2019-09-06 08:49:31
Φωτογραφία για Λουκέτο αντί για λαμπιόνια στο στρατόπεδο της Καλαμάτας τα Χριστούγεννα
Κλείνει στις 20 Δεκεμβρίου το στρατόπεδο της Καλαμάτας

Μένει μόνο Μονάδα Επιστράτευσης 

Όπως όλα δείχνουν, φτάνουμε στον επίλογο του ζητήματος «κλείσιμο στρατοπέδου Καλαμάτας». Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 20 Δεκεμβρίου θα μπει οριστικό λουκέτο στο στρατόπεδο, το οποίο εδώ και πολύ καιρό υπολειτουργούσε, αφού είχε παύσει να είναι Κέντρο Νεοσυλλέκτων.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος πρόκειται να αλλάξει χρήση, ενώ μόνο μια μικρή έκταση με εγκαταστάσεις θα παραμείνει στο Στρατό, ώστε να στεγαστεί εκεί η Μονάδα Επιστράτευσης.

Αυτή η μονάδα θα λειτουργεί και στην περιοχή μας, ώστε σε περίπτωση επιστράτευσης να δίδονται ρουχισμός και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και οδηγίες προς τους επιστρατευμένους για το πώς θα φτάσουν στο σημείο που έχουν κληθεί να μεταβούν.

Μάλιστα, οι εν λόγω εγκαταστάσεις φαίνεται να έχουν ήδη αρχίσει να γεμίζουν με τον εξοπλισμό που αναφέραμε, καθώς και οχήματα που θα κάνουν τη μεταφορά, όταν και αν ποτέ χρειαστεί.


Από εκεί και πέρα, η υπόλοιπη έκταση του στρατοπέδου, που είναι μεγάλη, θα αλλάξει χρήση, με το τι θα γίνει να παραμένει άγνωστο.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι άγνωστη παραμένει και η τύχη των στρατιωτικών που υπηρετούν στην Καλαμάτα και ο αριθμός τους αγγίζει τους 25, ενώ αυτοί της Μ.Ε. είναι περίπου 30.

Τι είναι οι Μονάδες

Επιστράτευσης και πώς λειτουργούν

Το Γενικό Επιτελείου Στρατού αναφέρει για τις Μονάδες Επιστράτευσης:

Η αναγκαιότητα της επιστράτευσης

Η ανάγκη διατήρησης δυνάμεων εφεδρείας επιβάλλεται από πολλούς λόγους (οικονομικούς, ιστορικούς, κοινωνικούς, γεωγραφικούς, γεωπολιτικούς, δημογραφικούς), καθώς:

α. Σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις του 20ού και 21ου αιώνα κλήθηκαν να συμμετάσχουν δυνάμεις εφεδρείας των χωρών πού ενεπλάκησαν σε πόλεμο

β.  Η χώρα μας δεν είναι σε θέση για οικονομικούς, κυρίως, αλλά και κοινωνικούς λόγους (σταδιακή μείωση θητείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες) να διατηρεί σε ετοιμότητα το σύνολο της δύναμης που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των πιθανών απειλών

γ.  Η μορφολογία της Ελλάδας έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τα εκτεταμένα σύνορα, χερσαία και θαλάσσια, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, πολυάριθμα νησιά, μικρονησίδες και βραχονησίδες, με αυξημένες απαιτήσεις φυσικής στρατιωτικής παρουσίας για τη φύλαξή τους, καθώς και πληθώρα προσωπικού για σκοπούς επιτήρησης με επίγεια, θαλάσσια και αεροπορικά μέσα

δ. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής, τον εξ ανατολών κίνδυνο, ο οποίος είναι μόνιμος και εκδηλώνεται με ολοένα αυξανόμενες απειλές και αμφισβητήσεις του ελληνικού ζωτικού χώρου, καθώς και την έκρηξη του φονταμενταλισμού, που τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη πηγή κινδύνου για όλα τα δυτικά κράτη λόγω της αλληλέγγυας τους στάσης στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και σε κάθε είδους ασύμμετρη απειλή, έχουν καταστήσει περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη μετάπτωσης του στρατού από την ειρηνική στην εμπόλεμη κατάσταση, στο συντομότερο χρόνο και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Πλέον, όμως, του αυξημένου βαθμού ετοιμότητας της εφεδρείας, εξίσου σημαντική είναι και η συστηματική χρησιμοποίησή της από τον καιρό της ειρήνης.

Η οργανωτική δομή των φορέων επιστράτευσης περιλαμβάνει:

α. Τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού Α4 (ΔΕΣ) από το 1988, στη θέση του πρώην 6ου Επιτελικού Γραφείου (ΓΕΣ/6Ο ΕΓ)

β. Τις Επιστρατεύουσες Μεγάλες Μονάδες (ΕΜΜ)

γ. Τις Μονάδες Επιστράτευσης (ΜΕ), οι οποίες εκτελούν το κυρίως επιστρατευτικό έργο και βρίσκονται διεσπαρμένες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε κάθε Μονάδα Επιστράτευσης, ανάλογα με τη θέση της, τον πληθυσμό της περιοχής και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της εφεδρείας κάποιου επιστρατευτικού διαμερίσματος (ενός ή περισσοτέρων νομών) και το έργο της συγκρότησης και ενεργοποίησης αριθμού Μονάδων.

Σκοπός Επιστράτευσης – Διαδικασία Υλοποίησης

Ο σκοπός της επιστράτευσης είναι η ανάκληση  - κατάταξη και τοποθέτηση των εφέδρων στις στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να γίνει δυνατή η μετάπτωση των μονάδων αυτών στην πολεμική τους σύνθεση και οργάνωση.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η εφεδρεία του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευμένους και κατά το νόμο υποκείμενους σε επιστράτευση εφέδρους, όπως παρακάτω:

α. Αξιωματικούς-μόνιμους υπαξιωματικούς, μέχρι καταλήψεώς τους από το εκάστοτε και κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

β. Οπλίτες μέχρι τη συμπλήρωση του 45ου έτους ηλικίας τους.

Οι έφεδροι τοποθετούνται στις Μονάδες μηχανογραφικά από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανάλογα τον τόπο διαμονής, την ειδικότητα και το βαθμό.

Το σύνολο των εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών του Στρατού Ξηράς διακρίνεται ανάλογα με την ηλικία των εντεταγμένων εφέδρων σε:

α. Α' σειρά εφεδρείας: έως 40 ετών

β. Β΄ σειρά εφεδρείας: από 41 έως 45 ετών

Επαύξηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας της Εφεδρείας

Ο εκσυγχρονισμός και η νέα δομή δυνάμεων απαιτούν την υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής όσον αφορά στη σύνθεση, την οργάνωση και την εκπαίδευση των έφεδρων. Με άξονα τα παραπάνω, η Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ επεξεργάζεται τη βελτίωση όλων των τομέων της επιστράτευσης.

Αναλυτικότερα, οι τομείς στους οποίους δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι οι ακόλουθοι:

α. Βελτίωση Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας

Τα νέα οπλικά συστήματα και η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτούν στρατιωτικό προσωπικό με υψηλή μόρφωση και διαρκή ανανέωση των γνώσεών τους, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρουν στην πολεμική τέχνη οι εξελίξεις στην τεχνολογία. Έχοντας υπόψη τη διαπίστωση αυτή, υλοποιούνται υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις στους εφέδρους, στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων.

β. Πληροφοριακό Σύστημα Επιστράτευσης

Μέχρι το 1978 το σύστημα επιστράτευσης ήταν χειρογραφικό. Το 1980, έπειτα από δοκιμαστική λειτουργία δυο ετών, τέθηκε σε εφαρμογή σύστημα μηχανογράφησης της Επιστράτευσης σε όλη την Ελλάδα. Από το 2008 έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη νέου εξελιγμένου συστήματος πληροφορικής.

Στη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού λειτουργεί το κεντρικό σύστημα πληροφορικής, το οποίο ανταλλάσει δεδομένα μέσω πανελλαδικού δικτύου υπολογιστών με τις επιστρατεύουσες αρχές, καθώς και με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία. Το σύστημα εξελίσσεται και βελτιώνεται ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

γ. Νέα Κατηγοριοποίηση Εφεδρείας

Ο ρόλος των δυνάμεων εφεδρείας στις μελλοντικές Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι σαφώς μικρότερος αριθμητικά, ενώ θα χρειασθεί να δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» εφέδρων υψηλής εκπαίδευσης και ετοιμότητας, ικανών να επέμβουν άμεσα, όπου και όποτε απαιτηθεί.

Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

ΠΗΓΗ: https://www.tharrosnews.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ