2018-03-21 19:08:18
Φωτογραφία για Σας αφορά όλους! Τι πρέπει να επιλύσει του ΥΠΕΘΑ το έτος μέριμνας προσωπικού. Αναλυτικά οι προτάσεις της ΠΟΕΣ
ΠΡΟΣ   :    κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ                                                            Αρ. Πρωτ. 296/2018                                                                                                           Αθήνα, 21 Μαρ 2018

ΚΟΙΝ    :    - κ. Α/ΓΕΕΘΑ

                   - ΠΟΕΣ

                   - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ   :   Μέριμνα Προσωπικού

           

     Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

              Με αφορμή της ανακήρυξης του τρέχοντος έτους 2018 ως «Έτος Μέριμνας Προσωπικού», σας καταθέτουμε, επιγραμματικώς, προβλήματα που διαχρονικώς επιζητούν τη λύση τους και προτάσεις μας, παραμένοντας στη διάθεσή σας για ανάπτυξη δια ζώσης της επιχειρηματολογίας μας:

              Σταδιοδρομικά Ζητήματα

            (1)     Ηλικιακά όρια αποστρατείας ΕΜΘ και ΕΠΟΠ.

            (2)     Βαθμολογική εξέλιξη Ε.Μ.Θ.


                     (3)     Αναπροσαρμογή συστήματος αξιολογήσεως Υπαξιωματικών επί τη εκατοστιαία κλίμακα και εμπλουτισμός κατηγοριών αξιολογήσεως.

(4)     Καθιέρωση δικαιότερου συστήματος αξιολογήσεως στελεχών με επικαιροποίηση αυτού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση εάν ασκούνται τα πραγματικά καθήκοντα των στελεχών και να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική Υπηρεσία.

(5)     Αποκατάσταση των μονιμοποιηθέντων αξκών του νδ 445/77.

              Ασφαλιστικά / Συνταξιοδοτικά Θέματα

            (1)     Ασφαλιστική αποκατάσταση όσων κατετάγησαν στις ΕΔ τα έτη ΄90 – ΄92.

                     (2)     Αποκατάσταση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για τα μέλη της οικογενείας στην περίπτωση θανάτου του Στρατιωτικού.

              Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

                     (1)     Εξυπηρέτηση στρατιωτικών σε δημόσια και νομαρχιακά νοσοκομεία.

                     (2)     Επέκταση κεντρικής σύναψης συμβάσεων με ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ιατρούς φαρμακεία κλπ.

                     (3)     Δυνατότητα επιλογής θεράποντος ιατρού και συνταγογράφησης.

                     (4)     Δυνατότητα χορήγησης παραπεμπτικού για όποιο στρατιωτικό νοσοκομείο επιθυμεί το Στέλεχος.

                     (5)     Λειτουργία στρατιωτικών φαρμακείων τις απογευματινές ώρες.

                     (6)     Δημιουργία στρατιωτικής μαιευτικής και παιδιατρικής κλινικής.

                     (7)     Χορήγηση επιπλέον διευκολύνσεων στο άρρεν προσωπικό κατά την κλινικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

                     (8)     Να συμπεριληφθεί στον όρο αιμοδοσία και η αιμοπεταλιοαφαίρεση.

                     (9)     Καθιέρωση του εργασιακού άγχους ως επαγγελματική ασθένεια και σύσταση επιτροπής για καθιέρωση μεθόδων αντιμετώπισης αυτού, είτε σε αρχικό στάδιο (ενδοϋπηρεσιακά), είτε σε δεύτερο χρόνο (ιατρικά).

                     (10)   Παραμονή και μετά την αποστρατεία στο καθεστώς παροχών υγειονομικής περίθαλψης των εν ενεργεία στρατιωτικών και όχι στον ΕΟΠΥΥ.

              Θέματα Οικονομικής Φύσεως

                     (1) Θέσπιση πρόσθετης χρηματικής αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε αργίες  (Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες)

                     (2)     Θέσπιση διακλαδικής διαδικασίας δήλωσης μετακινήσεων δικαιούχων για κάλυψη ιατρικών αναγκών με αποζημίωση των μετακινήσεων και ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας διαμονής σε κατά τόπους οικήματα των ΕΔ.

                     (3)     Πρόβλεψη χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση που με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας δεν χορηγήθηκε η προβλεπόμενη αιτηθείσα άδεια.

                     (4)     Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου ή παροχή επιδόματος, κατά τα πρότυπα του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και όσων εφαρμόζονται στα ΣΑ για όσους είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

                     (5)     Εργασία στρατιωτικών στις εκτός Υπηρεσίας ώρες.

                     (6)     Επέκταση του επιδόματος αγοράς οπτικών οράσεως και στα προστατευόμενα μέλη των στελεχών των ΕΔ.

                     (7)     Τροποποίηση υφιστάμενου πλαισίου χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης με αύξηση του αριθμού τους.

                     (8)     Θέσπιση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και για τους στρατιωτικούς, κατ΄ αντιστοιχία με τους πολιτικούς υπαλλήλους που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια - Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ.                    

                     (9)     Συνυπολογισμός και συμψηφισμός ωρών stand by με το ωράριο εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το στέλεχος εξαντλεί το εβδομαδιαίο 40ωρο και υπερωριακή αποζημίωση για τις πρόσθετες ώρες.

              Σύστημα Μεταθέσεων

                     (1)     Καθιέρωση γνωστοποίησης μεταθέσεων που εμπεριέχουν αλλαγή Φρουράς το αργότερο έως 15 Μαϊου εκάστου έτους, ώστε να διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός.

                     (2)     Καθιέρωση ανωτάτου ορίου μεταθέσεων στις έξι (6) και μετάθεση στον τόπο προτίμησης μετά τα είκοσι πέντε (25) έτη.

                     (3)     Απαγόρευση μετακινήσεων εκτός περιοχών εξειδικεύσεως, ανεξαρτήτως μοριοδοτήσεως, με ταυτόχρονη καθιέρωση ποσόστωσης αναφορικά με δυνατότητα υφιστάμενης παράκαμψης μοριοδότησης στις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει αξιοποίησης εμπειρίας. Αυστηροποίηση τήρησης μοριοδοτήσεως.

                     (4)     Συστηματοποίηση μηχανισμού μεταθέσεων συμφώνως σχολείων και εξειδικεύσεων των στελεχών.

                     (5)     Επαναξιολόγηση συστήματος μοριοδοτήσεων για άρση υφισταμένων αδικιών, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα παραμονής σε Υπηρεσία μακράν κέντρου πέραν της τριετίας με ταυτόχρονη χορήγηση μορίων.

                     (6)     Επέκταση της πρόνοιας του αμετάθετου σε στελέχη που με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ΑΜΕΑ.

                     (7)     Συμπερίληψη και των ΕΠΟΠ στις μεταθέσεις εξωτερικού.

                     (8)     Εξαίρεση των στελεχών, που τα τέκνα τους φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, από την υποχρεωτικότητά τους για υποβολή φρουρών προτίμησης κατά τις ετήσιες μεταθέσεις.

              Διοικητική Μέριμνα

(1)       Υποχρεωτική συνυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων με συζύγους στρατιωτικούς.

(2)       Δημιουργία διακλαδικών πρατηρίων ιματισμού σε παραμεθόριες περιοχές όπου υφίσταται δυσχέρεια μετακινήσεως (πχ νησιά Αιγαίου).

                     (3)     Αύξηση χρηματικού ορίου της κάρτας ιματισμού για το ΠΝ από τα 45,00 ευρώ στα 65,00 ευρώ και σε περίπτωση μη αξιοποιήσεώς τους από τα στελέχη, να μεταφέρεται το ποσό για αξιοποίηση στο αμέσως επόμενο οικονομικό έτος.

                     (4)     Θέσπιση κάρτας ιματισμού και στους 2 άλλους Κλάδους των ΕΔ (ΣΞ – ΠΑ).

                     (5)     Δημιουργία βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών ιδίως σε νησιά του Αιγαίου και εντός στρατιωτικών περιοχών (πχ εντός ναυτικής ζώνης Περάματος ή Σκαραμαγκά κλπ).

                     (6)     Μεταφορά τέκνων στρατιωτικών, που υπηρετούν ιδίως στα νησιά του Αιγαίου και σε παραμεθόριες περιοχές, προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με υπηρεσιακό λεωφορείο.

                     (7)     Δυνατότητα παρουσίας συνηγόρου υπεράσπισης εγκαλουμένων και ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων.

              Στέγαση

                     (1)     Έγκαιρη συνεδρίαση των επιτροπών στέγασης με σκοπό να γίνονται διαθέσιμα τα οικήματα πριν τη λήξη της άδειας μετάθεσης.

                     (2)     Αύξηση διάρκειας στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα, για οικογένειες στελεχών που αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα και θέσπιση νέων εισοδηματικών κριτηρίων.

                     (3)     Θεσμοθέτηση επιδόματος ενοικίου, για τα στελέχη που υπηρετούν εκτός φρουράς συμφερόντων τους και η ίδια η Υπηρεσία δεν μπορεί να τους διαθέσει οίκημα.

              Θέματα Εσωτερικής Υπηρεσίας

                     (1)     Θέσπιση ανωτέρου ορίου εκτέλεσης υπηρεσιών – βαρδιών ανά μήνα καθώς και αντίστοιχης πρόνοιας πρόσθετης αποζημιώσεως για την περίπτωση που απαιτηθεί υπέρβαση εν λόγω αριθμού.

                     (2)     Επέκταση της άδειας ανατροφής τέκνου, μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών του τέκνου.

                     (3)     Επέκταση του χρόνου της άδειας ανατροφής τέκνου στις πολύδυμες κυήσεις.

                     (4)     Η χορήγηση αδείας μικράς διαρκείας να μπορεί να χορηγείται συνδυαστικά και με την κανονική άδεια.

                     (5)     Θέσπιση αδείας αιμοδοσίας και στα στελέχη που αιμοδοτούν για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.

                     (6)     Θέσπιση αδείας απουσίας ολιγόωρης και ημερησίας.

                     (7)     Θέσπιση ειδικής αδείας εργασίας σε εξεταστήριο πυρομαχικών.

                     (8)     Θέσπιση απουσίας για εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα ΜΚΟ.

                     (9)     Θέσπιση αδείας ασθένειας ανηλίκου τέκνου.

                     (10)   Θέσπιση αδείας άνευ αποδοχών λόγω εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό.

                     (11)   Καθορισμός τρόπου και συνθηκών (μηχανισμού) ανακλήσεως Στελεχών.

                     (12)   Διεύρυνση της απαλλαγής μετά από 24ωρη υπηρεσία, στις 2 ή και 3 ημέρες, όταν η υπηρεσία εκτελείται σε αργίες (Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

                     (13)   Δυνατότητα εισόδου στελεχών στα στρατόπεδα με πολιτική περιβολή.

                     (14)   Διευκολύνσεις σε διαζευγμένους στρατιωτικούς.

              Εκπαίδευση

                     (1)     Αναβάθμιση των πτυχίων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ σε ισοτιμία με τα αντίστοιχα  πτυχία τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως (ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα).

                     (2)     Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχολεία για στελέχη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

                     (3)     Αυστηροποίηση κριτηρίων επιλογής σχολείων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα προσόντα και τη σταδιοδρομία των σχετιζομένων στελεχών.

                     (4)     Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου για πρωτογενή δυνατότητα άσκησης της ειδικότητας Τεχνικού Ασφαλείας από τεχνικές ειδικότητες που διέρχονται σχετιζόμενα σταδιοδρομικά σχολεία (πχ Μηχανικοί ΑΣΣΥ).

                     (5)     Μοριοδότηση και για τους πτυχιούχους ΑΤΕΙ.

                     (6)     Καθιέρωση διακριτικών σε αποφοίτους διαφόρων σχολείων (πέραν των βασικών).

                     (7)     Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΥΠΕΘΑ/ΓΕ με ΥΠΕΠΘ/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για δωρεάν προπτυχιακά (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και μεταπτυχιακά στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε στελέχη των ΕΔ πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

                     (8)     Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων σχολείων ΕΔ και φοίτηση σε εθελοντική βάση με υπεύθυνη δήλωση του στελέχους για την αποδοχή κάθε μελλοντικής υποχρέωσης – συνέπειας ως προς την Υπηρεσία.

              Παροχές

                     (1)     Δωρεάν μετακίνηση στρατιωτικών με τα ΜΜΜ.

                     (2)     Επέκταση διευκολύνσεων σε στελέχη που με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ΑΜΕΑ.

                     (3)     Έκδοση ενιαίας κάρτας εισόδου για μέλη οικογενειών στελεχών σε στρατιωτικά πρατήρια – ΚΑΑΥ – λέσχες κλπ, όλων των Κλάδων των ΕΔ.

                     (4)     Καθιέρωση νέου τύπου αρβυλών και ιματισμού εργασίας που να πληρούν τα κριτήρια Υγιεινής και Ασφάλειας.

                     (5)     Χορήγηση επιπλέον διευκολύνσεων σε στελέχη για τη μεταφορά των τέκνων τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

                     (6)     Τροποποίηση της διαδικασίας αίτησης παραθερισμού στα ΚΑΑΥ κλπ με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, μέσω κατάλληλης εφαρμογής και ελέγχου από το σύστημα, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.

                     (7)     Εμπορική διάθεση άρτου στα στελέχη από τα στρατιωτικά αρτοποιεία.

                  

              Διάφορα Θέματα

(1)       Στρατιωτικά δελτία ταυτότητας και ισχύς τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων.

(2)       Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πύλες διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕ, μέσω κατάλληλης εφαρμογής για κινητές συσκευές.

(3)       Συμμετοχή εκπροσώπων των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων στις επιτροπές ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ των Σχηματισμών και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων (ΠΝ και ΠΑ).

(4)       Συμμετοχή εκπροσώπων των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων στα ανακριτικά συμβούλια των ΕΔ.

(5)       Συμμετοχή εκπροσώπων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων στρατιωτικών στις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των Μονάδων.                

                     (6)     Καθιέρωση διεμβολής επί της στολής για στελέχη αιμοδότες, που έχουν δώσει εθελοντικά περισσότερες από ένα συγκεκριμένο αριθμό φιαλών αίματος.

Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας πολύ σύντομα θα σας καταθέσει τις παρεμβάσεις που προτείνει και απαιτείται να γίνουν στα διάφορα νομοθετήματα – κείμενα, ώστε να τύχουν υλοποίησης οι ανωτέρω προτάσεις της.     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

Τσουκαράκης Ανέστης

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ

   Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
6974860612
kranosgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ