2012-03-23 08:19:27
Φωτογραφία για «Ελεύθερη» η Κρουαζιέρα
Την πλήρη άρση του καμποτάζ, χωρίς την προϋπόθεση υπογραφής συμβάσεων των εταιρειών κρουαζιέρας, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό στη «Ν», καταργείται και υπουργική απόφαση για την εισφορά ύψους 3,95 ευρώ ανά επιβάτη που προβλεπόταν για τα κρουαζιερόπλοια με τρίτες σημαίες, μένει όμως να υπάρξουν ορισμένες διορθώσεις στο κείμενο του σχεδίου νόμου ώστε να αποσαφηνιστεί.

Την άρση του καμποτάζ χωρίς την απαίτηση υπογραφής σύμβασης ζητούσε σύσσωμα η βιομηχανία κρουαζιέρας προκειμένου σταδιακά να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες τα ελληνικά λιμάνια σαν βάσεις κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του νόμου δεν αναμένεται να φανούν άμεσα. Ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες κινήσεις το 2013, που σταδιακά θα αυξηθούν από το 2014, όπως έχουν αναφέρει σε δηλώσεις τους στελέχη των φορέων κρουαζιέρας στην Ελλάδα.


Επίσης στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ των Ελλήνων ναυτικών επεκτείνεται σε όλα τα κρουαζιερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας.

Αυτό αποτελεί κίνητρο για την πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών σε κρουαζιερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας. Πάντως, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται και η δυνατότητα εργασίας Ελλήνων ναυτικών σε κρουαζιερόπλοια με τρίτες σημαίες χωρίς την προϋπόθεση ασφάλισής τους στο ΝΑΤ.

Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο νόμου, έχει διαπιστωθεί ότι ο προηγούμενος νόμος που προέβλεπε την υπογραφή σύμβασης με τις εταιρείες λειτούργησε αποτρεπτικά στο να δραστηριοποιηθούν πλοία με σημαία τρίτων χωρών στο χώρο της κρουαζιέρας στη χώρα μας, χωρίς ταυτόχρονα να αποκομίζει το Δημόσιο κάποιο σημαντικό όφελος από την κατάρτιση της σύμβασης.

«Η απαίτηση για μετάφραση όλων των προβλεπομένων εγγράφων στα ελληνικά και η επισημείωσή τους σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης (Apostille) αποδείχθηκαν διαδικασίες χρονοβόρες και με σημαντικό κόστος, γεγονός το οποίο δεν συμβάλλει στη δημιουργία φιλικού επενδυτικού κλίματος», σημειώνουν στο σχέδιο νόμου και προσθέτουν:

«Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα, καταργώντας ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο και καθιστώντας τη δραστηριοποίηση στο χώρο της κρουαζιέρας από πλοία με σημαία τρίτης χώρας στην Ελλάδα πολύ πιο ευχερή».

Ναυτικοί

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και σε πλοία ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να απορροφηθούν όσοι σπουδαστές δεν βρίσκουν μπάρκο, στα υπό ελληνική σημαία πλοία.

Επίσης στο άρθρο 213 προβλέπεται η μεταφορά της εποπτείας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών, του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών, του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων, της Εστίας Ναυτικών, του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων, του Κεφαλαίου Δυτών, και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προβλέπεται επίσης η διατήρηση της εποπτείας καθώς και η υπαγωγή, από 1.3.2012, της αρμοδιότητας, μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών, (Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας) στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας.

Αντίστοιχα και το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ανάληψη της διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών, των οποίων δικαιούχος σήμερα είναι το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΑΝ κρίνεται αναγκαία, αφού από τα κεφάλαια αυτά καλύπτονται ανάγκες της Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς και της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Τέλος, στο άρθρο 215 προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση ειδικής καταβολής οι άνεργοι του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ και των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του. Παράλληλα, με το άρθρο 218 καταργείται η εταιρεία "ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε." που αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας κατάργησης και συγχώνευσης φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ταχύρυθμα οι διαδικασίες μικρών έργων στα λιμάνια

Την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν επισκευές - τρέχουσες συντηρήσεις, αλλά και επισκευές για έκτακτες καταστάσεις προβλέπει το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΝ. Πρόκειται για φθορές λόγω χρόνου, υποσκαφές σε υφιστάμενα κρηπιδώματα και προβλήτες, που προκαλούνται από προπέλες πλοίων κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά και από συνήθη ή ακραία καιρικά φαινόμενα, βλάβες από πρόσκρουση πλοίων στις εγκαταστάσεις κ.λπ.

Με την εισαγωγή της ρύθμισης για ταχύρυθμες διαδικασίες εκτέλεσης επισκευών - συντηρήσεων εντός ζώνης λιμένα ταχείας υλοποίησης επιτυγχάνεται η προστασία των υφιστάμενων λιμενικών έργων, ο περιορισμός του κόστους από μεγέθυνση ζημιών, εφόσον επισκευασθούν σε αρχικό στάδιο, η δημόσια ασφάλεια, το δημόσιο συμφέρον, τη συνολική εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων, η διαρκής εξυπηρέτηση των χρηστών, καθώς και η ασφάλεια χρηστών και εργαζόμενων. Ανάγεται δε στην υποχρέωση των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης, στους οποίους το Δημόσιο έχει παραχωρήσει την ευθύνη λειτουργίας.

Επίσης, υπάρχει ρύθμιση για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. που αφορά ταχύρυθμες διαδικασίες εκτέλεση επισκευών - συντηρήσεων εντός ζώνης λιμένα οι οποίες δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά και τη μορφολογία των υφιστάμενων κατασκευών.

Η απαραίτητη προϋπόθεση αδειοδότησης με τις νέες ταχύρυθμες διαδικασίες είναι πλέον η ένταξη του έργου στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένος (Master Plan), προκειμένου να εξασφαλίζεται ο συνολικός σχεδιασμός του Λιμένος και η αναπτυξιακή του προοπτική σε βάθος χρόνου.

Για τους ίδιους λόγους, αλλά και για την άρση άμεσου και επικείμενου κινδύνου για τους πολίτες και την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, προβλέπονται ταχύρυθμες διαδικασίες και για τις επισκευές - συντηρήσεις λιμενικών έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής, καθώς και για επισκευές - επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών και βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση, αλλά και έκτακτες καταστάσεις και ανάγονται στις αυτονόητες υποχρεώσεις του κατά περίπτωση Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η ΕΣΑΛ

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, οι αποφάσεις της οποίας θα κυρώνονται με ΦΕΚ και θα έχουν ισχύ νόμου.

Ρυθμίσεις για τις άγονες γραμμές

Να δώσει τη δυνατότητα στην πολιτεία να καλύψει άμεσα τυχόν κενά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της άγονης γραμμής επιχειρεί με το άρθρο 220 του νομοσχεδίου το ΥΠΑΑΝ. Με νέες διατάξεις, αποσαφηνίζεται ο χρόνος από του οποίου οι συμβάσεις θεωρούνται συναφθείσες και ο χρόνος υπογραφής του εγγράφου των συμβάσεων.

Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα ανάθεσης της διενέργειας δρομολογίων απ' ευθείας με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας, σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης εκτέλεσης των δρομολογίων ή αδυναμίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο είτε τακτικής δρομολόγησης είτε με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών.

Η ρύθμιση αυτή, κατά το υπουργείο, είναι επιβεβλημένη, διότι υπό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, με αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νήσων και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με εύκολα αντιληπτές συνέπειες.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου (ακτοπλοϊκής εταιρείας) προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου κατηγορίας, συνακολούθως και της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, έως και μία τριετία πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 του ν. 3387/2010 διετίας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ / ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ I-Reporter
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ