2020-06-03 01:27:49
Φωτογραφία για Folli Follie: Με ΠΝΠ το «δίχτυ προστασίας» για τη νέα διοίκηση
Με ΠΝΠ που τροποποιεί διάταξη του ν. 4640/2019 παρέχεται ποινική και αστική ασυλία

για ορισμένες ενέργειες στη διοίκηση της Folli Follie. Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να προστατευτεί η νέα διοίκηση της εταιρίας από νομικές ενέργειες της οικογένειας Κουτσολιούτσου σε βάρος τους. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα έγιναν παραιτήσεις μελών του νέου ΔΣ της Folli Follie υπό το φόβο νομικών εμπλοκών. Με τη συγκεκριμένη διάταξη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξυγίανση της Folli Follie.

Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄104), ενώ αυτά δεν δύναται να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου.».


2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, από την ημέρα του διορισμού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε

οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.

Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου
anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ