2014-11-06 01:02:07
Φωτογραφία για Δήμος Πατρέων: Εισήγηση αντιδημάρχου Χρ. Κόρδα στο θέμα του δημοτικού συμβουλίου ''διαχείριση απορριμμάτων''
Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Χρήστου Κορδά, στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Διαχείριση απορριμμάτων».

Κυρία Πρόεδρε,

Η κατάσταση στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολύ δύσκολη.

Ο ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα είναι ήδη από χρόνια κορεσμένος, και προκύπτει σαν επιτακτική ανάγκη η εύρεση εναλλακτικής λύσης και η άμεση αντιμετώπιση πιεστικών τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που υπάρχουν. Ζητούμενα, η οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ και η έναρξη έργων αποκατάστασης του, η προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων και η οριστική επίλυση του προβλήματος.

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και προστίθεται στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, των αδιεξόδων για την νεολαία και το λαό. Σχετίζεται με την υγεία, το περιβάλλον αλλά και με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.


Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ζήτημα κατά βάση τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Είναι γνωστό ότι η γενική κατεύθυνση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ελληνικές Κυβερνήσεις αλλά και Περιφέρειες και Δήμους υπηρετεί την ιδιωτικοποίηση του τομέα, ιδιαίτερα μέσω κατασκευής και λειτουργίας με την μέθοδο των ΣΔΙΤ, «Εργοστασίων» επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών με μεγάλα κέρδη για το κεφάλαιο, που θα φορτωθούν στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Αυτό το «δρόμο» εμείς ήδη από το 2005 αντιπαλεύουμε και μάλιστα είχαμε προβλέψει ότι η κυβέρνηση και η Κρατική διακυβέρνηση (κεντρική και τοπική διοίκηση) οδηγούν τα πράγματα στα όρια, ώστε τη λύση να κληθούν να δώσουν «επενδυτές» με τις λιγότερες δυνατόν αντιδράσεις από πλευράς εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων.

Aπό τότε διαρκώς επαναλαμβάνουμε πόσο επείγον θέμα είναι, ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα, ότι την ευθύνη επίλυσης δεν την έχει κάθε Δήμος ξεχωριστά, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες δράσεις και έργα υποδομής στο πλαίσιο ενός ορθολογικού εθνικού σχεδίου διαχείρισης (όσο μπορεί αυτό να γίνει στο έδαφος του Καπιταλισμού) και των επιμέρους περιφερειών.

Επίσης τονίζαμε ότι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά τα λαϊκά στρώματα με την καθημερινή, διεκδικητική πρακτική τους, ώστε η λύση που θα δοθεί να  αντιμετωπίζει την οικονομική πραγματικότητα να ελαχιστοποιεί και γιατί όχι να εμποδίσει την επιβάρυνση των εργαζομένων , να’ ναι περιβαλλοντικά άρτια, να υλοποιείται βήμα – βήμα και να μην δημιουργεί διαχρονική εξάρτηση από τις κατασκευάστριες ή και προμηθεύτριες εταιρείες.

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης, είχαμε συγκεκριμενοποιήσει τα παραπάνω, με προτεραιότητες την ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή, μονάδα αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση), χρήση και από την Πάτρα του ΧΥΤΑ Φλόκα, με ουσιαστική βελτίωση των όρων λειτουργίας του, σταθμό μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) κλπ.

Αυτήν την πολιτική, με τις αναγκαίες προσαρμογές, προτείνουμε και σήμερα.

ΤΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε το ζήτημα:

1) Απουσίαζε στο Δήμο μας ειδικά στελεχωμένη υπηρεσία ή κάποιο έστω «επιτελείο» που να μεριμνά για το γενικότερο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης έργων και δράσεων, πράγμα που ήδη συγκροτήσαμε, αλλά βρίσκεται στα πρώτα - πρώτα βήματα.

2) Ο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας:

α) Έπρεπε ήδη να είχε κλείσει, όπως αυτό ρητά επισημαίνεται και προνοείται από 20/12/2005 στον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και  ο οποίος έπρεπε να αναθεωρηθεί οπωσδήποτε τουλάχιστον το 2010 (αφού προ πολλού υπήρχε κορεσμός του). Σήμερα, έχει γίνει υπέρβαση, κατά έκταση 30 περίπου στρέμματα, καθ’ ύψος 40 μ. και κατά την χωρητικότητα από 2.100.000m3 αρχικά σε περίπου 2.800.000 m3.

β) Το Δασαρχείο (αν και πριν συμφωνούσε) εσχάτως αμφισβητεί την ιδιοκτησία μέρους του χώρου που κατέχει ο Δήμος παρόλο που ο τίτλος έχει οριστικοποιηθεί και από το υπάρχον κτηματολόγιο.

γ) Έχουν αλλοιωθεί τα πρανή και οι κλίσεις τους με τοποθέτηση εκ των υστέρων νέων μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης με ολέθριες συνέπειες.

δ) Στραγγίσματα εκβάλλουν και διαρρέουν ιδιαίτερα την περίοδο των βροχών χωρίς να έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα συλλογής τους.

ε) Δεν συλλέγεται το βιοαέριο.

ζ) Δεν έχει γίνει αποκατάσταση – φύτευση κλπ των οριστικά διαμορφωμένων χώρων των πρανών.

η) Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ είναι απαράδεκτες.

θ) Σε απόσταση 800 μέτρων περίπου υπάρχει μοναδικού ενδιαφέροντος και διαμορφωμένο για επισκέψεις Μυκηναϊκό Νεκροταφείο, του οποίου υπονομεύεται η δυνατότητα αξιοποίησης.

ι) Τα παραπάνω έχουν από χρόνια ξεσηκώσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και φορέων της περιοχής ακόμα και με αποκλεισμούς του ΧΥΤΑ, ενώ τα πρόστιμα από τους ελεγκτές Περιβάλλοντος, όπως επίσης και δικαστικές εμπλοκές συμβαίνουν συχνά.

3) Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με τον ισχύοντα από το 2005 Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) έπρεπε ήδη να λειτουργεί στου ΦΛΟΚΑ ένα εργοστάσιο επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων όλου του Νομού Αχαΐας και το υπόλειμμα να διατίθεται στον εκεί ΧΥΤΑ.

Επρόκειτο για ιδιωτικό εργοστάσιο, με ΣΔΙΤ, με κρατική συμμετοχή 25 εκ. ευρώ περίπου, σε προϋπολογισμό 72 εκ. ευρώ που θα αύξανε δραματικά (περίπου 250 εκ. ευρώ για μια 25ετία) τα ανταποδοτικά τέλη για την λαϊκή οικογένεια. Όμως μεγάλος αριθμός δημοτών μας δεν μπορεί να πληρώνει πλέον το ρεύμα και το νερό. Τελικά η όλη διαδικασία θα επιβάρυνε το περιβάλλον με την καύση των παραγόμενων από αυτό προϊόντων (RDF, SRF) αν και όταν υπήρχε στην Ελλάδα τέτοια δυνατότητα.

Επίσης το εργοστάσιο αυτό ήταν αντίθετο με την ουσιαστική ανακύκλωση υλικών και ο στόχος όπως να μηδενιστεί μέχρι το 2020 η ενεργειακή καύση των ανακυκλώσιμων, ότι έχουν αναγνωριστεί ως ρεύματα - στόχοι χαρτί, απόβλητα συσκευασίας, απόβλητα τροφίμων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικό εξοπλισμού.

Τονίζουμε ότι ακόμα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί αρνητικά την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων και συστήνει στα κράτη μέλη να εστιάσουν στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων με διαχωρισμό στην πηγή και αύξηση ποσοστού ανακύκλωσης στο 70%, στόχος ο οποίος όμως συνδέεται και με ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης .

Σημειωτέον ότι 9 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας για το εργοστάσιο και μετά από 2 χρόνια που εντάχθηκε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή στα ΣΔΙΤ (9/8/2012) δεν έχει αρχίσει ούτε ο ανταγωνιστικός διάλογος, αφού εκκρεμούν ακόμα και η πρόσληψη από το Δήμο Τεχνικού Συμβούλου για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή με τολμηρές προβλέψεις χρειαζόταν 5 χρόνια από σήμερα για να τεθεί η Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων σε αποδοτική λειτουργία.

Ο ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΞΟΝΕΣ

Στα πλαίσια αυτά η νέα Δημοτική Αρχή της Πάτρας παίρνοντας υπόψη την γενική κατάσταση του λαού μας , τα συμφέροντα των Πατρινών αλλά και των δημοτών της Δυτικής Αχαΐας, επιδιώκει την υλοποίηση ενός νέου Σχεδιασμού Διαχείρισης των απορριμμάτων, με επείγουσες διαδικασίες όπου είναι αναγκαίο.

Άμεσες Ενέργειες.

1) Τα απόβλητα της Πάτρας πρέπει να οδηγηθούν εκεί που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό του 2005. Συγκεκριμένα ρητά αναφέρει ότι «λόγω του περιορισμένου χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ και μετά την παύση λειτουργίας του ο Δήμος Πατρέων και Ρίου θα αποτελέσουν ενιαία διαχειριστική ενότητα με είτε μια από τις όμορες Δ.Ε. είτε σε συνδυασμό με τις δύο» κλπ. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει από το 2010 τουλάχιστον, αφού ήδη είχε υπερκορεστεί η Ξερόλακκα. Επειδή τότε, και μέχρι σήμερα λειτουργεί μόνο ο ΧΥΤΑ Φλόκα, είναι προφανές το συμπέρασμα. Επαναλαμβάνουμε εδώ τις πολιτικές ευθύνες της Περιφέρειας και των κυβερνήσεων που δεν αναθεώρησαν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό όπως όφειλαν.

2) Ο Δήμος μας για την αποκομιδή με μεταφόρτωση χρειάζεται να προμηθευτεί 5 τράκτορες με 7 κιβωτάμαξες 20 tn ή αντίστοιχα φορτηγά - προϋπολογισμού 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε την ετοιμότητα για την σχετική διακήρυξη, αν υπάρξουν φυσικά τα ανάλογα κονδύλια. Πρόκειται για μεγάλα απορριμματοφόρα στα οποία τα μικρότερα θα μεταφορτώνουν το φορτίο τους αρχικά στην Ξερόλακκα και αργότερα και σ’ άλλα σημεία.

3) Η μεταφορά των μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων της Πάτρας κυρίως στου ΦΛΟΚΑ θα μειώσει το χρόνο ζωής του, συνεπώς χρειάζονται α) νέο κύτταρο ικανής χωρητικότητας, β) Άμεσα μέτρα μείωσης του όγκου τους. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις μελέτες το δεύτερο κύτταρο ΦΛΟΚΑ θα είχε χωρητικότητα 600.000m3 επιπλέον των 400.000 m3 του ήδη λειτουργούντος.

4) Ο Δήμος μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα μεταφοράς και διάθεσης των σκουπιδιών του στου ΦΛΟΚΑ. Απαιτούνται πάνω από 2 εκ. ευρώ ετησίως τα οποία διεκδικούμε από την Κυβέρνηση.

5) Να αναθεωρηθεί άμεσα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Κυβέρνηση ο πλήρως αποτυχημένος, χρεοκοπημένος και νεκρός πλέον Περιφερειακός Σχεδιασμός. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο να αναλάβει το Κράτος την εφαρμογή του και να εξασφαλίσει την λειτουργία των υποδομών και των δράσεων.

6) Έργα ικανoύ ύψους, όπως η διαπλάτυνση του δρόμου Βιομηχανικής – Μαζαράκι, βελτίωση του δρόμου προς ΦΛΟΚΑ κλπ είναι απαραίτητα ώστε να μην επιβαρύνεται η περιοχή.

Ως προς το ΧΥΤΑ Ξερόλακκας.

Παρόλο που χρόνια τώρα οι πριν Δημοτικές Αρχές – Κυβερνήσεις εξήγγειλαν το κλείσιμό του, στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει η διαδικασία σταδιακής απεμπλοκής απ’ αυτόν, η οποία πρέπει να γίνει και οριστική.

Δεν είναι όμως άμεσα δυνατό το εδώ και τώρα κλείσιμό του επειδή:

1) Δεν έχουν μέχρι τώρα προηγηθεί οι διαδικασίες προμήθειας μέσων για την μεταφορά αλλού των σκουπιδιών.

2) Το υπάρχον κύτταρο στο ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ δεν επαρκεί παρά για 3 χρόνια αν μεταφερθούν εκεί όλες οι ποσότητες της Πάτρας. Πρέπει συνεπώς να γίνει εγκαίρως νέο κύτταρο στου ΦΛΟΚΑ.

3) Η Νέα Δημοτική Αρχή διεκδικεί από την κυβέρνηση κονδύλια ύψους 2 εκ. ευρώ ετησίως για το κόστος μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων, παρά τον ισχυρισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι δεν διαθέτει.

Αναγκαία Έργα στο ΧΥΤΑ.

Να δημοπρατηθούν 3 έργα που αφορούν:

1) Ένα μεγάλου ύψους τοίχο αντιστήριξης πάνω σε φρεατοπασσάλους προκειμένου να αποφευχθούν κατολισθήσεις στο βόρειο πρανές προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ ο οποίος θα δώσει και στην δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητα του ΧΥΤA για την ποσότητα σκουπιδιών που δεν θα μεταφέρεται αλλού.

2) Έργα συλλογής και καύσης του βιοαερίου με γεωτρήσεις και ανάπλαση του νοτίου πρανούς προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ και

3) Εργασίες και έργα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, επιχώσεις, διανοίξεις τάφρων, αποστραγγιστήρια, στεγανοποίησης εδάφους για τυχόν προσωρινή εναπόθεση απορριμμάτων σε περίπτωση ύπαρξης αδιεξόδου, για μικρό σχετικά  χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ που πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.

Προμήθεια εξοπλισμού.

Για γενικότερους λόγους, αλλά και για να μειωθεί άμεσα ο όγκος απορριμμάτων που θα μεταφέρεται, πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραμμα προμηθειών ή έργων τα ακόλουθα:

1) Προμήθεια 3 τεμαχιστών κλαδεμάτων και μικρών κορμών,

2) 1 τεμαχιστή ογκωδών κλαδεμάτων μαζί με αγορά ενός ανάλογου φορτωτή και ενός τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων,

3) Προμήθεια 1 ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό γερανό και αρπάγη και 2 ανατρεπόμενων φορτηγών 8τόνων περίπου,

4) 1.500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για συγκεκριμένες περιοχές,

5) Έναρξη διαδικασίας διαλογής στην πηγή σε πρώτη φάση με προγράμματα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, συγκροτήματα πολυκατοικιών, λαϊκές αγορές και με πιθανή χρήση μικρών μονάδων κομποστοποίησης.

6) Προμήθεια 200 κάδων 1100 lt με ειδική θυρίδα ασφαλείας για την διαλογή στην πηγή έντυπου χαρτιού και 200κάδων (κώδωνες) για γυάλινα μπουκάλια και μεταλλικά κουτιά.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

1) Να χρηματοδοτηθεί επιθετική καμπάνια ενημέρωσης των Δημοτών για τα οφέλη και τον τρόπο Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών.

2) Συστηματοποίηση της συλλογής του χαρτιού συσκευασίας κυρίως χαρτονιού με ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα συλλογής του στους εμπορικούς δρόμους, τα σούπερ μάρκετ κλπ που μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα.

3) Nα αναθεωρηθεί πλήρως το σύστημα Ανακύκλωσης και να καταγγελθούν οι υπάρχουσες συμβάσεις για το κέντρο Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) και την εταιρεία ΕΕΤΑΑ  Α.Ε..

Η νέα Δημοτική Αρχή ζητά να προσληφτεί όλο το απαιτούμενο τεχνικό - επιστημονικό μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που θα λειτουργήσουν τον όλο σχεδιασμό. Πιστεύει ότι λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης μπορεί να επιτευχθεί άμεσα πολύ μεγαλύτερη του αναμενόμενου συμμετοχή δημοτών στα προγράμματα Ανακύκλωσης.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Όσον αφορά στην οριστική λύση του προβλήματος πρέπει από τώρα να προχωρήσει:

1) Η δημιουργία στου ΦΛΟΚΑ μονάδας αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 18.000 tn ετησίως δηλαδή μικρότερης των 50 tn ημερησίως, που δεν υπάγεται σε αυστηρές διατάξεις.

2) Η κατασκευή ΣΜΑ στην Πάτρα σε κατάλληλες θέσεις.

3) Ολοκλήρωση του δικτύου ορθολογικής διαχείρισης και αποκομιδής με αγορά καφέ κάδων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφής, κλαδεμάτων, κήποι) κλπ.

4) Πολλά επί μέρους μέτρα για αδρανή, συσκευές κλπ.

5) Να παρακολουθούνται οι σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να λαμβάνονται οι πρέπουσες αποφάσεις.

Η όλη διαδικασία θα έχει μειώσει σε ικανοποιητικό ποσοστό το υπόλειμμα που θα διατίθεται στον ΧΥΤΑ Φλόκα και το νέο κύτταρο που πρέπει να κατασκευαστεί εκεί.

Όπως γίνεται αντιληπτό τα βραχυπρόθεσμα –μεσοπρόθεσμα μέτρα καταργούν την ανάγκη για το εργοστάσιο επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που δεν εντάσσεται στο σχεδιασμό μας και τους άλλους πιο ουσιαστικούς λόγους. Με δύο λόγια ο υπάρχον Σχεδιασμός ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

Θα επιδιωχτεί αμέσως νέος Διαγωνισμός για την προαναφερόμενη μονάδα επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών που άλλωστε προβλεπόταν και πριν, και θα αναζητηθούν λύσεις στην παραπέρα επεξεργασία απορριμμάτων εκτός πλαισίου ιδιωτικοποίησης.

Σημειώνουμε ότι ο νέος Σχεδιασμός

1) Απαιτεί κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους που δεν θα υπερβαίνουν τα 25 εκ. ευρώ, ποσό που θα διατίθετο για συμμετοχή του κράτους στο έργο που σχεδιαζόταν μέσω ΣΔΙΤ.

2) Είναι σύγχρονος και έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά κατά το ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι δημότες μας με τα τεράστιου ύψους πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη και θα αυξήσει κατά εκατοντάδες εργαζόμενους την απασχόληση. Σημαντικό επίσης είναι ότι θα θέσει σε κίνηση χιλιάδες μαθητές, δημότες κλπ., θα βελτιωθεί η συνειδητοποίηση της ανάγκης για προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τονίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα γίνεται σταδιακά, θα δοκιμάζεται το αποτέλεσμα και μετά θα προχωράμε.

Ο νέος σχεδιασμός, θα αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, την άμεση εξάρτηση από κάποιο μονοπώλιο και την οποία σύνθετη, πανάκριβη αλλά παρωχημένη τεχνολογία που είναι επιπλέον αντίθετη στις σύγχρονες κατευθύνσεις.

Ο λαός της Δυτικής Αχαΐας έχει κάθε λόγο και όφελος να συμβάλει στην όλη προσπάθεια αφού θα έχει και αυτός, εξ ίσου μεγάλο όφελος, και περισσότερο ίσως, από τις πρόσθετες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν.

Εμείς καλούμε τον Πατραϊκό λαό σ’ επαγρύπνηση διότι τα μεγάλα συμφέροντα μπορεί να επιχειρήσουν να εκβιάσουν για λύσεις που θα πολλαπλασιάσουν την επιβάρυνση του με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα προσεχή 25 χρόνια.

Ήδη υπάρχει ή απειλή για επιβολή και στο Δήμο μας προστίμων ταφής από 1/1/2016 ύψους 4 εκ. ευρώ ετησίως λόγω μη «συμμόρφωσης» στην κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων.

Καλούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους υπερψηφίζοντας τον πυρήνα της πρότασής μας,( η οποία μπορεί να επιδέχεται πολλές βελτιώσεις που είναι ευπρόσδεκτες όπως και παρατηρήσεις στην ίδια κατεύθυνση),να ισχυροποιήσουμε την προσπάθεια να είναι η λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος σύντομη, αποτελεσματική, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις στο λαό, και  περιβαλλοντικά άρτια.
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ