2013-06-23 18:00:01
Φωτογραφία για ΔΕΗ: 606 θέσεις στα ορυχεία Κοζάνης και Φλώρινας
Στην πρόσληψη 606 εποχικών υπαλλήλων προχωρά η ΔΕΗ για την κάλυψη προσωρινών αναγκών στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και τη Φλώρινα. Πρόκειται για μέρος του μεγάλου αιτήματος της Επιχείρησης για την κάλυψη 3.500 εποχικών θέσεων μέσα στο 2013, εκ των οποίων 2.600 για εξειδικευμένο εποχικό προσωπικό και 900 για ανειδίκευτους εργάτες με 60 ημερομίσθια. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί έως και τις 22 Ιουνίου.

Η πλειονότητα των θέσεων στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας αφορά τεχνίτες Ορυχείων, Μηχανοτεχνίτες και Ηλεκτροτεχνίτες

Ειδικότητες

Ειδικότερα, στο Λιγνιτικό Κέντρο Κοζάνης οι εγκεκριμένες θέσεις φτάνουν τις 506, αφορούν υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και κατανέμονται σε 20 ειδικότητες.

Οι πολυπληθέστερες ειδικότητες είναι οι ακόλουθες δώδεκα:


ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων, 167 θέσεις,ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, 96 θέσεις,ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 38 θέσεις,ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών, 35 θέσεις,ΔΕ Τεχνιτών Ιμάντων, 26 θέσεις,ΔΕ Χειριστών Προωθητήρων ή Φορτωτών, 23 θέσεις,ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών, 21 θέσεις,ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, 21 θέσεις,ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών, 18 θέσεις,ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων, δώδεκα θέσεις,ΔΕ Χειριστών καθολικών Εκσκαφέων, έντεκα θέσεις, καιΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων, δέκα θέσεις.

Εξι θέσεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων Δικτύων και από τέσσερις στις ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Επιπλέον, θα προσληφθούν τρεις πτυχιούχοι ΤΕΙ Τοπογραφίας Μηχανολογίας και δύο Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων, ενώ από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΔΕ Χειριστή Σαρώθρου – Σκούπας, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού.

Οι κατηγορίες

Εκατό θέσεις θα προκηρύξει η ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Φλώρινας σε 15 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι εξής τέσσερις:

ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων, 22 θέσεις,ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, 15 θέσεις,ΔΕ Τεχνιτών Ιμάντων, δέκα θέσεις, καιΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών, δέκα θέσεις.

Επίσης, θα προσληφθούν οκτώ Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ, επτά Χειριστές Προωθητήρων ή Φορτωτών ΔΕ, έξι Βοηθοί Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών ΔΕ και πέντε Ηλεκτροοξυγονοκολλητές ΔΕ, ενώ από τέσσερις θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Καθολικών Εκσκαφέων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων.

Δύο θέσεις κατανέμονται στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων Δικτύων και από μία στις ΔΕ Τεχνικού Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS, ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού και ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E., Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον φορέα στα τηλέφωνα 24630 52284 και 24630 52228.

Καθοριστικό κριτήριο πρόσληψης η εντοπιότητα

Οι συμβασιούχοι στη ΔΕΗ προσλαμβάνονται μεταξύ όσων διαμένουν στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται η υπηρεσία. Η προκήρυξη ορίζει:

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει

της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση τον βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).

2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
πηγη
pestanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ασυμβίβαστη η Mercedes
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ασυμβίβαστη η Mercedes
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ