2024-07-08 13:29:36
Φωτογραφία για Σε δημόσια διαβούλευση η κατ'εξαίρεση χορήγηση δεύτερης άδειας λειτουργίας φαρμακείου σε δημοτικές κοινότητες άνω των 1.500 κατοίκων

 Στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο "Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης", το άρθρο 67 αναφέρει: 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄31), περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, προστίθενται νέα εδάφια, τετάρτο, πέμπτο και έκτο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:«3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87): Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση την τελευταία απογραφή. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση χορήγηση και δεύτερης άδειας λειτουργίας φαρμακείου σε δημοτικές κοινότητες που δεν πληρούν τα πληθυσμιακά κριτήρια της παρούσας, αλλά, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, διατηρούν τουλάχιστον πληθυσμό χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων.

 Άδειες φαρμακείων που έχουν ήδη χορηγηθεί, δεν ανακαλούνται, αν ο πληθυσμός, βάσει του οποίου η άδεια φαρμακείου χορηγήθηκε αρχικά, μειωθεί, σύμφωνα με μεταγενέστερη απογραφή πληθυσμού. Για τις άδειες που έχουν ανακληθεί για τον λόγο του δεύτερου εδαφίου, ανακαλείται η σχετική ανάκληση και οι ως άνω άδειες θεωρούνται ως μηδέποτε ανακληθείσες.».
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ