2018-12-13 20:19:56
Φωτογραφία για Τα «αναδρομικά» συνταξιούχων στα ειδικά μισθολόγια (ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)
ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ:Το παρακάτω κείμενο και ΠΙΝΑΚΑΣ δημοσιεύθηκε στο σημερινό (13/12/2018) φύλο της Εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» με συντάκτη τον ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟ. Το ιστολόγιό μας το μετέτρεψε σε κείμενο (όπως κάνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των) με σκοπό την ενημέρωση των Αναγνωστών μας. Τονίζεται ότι για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα. Καλή σας ανάγνωση:

Τα αναδρομικά 119.773 συνταξιούχων στα ειδικά μισθολόγια

■Το ποσό φτάνει στα 244,82 εκατ. και αναμένεται να καταβληθεί -εκτός απροόπτου- στις 21 Δεκεμβρίου, μαζί με τη σύνταξη Ιανουάριου 2019.

Αναδρομικά έρχονται για 119.773 απόστρατους και άλλους συντα­ξιούχους ειδικών μισθολογίων, των οποίων η σύνταξη ήταν εξαρτημένη από τον μισθό των αντίστοιχων εν ενεργεία υπαλλήλων. Εκτός από τα πρώην στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, στο Ταμείο πάνε συνταξιούχοι καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, γιατροί ΕΣΥ, ερευνητές, διπλωμάτες, μουσικοί κ.ά.


Ο σχεδιασμός των αρμό­διων υπηρεσιών προβλέπει να καταβλη­θούν -εκτός απροόπτου- τα αναδρομικά στους συνταξιούχους στις 21 Δεκεμβρί­ου, ημερομηνία κατά την οποία κατα­βάλλεται και η σύνταξη Ιανουαρίου 2019. Το συνολικό καταβλητέο ποσό προ φό­ρου φτάνει τα 244,82 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί εφάπαξ.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι, δηλαδή οι 103.116, είναι ένστολοι απόστρατοι εί­τε των Ενόπλων Δυνάμεων είτε των Σω­μάτων Ασφαλείας. Το καταβλητέο ποσό προ φόρου που αντιστοιχεί στους συ­νταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο­σβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος φτάνει τα 191,63 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το μέσο ποσό ανα­δρομικών διαμορφώνεται για τους αποστράτους στα 1.858 ευρώ, ενώ το ατομι­κό ποσό για τον καθένα κυμαίνεται ανάλογα με τον βαθμό, το Σώμα κ.λπ.

Η επόμενη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα είναι οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, που φτάνουν τους 6.081. Το κατα­βλητέο ποσό προ φόρου για το ιατρικό προσωπικό ξεπερνά τα 21,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το μέσο ποσό αναδρο­μικών να διαμορφώνεται στα 3.571 ευ­ρώ. Ακολουθούν οι καθηγητές ΔΕΠ-ΑΕΙ οι οποίοι είναι 4.619 και θα «δουν» αναδρομικά συνολικού ύψους 13,16 εκατ. ευρώ (μέσο ποσό 2.850 ευρώ). 

Πρόσφατα ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, υπέγραψε την ΚΥΑ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων των ειδικών μισθολογίων, η οποία ήρθε σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε στις 8 Νοεμβρίου. «Όσοι παίρνουν σήμερα τα αναδρομικά δεν έκαναν αγωγές. Κάποιοι είχαν κάνει και κάποιοι όχι. Δεν έκαναν όλοι. Αλλά τα αναδρομικά τα λαμβάνουν όλοι» τόνιζε τότε μιλώντας στη Βουλή ο κ. Πετρόπουλος. Ο ίδιος υπενθύμισε πως τα αναδρο­μικά από τις εισφορές υγείας και το ΑΚΑΓΕ επεστράφησαν σε όλους χωρίς να έχουν γίνει αγωγές. «Εμείς πολιτικά λαμβάνουμε αποφάσεις για όλους» επισήμανε, συμπληρώνοντας ότι η στρατη­γική της κυβέρνησης έχει δείξει πως δίνεται σε όλους ό,τι πρέπει να δοθεί και όταν έχει δημιουργηθεί περιθώριο δημοσιονομικής ευχέρειας.

Για όλους τους συνταξιούχους των ειδι­κών μισθολογίων τα αναδρομικά υπο­λογίζονται με αναφορά στο χρονικό διάστημα που ορίστηκε για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016). Αυτό σημαίνει πως δικαιούχοι είναι πέ­ντε βασικές κατηγορίες:

1. Απόστρατοι, δηλαδή πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι απόστρατοι θα λάβουν αναδρομικά 47 μηνών που ανατρέχουν στην περίοδο 1/8/2012 έως 30/6/2016. Οι στρατιωτικοί ήταν οι μό­νοι που υπάχθηκαν στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου μετά τον Μάιο του 2016 και ειδικότερα την 1η Ιουλίου του  2016, για λόγους που είχαν να κάνουν με την αποστρατεία.

2.  Συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, για­τροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, επικου­ρικοί γιατροί κ.λπ. Θα λάβουν αναδρο­μικά 18 μηνών, με αναφορά στο χρονι­κό διάστημα από 13/11/2014 έως 12/5/2016.

3.Συνταξιούχοι καθηγητές μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, εκπαιδευτικό προσωπικό και ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ, μέλη Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΑ, ερευνητές και ΕΛΕ των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Θα λάβουν αναδρομικά 16,5 μηνών, με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 12/5/2016.

4.Συνταξιούχοι πρ. μόνιμο καλλιτε­χνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα λάβουν αναδρομικά 16,5 μηνών με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έω5 12/5/2016.

5.Συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και πρ. μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ. Θα λάβουν αναδρομικά 23 μηνών με αναφορά στο χρονικό διάστη­μα από 1/8/2012 έως και 30/6/2014. Δικαίωμα στα αναδρομικά έχουν και οι κληρονόμοι της σύνταξης, σε περίπτω­ση που ο συνταξιούχος έχει πεθάνει. Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, το ποσό των αναδρομικών καταβάλλεται «στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί ή θα μεταβιβαστεί η σύνταξη», σε περί­πτωση θανάτου του δικαιούχου. Ακόμη όμως κι αν η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται, το χρηματικό ποσό των αναδρομικών «θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρο­νόμους με την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων».

Η διαφορά

Τα αναδρομικά που δίδονται τώρα αντι­στοιχούν στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν οι εν λόγω συνταξιούχοι εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4093 του 2012 και της σύνταξης που πράγματι τους κατα­βλήθηκε κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Υπενθυμίζεται πως οι αποδοχές των αποστράτων και λοιπών συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων επηρεάζονταν μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου και από τους μισθούς των εν ενεργεία υπαλλή­λων. Στον νόμο των αναδρομικών προβλέφθηκε ότι η καταβολή αυτού του εφάπαξ ποσού δεν επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό, ο οποίος θα πρέπει να κάνει πρεμιέρα από τον Γενάρη του 2019.

Προσοχή: όπως συμβαίνει και με τους ενεργεία υπαλλήλους, ξεκαθαρίζεται πως αν οι συνταξιούχοι έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών απο­φάσεων, ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά που επιδικάστηκαν συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό που θα λάβουν τώρα, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τό­κων.

Ο συμψηφισμός ισχύει και για δικαστικές αποφάσεις που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον, εφόσον αυτές αναφέρονται στο επίμαχο χρονικό διάστημα. Οι διατάξεις ισχύουν και για συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων που εξαιρέθηκαν από τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας. Το ποσό υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις που γίνονται στις συντάξεις και ίσχυαν για τα κατά περίπτωση οριζόμενα διαστήματα. Ακολούθως, το ποσό υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και παρακρατείται φόρος 20% στην πηγή, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων για τα ποσά των αναδρομικών.

ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ-jfoskolos@ethnos.gr

(ΕΘΝΟΣ-13/12/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________

Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
staratalogia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ