2016-08-15 12:31:24
Φωτογραφία για Η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που μπαίνει σε κοινό «κουμπαρά»
Κοινό ταμείο αποκτούν έως τις 31 Ιανουαρίου του 2017 όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης που, σε λιγότερο από πέντε μήνες, εκχωρούν, αυτόματα με βάση το νέο Ασφαλιστικό, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης την κινητή και ακίνητη περιουσία τους αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ μαζί με τις υποχρεώσεις (3,5 δισ. ευρώ απλήρωτες συντάξεις + 3,1 δισ. ευρώ οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ) και τις απαιτήσεις έναντι απλήρωτων εισφορών (ληξιπρόθεσμες οφειλές 16,6 δισ. ευρώ).

Την πλήρη καταγραφή των διαθεσίμων, της ακίνητης περιουσίας, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων συντάξεων, των επιμέρους Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΔΕΗ, ΤΑΠ - ΟΤΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΤΕ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κ.ά.) καθώς και του Δημοσίου, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το αργότερο έως τις 31/1/2017 ειδική επιτροπή απογραφής που συγκροτείται έως τα τέλη Αυγούστου με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου.


Στόχος του κοινού «κουμπαρά» που δημιουργείται στο πλαίσιο της εφαρμογής ενιαίων πλέον κανόνων για τις εισφορές και τις παροχές, είναι να στηριχθούν απ’ ευθείας (και όχι μέσω δανεισμού) τα ελλειμματικά και φτωχότερα ταμεία από τα ισχυρότερα Το χρονοδιάγραμμα

Η απογραφή της περιουσίας, των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων κάθε ταμείου χωριστά και όλων μαζί θα γίνει σε 3 φάσεις:

Α' Φάση έως τις 2/1/2017: Συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής με τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα μπλοκ των επιταγών και τα χρήματα που βρίσκονται εις χείρας υπόλογων διαχειριστών, οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές, οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ο αριθμός και τα στοιχεία των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης, οικονομικής χρήσης 2016, οι υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς, πληρωμής λογαριασμών τρίτων, όπως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, οι υποχρεώσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης ή άλλες παροχές, καταβολής μισθοδοσίας, συντάξεων, υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις.

ΟΓΑ

Β' Φάση έως τις 16/1/2017: Παραδίδουν τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των ταμείων έναντι τρίτων, απλήρωτων εισφορών για χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2016.

Γ' Φάση έως τις 31/1/ 2017: Οι ομάδες απογραφής ολοκληρώνουν την καταγραφή των λοιπών υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λπ.), συμβάσεων και προεγκρίσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), τυχόν προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και των πηγών χρηματοδότησης τους, των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου, των αποθεμάτων σε αναλώσιμα, των χρεογράφων, των συμμετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Ελεγχος

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής και τους ελέγχους που προβλέπεται να γίνουν από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, η οικονομική θέση του ΕΦΚΑ θα αποτυπωθεί σε ισολογισμό με έναρξη την 1/1/2017 ο οποίος θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. «Ανοικτός» παραμένει, ωστόσο, ο τρόπος αξιοποίησης της ενιαίας περιουσίας του ΕΦΚΑ καθώς τα Ταμεία συνεχώς... χάνουν.

Από τα τέλη του 2004 έως τα τέλη του 2015 τα Ταμεία έχουν χάσει 9,3 δισ. ευρώ (-36,3%) και η αξία της κινητής και της ακίνητης περιουσίας τους έπεσε, μετά τις γνωστές απώλειες των δομημένων ομολόγων, του PSI, της αξίας των μετοχών τραπεζών κ.ά., από τα 25,6 δισ. ευρώ στα 16 δισ. ευρώ.

Στο αποθεματικό της κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνονταν, συγκεκριμένα, κινητή περιουσία 15,5 δισ. ευρώ (5,3 δισ. ευρώ στο Κοινό Κεφάλαιο των φορέων που τηρείται στην ΤτΕ, 2,4 δισ. ευρώ ρευστά διαθέσιμα, 2,6 δισ. ευρώ ομόλογα, 1,5 δισ. ευρώ μετοχές, 3,7 δισ. ευρώ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) και ακίνητα αντικειμενικής αξίας 800 εκατ. ευρώ.

«Πονοκέφαλος» τα χρέη ύψους 16,6 δισ. ευρώ

Μεγάλος «πονοκέφαλος» για την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως και για τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, είναι τα χρέη των 16,6 δισ. που έχουν μεταφερθεί για αναγκαστική είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και άλλα 5-6 δισ. ευρώ (οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) που «κρατούν» τα ασφαλιστικά ταμεία και αδυνατούν να εισπράξουν.

Μολονότι το ΚΕΑΟ θα μεταφερθεί την 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ διατηρώντας οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια για να λειτουργεί έως τις 31/12/2017 (οπότε προβλέπεται να ενοποιηθεί η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών οφειλών), τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι θα πρέπει να διαγραφούν όσα δεν μπορούν να εισπραχθούν και να γίνει μια «επανεκκίνηση» για τη ρύθμιση των οφειλών. Αυτή τη φορά ανάλογα με το πραγματικό - φορολογητέο εισόδημα που, από την 1/1/2017, θα είναι η βάση υπολογισμού για τις εισφορές σύνταξης και ασθένειας και θα ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων». Το ζήτημα αυτό (κρίσιμο για την πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ από τον νέο χρόνο) θα τεθεί, σε κάθε περίπτωση, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, υπογραμμίζουν τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πηγή: imerisia.gr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ