2019-04-23 15:30:40
Φωτογραφία για Τι ζητούν οι σπουδαστές-καταληψίες των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου
Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου στηρίζει τα αιτήματα των σπουδαστών που προέβησαν στην κατάληψη των Σχολών.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις επισκέψεις του Ανώτατου Κλιμακίου του υπουργείου Τουρισμού, και των καταλήψεων των σπουδαστών, ο Σύλλογος ανακοινώνει τα εξής:

”Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Κλιμάκιο της ιεραρχίας του υπουργείου Τουρισμού μας επισκέφτηκε, κάτι που για πολλά χρόνια δεν είχε συμβεί. Μίλησε με όλους τους εργαζόμενους των Σχολών, με τις Διοικήσεις τους, τον Σύλλογό μας και τους σπουδαστές, συζήτησε διεξοδικά τα προβλήματά μας, επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μαθημάτων τα εργαστήρια Η/Υ ενδυναμώνοντας την σχέση και την εμπιστοσύνη τους με τους σπουδαστές, συζήτησε με προσοχή τις προτάσεις μας και παρέλαβε Υπόμνημα γι’ αυτές κάθε μέλος του ξεχωριστά.


Φέρουμε εδραία την πεποίθηση ότι με ειλικρίνεια προσπάθησε και προσπαθεί αφενός να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα που μας απασχολούν και αφετέρου να δρομολογήσει την υλοποίηση των προτάσεων μας σαν κατεπείγουσα υπόθεση του υπουργείου. Για πρώτη φορά αισθανθήκαμε πως το υπουργείο είναι δυναμικός συνοδοιπόρος μας.

Ανεπιφύλακτα στηρίζουμε και εγκύπτουμε στα δίκαια αιτήματα των “επαναστατημένων” σπουδαστών που προέβησαν στην κατάληψη των Σχολών, διεκδικώντας την ικανοποίησή τους, και ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Αναβάθμιση του πτυχίου, και ένταξη στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

2. Βελτίωση των εγκαταστάσεων των Σχολών, για την πραγματοποίηση των μαθημάτων.

3. Δυνατότητα παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

4. Έγκαιρη πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών.

5. Μη υποχρεωτική παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων.

6. Παροχή βιβλίων στους σπουδαστές της σχολής και έγκαιρα.

7. Παροχή φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).

8. Πρακτική άσκηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

9. Σίτιση σπουδαστών.

10. Συνεργασία Α.Σ.Τ.Ε. με Πανεπιστήμια

11. Χώρος για τέλεση μαθημάτων και εργαστηρίων στην ΑΣΤΕΚ.

Υπάρχουν καταστάσεις που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις Σχολές, οι οποίες πρέπει άμεσα να επιλυθούν για λόγους προστασίας της εικόνας, της φήμης, του κύρους, της συνέπειας και εν γένει της αξιοπιστίας του Υπουργείου Τουρισμού, ιδίως έναντι των τρίτων, όπως:

1. Η προκήρυξη των ΑΣΤΕ είναι φωτογραφική και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την καταγγελία μας για λανθασμένη προκήρυξη των ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου με ΑΠ της Υπουργού 2090 / 19.10.2018

2. Κάθε χρόνο οι επιστημονικοί, εργαστηριακοί συνεργάτες και καθηγητές ξένων γλωσσών προσλαμβάνονται τουλάχιστον δύο μήνες μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

3. Δεν τροποποιήθηκε η διάταξη του ν. 4575 / 2018 που αφορά στα αναδρομικά του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολών μας, σύμφωνα με τον Α.Π. 21 στις 13/12/2018.

4. Όπως το 2015 έτσι και τώρα, δεν υπάρχουν βιβλία για την εκπαίδευση των σπουδαστών.

Ο Σύλλογός μας συνεισφέρει στην αναβάθμιση των Σχολών μας με πολλούς τρόπους και προτάσεις, όπως:

1. Πρόταση Αναβάθμισης των ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου Κρήτης και Ρόδου.

2. Πρόταση για το νέο πρόγραμμα και κανονισμό σπουδών των ΑΣΤΕ

3. Πρόταση διαχείρισης Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΕ

4. Πρόταση οργανογράμματος ΑΣΤΕ

5. Υπόμνημα προς υπουργό για την τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση.

Δυστυχώς οι προτάσεις μας πέφτουν στο κενό με την πρόφαση πως θα δρομολογηθούν από το υπουργείο Τουρισμού, δίχως αυτό να πραγματοποιείται και αν κάτι γίνεται, γίνεται για μας χωρίς εμάς και στη λάθος κατεύθυνση.

Παράλληλα, η νέα νομοθεσία χορηγεί το δικαίωμα στα πανεπιστήμια να δρομολογούν διετή προγράμματα σπουδών με τίτλους στο 5ο επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων. Δηλαδή ισότιμους των δικών μας, οι οποίοι (δικοί μας) αποκτούνται σε 7 εξάμηνα (3,5 χρόνια) δίχως τη δυνατότητα οι φοιτητές μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η πρόταση για ένταξη των ΑΣΤΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας δίνει τη δυνατότητα άμεσης και νομικά ισχυρής ένταξης μας στο 6ο επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων και μας απαλλάσσει αυτόματα από αντίξοες εκπαιδευτικές συνθήκες.

Η συνένωσή μας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μας δίνει ωφέλειες για τις προοπτικές και το μέλλον των Σχολών μας στους αποφοίτους, στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όπως: Η δυνατότητα ένταξης του μόνιμου προσωπικού της, εκπαιδευτικού και διοικητικού, στο Πανεπιστήμιο κατά τα γνωστά πλέον πρότυπα των ΤΕΙ και αντίστοιχα την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διετών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στα επιμέρους αντικείμενα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Για τους σπουδαστές μία τέτοια συνένωση θα σημάνει την προοπτική απόκτησης ενός πανεπιστημιακού πτυχίου, με τις κατά περίπτωση μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές των ΤΕΙ που συνενώνονται ή μετεξελίσσονται σε πανεπιστήμια.

Καθώς η κοινωνία και η οικονομία εξελίσσονται, έτσι εξελίσσονται και οι εκπαιδευτικές δομές που καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες και ανάγκες. Ευχής έργον θα ήταν η λαμπρή πορεία που ιστορικά χάραξαν στην τουριστική εκπαίδευση οι ΑΣΤΕ να μπορέσει να μετεξελιχθεί πολλαπλώς και να συνεχιστεί και στο μέλλον μέσα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνεργασία και με εμάς που συναπαρτίζουμε το παρόν των ΑΣΤΕ.

Υπενθυμίζουμε πως προσδοκούμε οι Ιστορικές, Εθνικής Εμβέλειας, Τουριστικές Σχολές μας, να διαδραματίσουν δυναμικό ρόλο στην τουριστική εκπαίδευση της χώρας μας, για αυτό και πρέπει: Να είναι ενταγμένες οπωσδήποτε στο 6ο επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων. Οι Σχολές σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων ανήκουν έως σήμερα στο 5ο επίπεδο και βρίσκονται στην ίδια θέση με τα ΕΠΑ.Λ (απόφοιτοι της τάξης μαθητείας μετά από πιστοποίηση-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5) και τα Ι.Ε.Κ. (απόφοιτοι μετά από πιστοποίηση-Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5). Να έχουν προγράμματα και κανονισμό σπουδών προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

Ελπίζουμε στην άμεση θετική ανταπόκρισή των υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας”.
parapona-rodou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ