2013-08-12 18:07:05
Φωτογραφία για ΕΣΕΕ: Προτείνει λύσεις στα προβλήματα του εμπορίου
Η ΕΣΕΕ με συνεχείς επαφές και αναλύσεις τεκμηριωμένων υπομνημάτων προς την Κυβέρνηση, προσπαθεί να ιεραρχήσει τα προβλήματα της αγοράς και προτείνει... λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Τα 5 βασικά προβλήματα του ελληνικού εμπορίου και οι προτεινόμενες λύσεις έχουν ως εξής:

1. Ορισμός και νομοθετική στήριξη της «εντός κρίσης» ΜΜΕ επιχείρησης.

Στην έννοια της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» προτείνεται να υπάγονται οι επιχειρήσεις που δεν είχαν οφειλές πριν το 2010 και όλες οι υποχρεώσεις τους δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με αποτέλεσμα να έχουν σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από το 40% του τζίρου τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να εντάσσονται αυτόματα σε όλες τις υφιστάμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, ενώ με την ένταξή τους στις ρυθμίσεις να αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, η καταγγελία δανειακών συμβάσεων και τα αστικά μέτρα εναντίον τους. Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στο ΥΠΟΙΚ και στο ΥΠΑΑΝ αιτιολογική έκθεση και νομικό κείμενο σχετικής τροπολογίας.


Ως ανταποδοτικό μέτρο μπορεί να εξετασθεί η πρόσληψη ενός ανέργου από κάθε «εντός κρίσης» ΜμΕ για το διάστημα των 48 δόσεων, με επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για 24 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο αντί να επιδοτείται η ανεργία, θα επιδοτηθεί η αύξηση της απασχόλησης.

2. Επέκταση ρυθμίσεων στον ΟΑΕΕ και οικογενειακή περίθαλψη.

Οι βασικές προτάσεις της ΕΣΕΕ για τους χιλιάδες κατ' ανάγκη οφειλέτες του ΟΑΕΕ, είναι η αποποινικοποίηση, η αποσύνδεση της θεώρησης οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, η ενεργοποίηση του λογαριασμού ανεργίας πέραν του επιδόματος και στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη και η επανέναρξη καταβολής τρεχουσών εισφορών με ελεύθερη επιλογή κλάσης από τους «ανενεργούς».

Η ΕΣΕΕ επιμένει στην λύση για «πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 20.000 ευρώ, με ανελλιπή καταβολή μειωμένων τρεχουσών εισφορών και με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης, η οποία δεν θα δημιουργεί έλλειμμα και λογιστικές απώλειες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει και θα σταθεροποιήσει την ετήσια ροή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται 380.000 οφειλέτες του οργανισμού, γεγονός που μπορεί να αποδώσει επιπλέον ρευστότητα έως και 800 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει αναγκαστικά χαμηλότερες συντάξεις, λόγω μείωσης ασφαλιστικού χρόνου, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λύση της «μείωσης των συντάξεων».

Έχουν ήδη υποβληθεί από την ΕΣΕΕ τέσσερα σχετικά κείμενα, ενώ σε συνεχή συνεργασία με τον υπουργό Εργασίας εξετάζεται μία «επέκταση» της ρύθμισης, με στοιχεία, πίνακες υπολογισμού εισροών ανενεργών ασφαλισμένων και δυνατότητα απονομής συντάξεων σε δικαιούχους οφειλέτες.

3. Ρευστότητα αγοράς και επιστροφή των ΜμΕ στη χρηματοδότηση.

Η πρόταση της ΕΣΕΕ είναι η δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) ειδικού σκοπού, με τραπεζικές εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες, για τις ΜμΕ. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Βασικός στόχος θα είναι η συγκέντρωση - συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο, καθώς επίσης και η παροχή μικρόδανείων, «micro finance» αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, μαζί με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ΕΤ/IGG θα μπορεί να έχει πρωτεύοντα και όχι συμπληρωματικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει ένα δυναμικό - στοχευμένο management σε σημεία που οι άλλες Τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, μέσω απλών - τυποποιημένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας και των εγγυήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η πρόταση της ΕΣΕΕ βασίζεται στην επεξεργασία της πρόσφατης έκθεσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο «Έκθεση για πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα».

4. Τειρεσίας «δύο ταχυτήτων» με «βαθμολόγιο» και «αξιολόγηση».

Το ρυθμιστικό πακέτο πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές με τη δημιουργία συστήματος «Τειρεσία-2», με διαφορετική βαρύτητα για την κατηγορία των επιχειρήσεων που ενεγράφησαν εντός της περιόδου της κρίσης. Επιπλέον, ο νέος «Τειρεσίας» θα μπορέσει να θεσπίσει νέα κριτήρια, ώστε όσοι μικρομεσαίοι στο παρελθόν έχουν περάσει από την επώδυνη διαδικασία και τη μαύρη λίστα του να μην αποκλείονται πλέον από κάθε νέα προσπάθεια που θα επιχειρούν προκειμένου να ξεπεράσουν το προσωρινό έλλειμμα ρευστότητας τους.

Η ΕΣΕΕ απέστειλε πρόσφατα στο ΥΠΑΑΝ και ΥΠΟΙΚ, ενημερωτικό σημείωμα με συγκεκριμένες θέσεις για τον «Τειρεσία δύο ταχυτήτων». Η τελευταία πρότασή μας επικεντρώνεται στη προσπάθεια προσαρμογής του Αμερικανικού και Καναδικού μοντέλου «Τειρεσία» στα ελληνικά δεδομένα με βαθμολόγιο «credit score» και αξιολόγηση «account ratings».

5. Απώλειες από παρεμπόριο και εμπορικές διασυνοριακές μετακινήσεις.

Οι διασυνοριακές μετακινήσεις για την αναζήτηση χαμηλότερων τιμών είναι ένα ζήτημα που η Κυβέρνηση πρέπει να αναλύσει και να δώσει λύση στην απώλεια εσωτερικής κατανάλωσης ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Οι περιπτώσεις της Μακεδονίας και Θράκης και του Αιγαίου είναι ενδεικτικές και προσπαθούμε με μελέτες του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) να επισημάνουμε τις κρίσιμες πλευρές του εν λόγω φαινομένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης είναι να φτιαχτεί μια σφριγηλή εσωτερική αγορά, η οποία θα λειτουργήσει ως υπόστρωμα της εξωστρέφειας. Θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης -ποιότητα υπηρεσιών, ποικιλία προϊόντων, brand name, θετική εικόνα καταστημάτων- και να προσεγγίσουμε ξανά το εγχώριο αλλά και το καταναλωτικό κοινό των γειτονικών χωρών.

Η αντιμετώπιση της «αιμορραγίας» του παρεμπορίου και η αναστροφή υπέρ της ελληνικής αγοράς του διασυνοριακού εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση που επιδιώκουμε.

Η ΕΣΕΕ εντός του Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσει 13 φακέλους, έναν για κάθε περιφέρεια της χώρας, με προτάσεις για την ένταξη δράσεων για το εμπόριο και τις εμπορικές επιχειρήσεις στην Νέα Προγραμματική περίοδο (2014-2020) σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την αγορά της κάθε περιοχής.

Το στοίχημα όλων για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι ο εξειδικευμένος και στοχευμένος σχεδιασμός, που θα αφορά στην ανάκαμψη του ελληνικού εμπορίου με λύσεις που να ταιριάζουν στην κάθε τοπική κοινωνία χωριστά.
euro2day.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ