ενώ αν φύγει το 2024, συμπληρώνοντας τα 40 έτη, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 50%. Το κέρδος των 2,55 μονάδων το καρπώνεται στην ανταποδοτική σύνταξη, που θα βγει μεγαλύτερη
. Προσοχή όμως γιατί συμφέρει να συμπληρώνεται ακέραιο έτος, γιατί αν υπολείπονται μήνες (π.χ. 39 έτη και 6 μήνες αντί 40 έτη), τότε η προσαύξηση θα είναι μικρότερη. Με 39,6 μήνες το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 48,72%. Οι 6 επιπλέον μήνες δηλαδή μετά τα 39 έτη δίνουν κέρδος 1,27% αντί 2,55% που δίνει ολόκληρο το έτος. Για παράδειγμα, σε μισθό 1.500 ευρώ, η διαφορά των έξι μηνών στο ποσοστό αναπλήρωσης από 1,27% σε 2,55% σημαίνει μια αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης κατά 20 ευρώ. Αν βγει με 39,6 έτη, η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι 730,8 ευρώ, ενώ με 40 έτη θα πάρει 750 ευρώ.

Οι μισθοί που είχαν οι ασφαλισμένοι από το 2002 και μετά. Οσο μεγαλύτερες ήταν οι αποδοχές τους τόσο υψηλότερος θα βγει και ο μέσος όρος του μηνιαίου μικτού μισθού για την περίοδο από το 2002 ως τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν τη συνταξιοδότηση. Οι αποδοχές κάθε έτους, ανεξάρτητα από το αν έχουν αυξηθεί από τον εργοδότη, αυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού, δηλαδή τιμαριθμοποιούνται, ώστε, για παράδειγμα, οι αποδοχές του 2003 ή του 2009 να πάρουν τη σημερινή αξία. Με τον τρόπο αυτόν προκύπτει ο λεγόμενος συντάξιμος μισθός ή οι συντάξιμες αποδοχές, που είναι στην πραγματικότητα ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Για παράδειγμα, οι συντάξιμες αποδοχές για όσους βγήκαν στη σύνταξη το 2023 πήραν την αύξηση του πληθωρισμού του 2022 με 9,6%, ενώ οι συντάξιμες αποδοχές για όσους αποχωρήσουν το 2024 θα τιμαριθμοποιηθούν κατά 3,5%, που ήταν ο πληθωρισμός του 2023. Προσοχή: Η τιμαριθμοποίηση των αποδοχών για το 2024 εμπεριέχει και την αύξηση του 9,6%, όπως και όλες τις αναπροσαρμογές των προηγούμενων ετών. Η τιμαριθμοποίηση των συντάξιων αποδοχών συμβάλλει στην αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης.Οι έξτρα εισφορές που καταβάλλουν οι ειδικές κατηγορίες των ασφαλισμένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και οι επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Στα «βαρέα» για ειδικότητες του ιδιωτικού τομέα το επιπλέον ασφάλιστρο, πέραν του 20% για την κύρια σύνταξη, είναι 3,25%, οπότε το σύνολο των εισφορών σύνταξης ανέρχεται στο 23,25%. Για τα βαρέα των ΟΤΑ, το επιπλέον ασφάλιστρο είναι 4,5% και το συνολικό φτάνει στο 24,5%. Για τους παλαιούς κοινούς ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, οι έξτρα εισφορές κύριας ασφάλισης έφταναν ως και 15%, πέραν του 20%, που σημαίνει ότι στο σύνολο οι εισφορές σύνταξης έφταναν στο 35%. Αντίστοιχα, υψηλότερες εισφορές πλήρωναν και για την επικουρική τους ασφάλιση (π.χ. 12% αντί 6%). Οι έξτρα εισφορές πριμοδοτούν το ποσοστό αναπλήρωσης και δίνουν έξτρα μπόνους στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι συντάξεις για ασφαλισμένους που θα αποχωρήσουν το 2024 με αυξημένες συντάξιμες αποδοχές κατά 3,5%, καθώς και οι συντάξεις που προκύπτουν για ασφαλισμένους Ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών που κατέβαλαν αυξημένες εισφορές.

Συντάξεις με μπόνους ως και 754 ευρώ από τις έξτρα εισφορές!

Οι παλαιοί -πριν το 1993-ασφαλισμένοι από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που είχαν εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) υψηλότερες από το 20% του ΙΚΑ είναι από τους πλέον ευνοημένους στον υπολογισμό της σύνταξης, καθώς οι έξτρα εισφορές μπορεί να αυξήσουν τη σύνταξή τους ως και 754 ευρώ!

Τα οφέλη φαίνονται στον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Για παράδειγμα:

*Ασφαλισμένος με 35 έτη, εκ των οποίων για τα 20 έτη είχε έξτρα εισφορές σύνταξης 15%, θα πάρει σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 59,81% λόγω της πριμοδότησης από τις επιπλέον εισφορές. Με συντάξιμο μισθό 2.661 ευρώ, η σύνταξη για το 2024 είναι 2.065 ευρώ, ενώ ένας άλλος ασφαλισμένος με τα ίδια έτη και τον ίδιο μισθό, αλλά χωρίς τις έξτρα εισφορές, θα πάρει σύνταξη 1.419 ευρώ. Το κέρδος από τις έξτρα εισφορές είναι 646 ευρώ το μήνα!

*Ασφαλισμένος με 39 έτη, εκ των οποίων για τα 20 έτη είχε έξτρα εισφορές σύνταξης 15%, θα πάρει σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 69,96%, με πριμοδότηση από τις επιπλέον εισφορές. Με συντάξιμο μισθό 3.104 ευρώ, η σύνταξη για το 2024 είναι 2.663 ευρώ μικτά, ενώ ένας άλλος ασφαλισμένος με τα ίδια έτη και τον ίδιο μισθό, αλλά χωρίς τις έξτρα εισφορές, θα πάρει σύνταξη 1.899 ευρώ. Το κέρδος από τις έξτρα εισφορές είναι 754 ευρώ το μήνα!

Κέρδη στις συντάξεις το 2024 ακόμη και στο 6μηνο αντί 12μηνο

Οι συντάξεις για όσους αποχωρήσουν το 2024 βγαίνουν μεγαλύτερες από 35 ως 61 ευρώ το μήνα.

Τα μεγαλύτερα οφέλη κλειδώνουν όσοι συμπληρώσουν στην αποχώρηση ακέραιο έτος σε σχέση με το 2023, ενώ όσοι αποχωρήσουν με απόσταση 6 μηνών από το 2023 θα έχουν μεν κέρδος, αλλά μικρότερο.

Σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε μέσα στο 2023 με 35 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 2.215 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.277ευρώ μικτά μαζί με την αύξηση κατά 3% για το 2024.

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2024 με 36 έτη ασφάλισης θα έχει αύξηση 3,5% στις συντάξιμες αποδοχές, οι οποίες θα διαμορφωθούν στις 2.293 ευρώ και τελική σύνταξη 1.339 ευρώ. Το κέρδος για το 2024 είναι 61 ευρώ το μήνα ή 732 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε μέσα στο 2023 με 39,6 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 2.999 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.932 ευρώ μικτά μαζί με την αύξηση κατά 3% για το 2024.

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2024 με 40 έτη ασφάλισης θα έχει αύξηση 3,5% στις συντάξιμες αποδοχές, οι οποίες θα διαμορφωθούν στις 3.104 ευρώ και η τελική σύνταξη θα είναι 1.978 ευρώ. Το κέρδος από τους 6 επιπλέον μήνες ασφάλισης το 2024 είναι 45 ευρώ το μήνα ή 540 ευρώ σε ετήσια βάση από τη σύνταξη του 2023.

Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με 38 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 2.429 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.550 ευρώ μικτά μαζί με την αύξηση κατά 3% για το 2024.

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί με μόλις 3 μήνες διαφορά τον Μάρτιο του 2024 με 38,3 έτη ασφάλισης θα έχει αύξηση 3,5% στις συντάξιμες αποδοχές, οι οποίες θα διαμορφωθούν στις 2.514 ευρώ και τελική σύνταξη 1.571 ευρώ. Η αύξηση είναι μόνο 22 ευρώ επειδή θα πάρει κέρδος από το ποσοστό αναπλήρωσης για 3 μήνες αντί για 12.

Ποιοι ασφαλισμένοι πριμοδοτούνται στη σύνταξη από τις έξτρα εισφορές;

Το πριμ εφαρμόζεται σε παλαιούς πριν το 1993 ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), δηλαδή από 13/5/2016 και μετά. Η διάταξη λέει ότι για κάθε μία μονάδα επιπλέον εισφοράς άνω του 20% παίρνουν προσαύξηση 0,075% για κάθε έτος. Η προσαύξηση προστίθεται στο ποσοστό αναπλήρωσης και έτσι πριμοδοτείται η ανταποδοτική σύνταξη. Δεν εφαρμόζεται όμως το ίδιο σύστημα στους παλαιούς συνταξιούχους, που πλήρωναν επίσης υψηλές εισφορές, αλλά αποχώρησαν πριν το νόμο Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στην ίδια κατηγορία (συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-τραπεζών) συντάξεις δύο ταχυτήτων. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι ασφαλισμένοι στα βαρέα.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που κατέβαλαν επιπλέον εισφορές όχι μόνον σε ένα Ταμείο αλλά και με παράλληλη ασφάλιση παίρνουν πριμ στις συντάξεις με το 0,075%. Στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης τα οφέλη μπορεί να είναι μεγαλύτερα, καθώς η έξτρα εισφορά φτάνει στο 20%.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί συνταξιούχοι, παρότι πλήρωσαν είτε τις έξτρα εισφορές σε ένα Ταμείο είτε είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία, είναι αδικημένοι από τη διάταξη για την προσαύξηση σύνταξης, καθώς δεν προβλέφθηκε στο νόμο ο επανυπολογισμός των έξτρα εισφορών τους με 0,075%

Το πριμ στις συντάξεις από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών με έξτρα εισφορές 15% για 20 χρόνια

Συντάξιμος μισθός 2024Σύνταξη με 35 έτηΣύνταξη με 37 έτηΣύνταξη με 39 έτηΜε έξτρα εισφορές (59,81%)Χωρίς τις έξτρα εισφορές (37,31%)Με έξτρα εισφορές (64,86%)Χωρίς τις έξτρα εισφορές (42,36%)Με έξτρα εισφορές (69,96%)Χωρίς τις έξτρα εισφορές (47,46%)2.3661.8841.3092.0071.4282.1311.5492.4391.9291.3362.0561.4592.1841.5842.5141.9751.3642.1061.4912.2381.6192.5882.0201.3922.1551.5222.2911.6542.6612.0651.4192.2041.5532.3441.6892.7342.1101.4462.2531.5842.3961.7242.8092.1571.4742.3031.6162.4501.7592.9562.2471.5292.4011.6782.5561.8293.0292.2921.5562.4501.7092.6091.8643.1042.3381.5842.5001.7412.6631.899

* Σε παρένθεση τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ποσά συντάξεων μικτά. 

Οι αυξήσεις στις νέες συντάξεις του 2024 για ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Σύνταξη το 2024 και σύγκριση με 2023 (32, 33, 35 και 36 έτη)Συντάξιμος μισθός 2023 (1)Συντάξιμος μισθός 2024 (2)Σύνταξη με 32 έτη το 2023 και αύξηση 3%Σύνταξη με 33 έτη το 2024Κέρδος για το 2024Σύνταξη με 35 έτη το 2023 και αύξηση 3%Σύνταξη με 36 έτη το 2024Κέρδος για το 20241.2601.30482084828910945351.3711.41985488530953991381.4821.534889922339961.037411.5911.647923958351.0381.082441.7021.762958995371.0801.127471.8131.8769931.032401.1231.173501.9221.9891.0271.069421.1651.218532.0332.1041.0611.106451.2071.264562.1442.2191.0961.143471.2501.310592.2152.2931.1181.167491.2771.33961Σύνταξη το 2024 και σύγκριση με 2023 (38, 38,6, 39,6 και 40 έτη)Συντάξιμος μισθός 2023 (1)Συντάξιμος μισθός 2024 (2)Σύνταξη με 38 έτη το 2023 και αύξηση 3%Σύνταξη με 38,6 έτη το 2024Κέρδος για το 2024Σύνταξη με 39,6 έτη το 2023 και αύξηση 3%Σύνταξη με 40 έτη το 2024Κέρδος για το 20242.2862.3661.4841.519351.5741.609352.3572.4391.5161.553371.6101.646362.4292.5141.5501.587381.6461.683382.5002.5881.5831.621391.6811.720392.5712.6611.6151.655401.7171.757402.6422.7341.6481.689411.7531.794412.7142.8091.6821.724421.7891.831422.8562.9561.7471.792441.8601.904442.9273.0291.7801.825451.8961.941452.9993.1041.8131.860461.9321.97846

(1) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022.

(2) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 4,5% έτους 2023.

Ποσά συντάξεων μικτά.sidirodromikanea.blogspot.com


ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ