2024-06-06 19:41:35
Φωτογραφία για Συνάντηση γνωριμίας τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 6η Ιουνίου 2024 στα κεντρικά γραφεία τού ΟΣΕ συνάντηση γνωριμίας τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου τού ΟΣΕ με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων. Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννος Γραμματίδης παρουσίασε στο προσωπικό τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρθηκε στα βιογραφικά τους.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Χριστίνα Βασιλοπούλου είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο, με εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και στην προστασία των καταναλωτών.

Ο Βασίλης Γιαννακουλόπουλος είναι οικονομολόγος, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών και στην εκτίμηση κινδύνων, καθώς και στην επιχειρηματική ανάλυση και συμβουλευτική.

Η Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου είναι δικηγόρος με εμπειρία στο δίκαιο ανταγωνισμού, στο εμπορικό δίκαιο και σε θέματα που αφορούν κανόνες συμμόρφωσης, ενώ έχει εκπροσωπήσει εταιρείες σε πολυεθνικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.


Ο Ιωάννης Πετρόπουλος είναι οικονομολόγος και στρατηγικός σύμβουλος επιχειρήσεων, με εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο, ειδικά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

Ο κ. Γραμματίδης τόνισε ότι η επιλογή των προσώπων για την κάλυψη των θέσεων του νέου Δ.Σ. πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, την ελεγκτική, αλλά και την ποσόστωση των φύλων. «Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω, τόνισε ο κ. Γραμματίδης, ότι η σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθαρά τεχνοκρατική, δεν υπακούει σέ κομματικά κριτήρια, αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου. Στόχος και απόφαση τού νέου Συμβουλίου είναι να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες, χρόνιες παθογένειες και καθυστερήσεις στην υιοθέτηση νέων εργαλείων λειτουργίας μίας σύγχρονης επιχείρησης».

Στη συνέχεια ο κ. Γραμματίδης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα πού έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει η νέα Διοίκηση με πυκνές συναντήσεις της είναι η εξασφάλιση πόρων για τον Οργανισμό αναγκαίων για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης της κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας τού δικτύου και για την ασφάλεια εγκαταστάσεων και υλικού τού Οργανισμού, για την εξομάλυνση κι ενίσχυση των σχέσεων τού Οργανισμού με τούς σιδηροδρομικούς μεταφορείς της χώρας μέ πρώτη την Hellenic Train, για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου τής συνολικής λειτουργίας τού Οργανισμού, Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Αξιολόγησης τής επίδοσης των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Συστήθηκε επίσης Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με σκοπό την εκπόνηση και υλοποίηση ενός προγράμματος έργων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Δρομολογείται άμεσα η δημιουργία συστήματος άμυνας τού Οργανισμού σέ κυβερνοεπιθέσεις όπως και η θέσπιση διαδικασιών σχετικών με τις συνθήκες απασχόλησης και τα πρότυπα εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ευεξία στην εργασία, την απαγόρευση διακρίσεων και την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη των βλαβών στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών και της ρύπανσης, και την εξάλειψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Το τρίπτυχο αυτού τού μέτρου είναι Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό ο Οργανισμός συμμορφώνεται επίσης με υποχρεωτικές επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας. Όλοι μας θα εκπαιδευθούμε στις νέες διαδικασίες με την πεποίθηση ότι αυτές αποσκοπούν στο πέρασμα τού Οργανισμού στη σύγχρονη εποχή, μακριά από αγκυλώσεις και αναχρονιστικές πρακτικές, αντάμα όμως με κανόνες ηθικής και χρέους έναντι της κοινωνίας την εξυπηρέτηση της οποίας και υπηρετούμε.

Απόφασή μας είναι να ξανακάνουμε το προσωπικό τού Οργανισμού υπερήφανο γι’ αυτόν και υπερήφανο για την ιδιότητα τού σιδηροδρομικού υπαλλήλου. Συστηματικά θα ανοιχτούμε στην κοινωνία με καλύτερες υπηρεσίες, σύγχρονα μέσα και διαδικασίες πού εξασφαλίζουν την ασφάλεια τού επιβατικού κοινού και πού το ξαναφέρνουν πίσω στον σιδηρόδρομο, στον σιδηρόδρομο πού όλοι έχουμε αγαπήσει εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, μέσα από συνέργειες με άλλους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, θα αξιοποιήσουμε και θα προβάλουμε εμβληματικά ακίνητα και τροχαίο υλικό τού Οργανισμού πού σήμερα ρημάζουν απροστάτευτα στο πέρασμα τού χρόνου. Θα φέρουμε ξανά κοντά στον Οργανισμό τους συνταξιούχους μας και τούς φίλους τού σιδηρόδρομου, θα ενθαρρύνουμε τίς πολιτιστικές και τουριστικές σιδηροδρομικές μεταφορές, θα φέρουμε τον σιδηρόδρομο στα σχολεία και θα εκσυγχρονίσουμε την εκπαιδευτική ύλη και το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο.

Θα έχετε προφανώς εντοπίσει πολλά «θα» στις αναφορές μου. Και πολλά περισσότερα στα χρόνια πού πέρασαν. Δικαιολογώ απόλυτα την όποια δυσπιστία ή και την όποια επιφυλακτικότητά σας. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα Διοίκηση είναι Διοίκηση ειδικού σκοπού με εντολή να ξανακάνει τον ΟΣΕ τον μεγαλύτερο Οργανισμό της χώρας, έναν ουσιαστικό μοχλό της οικονομίας και της ανάπτυξης κι έναν αξιόπιστο διεθνή συνομιλητή και παράγοντα. ‘Όμως σήμερα καθιστώ όλους σας υπεύθυνους για την υλοποίηση αυτών των στόχων αφού καλά γνωρίζω ότι χωρίς εσάς και την δική σας πατριωτική συμβολή τά «θα» θα παραμείνουν «θα» και δεν θα μετουσιωθούν σέ πράξεις. Είναι κρίμα να χαθεί μια τόσο μεγάλη ευκαιρία.

Σέ ο,τι με αφορά θυμίζω ότι η προεδρεία μου είναι μεταβατική, πολλοί με αποκαλούν άνθρωπο των δύσκολων αποστολών και για αυτό η ευθύνη μου ακόμα μεγαλύτερη αφού καλούμαι σέ μικρό σχετικά χρονικό διάστημα να οδηγήσω τον Οργανισμό στην κατεύθυνση της ορθολογικής του λειτουργίας και τον σιδηρόδρομο στην ανασύνταξή του. Βασίζομαι στη βοήθειά σας, στη βοήθεια τού Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τερεζάκη, ανθρώπου με βαθιά σιδηροδρομική εμπειρία και αγάπη για τον σιδηρόδρομο και στη βοήθεια των αντιπροσωπευτικών σας οργάνων.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.»
sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ