2014-04-23 10:55:15
Φωτογραφία για Προχωρά η χρηματοδότηση για το προσωπικό των ΚΗΦΗ – Ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα κοινωφελών επιχειρήσεων της Κρήτης για προσωπικό
Στην καταβολή των χρημάτων των εργαζομένων των ΚΗΦΗ για το δίμηνο Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013, και την... κάλυψη των κενών των δημοτικών επιχειρήσεων προκειμένου να συμβληθούν με την ΕΕΤΑΑ και να παραταθεί η λειτουργία των δομών, αναφέρεται σε απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Μιχελάκης μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως σημειώνει ο Υπουργός «στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου κύκλου των Πράξεων «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών Ατόμων που Χρήζουν Βοήθειας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελούμενων», οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α. παρατάθηκαν από τη λήξη τους (31-12-2012) έως 31-07-2013. Με την αριθμ. 40248/08-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: ΒΛΛ6Ν-8Σ0) δόθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. το ποσό των 2.432.956 ευρώ, για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.) και «Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ» (Κ.Δ.Η.Φ. - ΑμεΑ).


Στην συνέχεια δόθηκε περαιτέρω παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Κ.Η.Φ.Η. και τα Κ.Δ.Η.Φ. - ΑμεΑ των φορέων των Ο.Τ.Α. έως 31-10-2013. Με την αριθμ. 51926/24-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατέθηκε από τους πόρους του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, για την χρηματοδότηση του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.4214, παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου, αποκλειστικά και μόνο εάν αυτές αφορούν στο βασικό και απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της δομής, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, του απασχολούμενου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α. που υλοποιούν το προαναφερθέν πρόγραμμα, από τη λήξη τους και έως 31-12-2013, με χρηματοδότηση από τους πόρους του άρθρου 259 του Ν.3852/2010. Σημειώνεται ότι στις 19-03-2014 υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με στόχο την εν λόγω χρηματοδότηση.»

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει στο έγγραφό του ο κ. Γ. Μιχελάκης «για τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι φορέας χρηματοδότησης και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δικαιούχος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την χρηματοδότηση των Πράξεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Όσο αφορά στην κάλυψη των κενών των δημοτικών επιχειρήσεων προκειμένου να συμβληθούν με την ΕΕΤΑΑ και να παραταθεί η λειτουργία των δομών, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι «εισηγήθηκε προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, τα αιτήματα των επιχειρήσεων της Κρήτης (Μυλοποτάμου, «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Κρήτης», Χερσονήσου, Αρχανών, Αστερουσίων, Ανωγείων και Βιάννου). Η ανωτέρω Επιτροπή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη του συνόλου του αιτηθέντος προσωπικού. Αναλυτικότερα με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/137/26686/11-11-2013 απόφασή της ενέκρινε πέντε (5) άτομα για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανωγείων και πέντε (5) άτομα για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αρχανών Αστερουσίων. Με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/29/34456/14-02-2014 απόφασή της ενέκρινε πέντε (5) άτομα για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μυλοποτάμου. Με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/16/33220/30-01-2014 ενέκρινε τέσσερα (4) άτομα για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βιάννου και οκτώ (8) άτομα για το Δίκτυο - Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Κρήτης». Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΒΛΑΧΟΣ : ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΒΛΑΧΟΣ : ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ