2024-05-15 08:44:34
Φωτογραφία για Ο σιδηροδρομικός τομέας χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός τομέας χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης σχετικά με τον αναθεωρημένο κανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

cer.be

 Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) αναγνωρίζει το έργο και τη δέσμευση των εισηγητών, των σκιωδών εισηγητών, των ευρωβουλευτών, των υπαλλήλων του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την επίτευξη αυτού του συμφωνηθέντος κειμένου.

 Η CER θεωρεί τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ θεμελιώδες βήμα για την επίτευξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Ο νέος κανονισμός, μαζί με την επαρκή οικονομική στήριξη θα καταστήσει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών πιο αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμο, ενισχύοντας την ανάπτυξη της ΕΕ.

Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) είναι απαραίτητο για τον συντονισμό μεγάλων σιδηροδρομικών έργων, φυσικών και ψηφιακών, σε ολόκληρη την Ευρώπη
. Η συνολική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών διαδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών, περιφερειακών και υψηλών ταχυτήτων υποδομών, θα συμβάλει στη μετατόπιση περισσότερων επιβατών και εμπορευμάτων σε βιώσιμους τρόπους, όπως ο σιδηρόδρομος και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η CER υποστήριξε τον νέο κανονισμό που εισάγει μια σταδιακή ανάπτυξη τριών επιπέδων του δικτύου με τα δίκτυα πυρήνα, εκτεταμένο πυρήνα και ολοκληρωμένα δίκτυα, δημιουργεί τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών μέσω της ενοποίησης των πρώην διαδρόμων του βασικού δικτύου με τους σιδηροδρόμους εμπορευματικών διαδρόμων και ενισχύει τον ρόλο των Συντονιστών.

Μεταξύ των κύριων στοιχείων της συμφωνίας, η CER θεωρεί ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία τα ακόλουθα:υποχρεωτική εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας ( ERTMS ) στα τρία δίκτυα, με σαφείς προθεσμίες·

κοινές απαιτήσεις υποδομής για τα τρία δίκτυα σχετικά με την ελάχιστη ταχύτητα, το μήκος αμαξοστοιχίας, το φορτίο άξονα και το P400 με περιορισμένες εξαιρέσεις·

καλύτερες και ταχύτερες συνδέσεις για επιβάτες και εμπορεύματα με αστικές περιοχές, λιμάνια, αεροδρόμια και πολυτροπικούς τερματικούς σταθμούς εμπορευμάτων·

τη μετάβαση στο ευρωπαϊκό πρότυπο ονομαστικό περιτύπωμα τροχιάς με εξαιρέσεις·

τον ορισμό αστικού στρώματος με σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP), κόμβο επιβατών και πολυτροπικό τερματικό εμπορευμάτων όπου είναι οικονομικά βιώσιμο·

αεροδρόμια με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες να συνδεθούν με το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας όπου είναι δυνατόν·

αναφορά στη σημασία των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας μεταξύ μεγάλων πόλεων της ΕΕ.

Το αναθεωρημένο ΔΕΔ-Μ εισάγει φιλόδοξες απαιτήσεις και απαιτητικές διατάξεις που θα πρέπει να συμβαδίζουν με εξίσου φιλόδοξους μηχανισμούς χρηματοδότησης και χρηματοδότησης. Απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ: 500 δισεκατομμύρια ευρώ χρειάζονται έως το 2030 για το κεντρικό δίκτυο και 1.500 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2050 για το ολοκληρωμένο δίκτυο. Η CER πιστεύει ότι η νέα Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF III) – το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ – θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (ΠΔΠ 2028-2035) και να συμπληρωθεί με άλλα κονδύλια για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους νέους στόχους ΔΕΔ-Μ και προθεσμίες ολοκλήρωσης.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του CER Alberto Mazzola δήλωσε: « Καλωσορίζουμε τη σημερινή υιοθέτηση και επικροτούμε τις προσπάθειες και τη δέσμευση όλων των ευρωπαϊκών θεσμών που εμπλέκονται. Προσβλέπουμε στην έγκαιρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Όπως υπογραμμίστηκε στο μανιφέστο της CER «On Track for Europe» αναμένουμε ότι οι διατάξεις για τα ΔΕΔ-Μ θα ολοκληρώσουν τα τρέχοντα διασυνοριακά έργα και τους σιδηροδρομικούς διαδρόμους, θα αυξήσουν τη χωρητικότητα μέσω ψηφιακών λύσεων όπως το ERTMS και τα πρότυπα υψηλότερης απόδοσης, θα επιτύχουν πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ εθνικά δίκτυα, συνδέστε τους σιδηροδρόμους και όλα τα λιμάνια/αεροδρόμια του βασικού δικτύου, δημιουργήστε νέες υποδομές και αναπτύξτε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που συνδέει όλες τις πρωτεύουσες της ΕΕ και τις μεγάλες πόλεις ».

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ