2023-03-29 17:05:18
Φωτογραφία για Δεν  ανήρτησαν  στη διαύγεια ούτε ένα ΧΕΠ. Που πήγαν 2.067.850 ευρώ ;  Ευθύνες ολοφάνερες που θα αναζητηθούνε. κ  Κασόλα έχετε το λόγοΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής.Γράφει ο  : Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός                                                       

 29-03-2023                                                                                            

((Προδημοσίευση από το δεύτερο τόμο του έργου μου, το οποίο σύντομα κυκλοφορεί.

Περιέχει αλήθειες με αδιάσειστα στοιχεία, οι οποίες θα κάνουν πολλούς να ανησυχούν σε πολλά επίπεδα. 

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ). ......

     

  

  Αγαπητοί  Αναγνώστες

 Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για το ΦΟΣΔΑ.

 ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.   

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : Β4ΓΑΟΞΚΚ-ΧΣΨ είναι αναρτημένη  η απόφαση του ΔΣ  του ΦΟΣΔΑ  με  ημερομηνία 29-06-2012 αύξοντα αριθμό 06/2012. Το πρώτο ΔΣ του ΦΟΣΔΑ είχε τη σύνθεση: Πρόεδρος ο τότε Δήμαρχος κ Σολδάτος Νικόλαος,  Μέλη ο κ Γούδας Μιχάλης, ο κ Κασόλας Αθανάσιος , ο κ Βίτσας Δημήτριος από το Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας , ο τότε Δήμαρος Ξηρομέρου κ Σαμαράς Πυθαγόρας, η κ Σαμαρά Κων/να, ο κ Λαινάς Κων/νος από το Δήμο Ξηρομέρου.   Απουσίαζε ο κ Βίτσας Δημήτριος. (ακολουθεί απόσπασμα)

ΤοΔ Σ μετά από διαλογική συζήτηση . . Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα . . Τα μέλη του Δ Σ αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσει η λειτουργιά του ΧΥΤΑ από τον ανάδοχο του έργου λόγω  της αποκατάστασης των υπαρχόντων ΧΑΔΑ.  Η αποπληρωμή αυτού κατόπιν πρότασης της αναδόχου κοινοπραξίας και αντιπρότασης του Συνδέσμου και αναλυτικής διαπραγμάτευσης θα γίνει βάση της συμφωνηθείσας τιμής πρότασης   3 0 ΕΥΡΏ ανά  τόνο  σκουπιδιών  μετά την κατάρτιση συμφωνητικού όπου θα υπογράψει ο πρόεδρος του Δ Σ Καταληκτική ημερομηνία  της παρούσας συμφωνίας με την ανάδοχη κοινοπραξία ορίζεται  η ημερομηνία έως την υπογραφή του συμφωνητικού του ανάδοχου που θα προκύψει  μετά από την ολοκλήρωση του Διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2.   

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : ΒΙ6ΜΟΞΚΚ-Ρ1Υ  είναι αναρτημένη  η απόφαση(ακολουθεί απόσπασμα) του ΔΣ  του ΦΟΣΔΑ  με  ημερομηνία 16-12-2013 αύξοντα αριθμό 06/2013.Σύμφωνα με αυτή έχουμε παραίτηση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ κ Σολδάτου  Νικολάου και εκλογή νέου Προέδρου. Πρόεδρος  του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ εκλέχτηκε ο κ Κασόλας Αθανάσιος , ο κ Σολδάτος παρέμεινε μέλος του ΔΣ.

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3.   

Στη διαύγεια με ΑΔΑ :  ΒΘΧΒΟΞΚΚ-8ΧΥ είναι αναρτημένη  η απόφαση  του ΔΣ  του ΦΟΣΔΑ  με  ημερομηνία 04-07-2014 αύξοντα αριθμό 02/2014. (ακολουθεί απόσπασμα)

ΘΕΜΑ: .

Σύμφωνα με αυτή προκύπτει ο εργολάβος εγκατέλειψε την διαχείριση του ΧΥΤΑ και άρχισαν εξώδικες  πράξεις.   Το ΔΣ  αποφάσισε να αναθέσει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ σε άλλη εταιρεία με έδρα τα Γιάννενα. Η αποπληρωμή αυτού κατόπιν πρότασης της αναδόχου κοινοπραξίας και αντιπρότασης του Συνδέσμου και αναλυτικής διαπραγμάτευσης θα γίνει βάση της συμφωνηθείσας τιμής πρότασης   3 0 ΕΥΡΏ ανά  τόνο  σκουπιδιών  μετά την κατάρτιση συμφωνητικού όπου θα υπογράψει ο πρόεδρος του Δ Σ Καταληκτική ημερομηνία  της παρούσας συμφωνίας με την ανάδοχη κοινοπραξία ορίζεται  η ημερομηνία έως την υπογραφή του συμφωνητικού του ανάδοχου που θα προκύψει  μετά από την ολοκλήρωση του Διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού .

ΣΧΟΛΙΟ:  Θα δούμε παρακάτω και αυτή η εταιρεία  έφυγε ( την έδιωξαν δεν γνωρίζω) αλλά και με αυτή υπήρξαν  δικαστικές διαμάχες, οι οποίες διήρκησαν χρόνια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4 .   

Ο  παρακάτω πίνακας  δείχνει τους προϋπολογισμούς  του ΦΟΣΔΑ των ετών 2012, 2013, 2014.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΔΑ

2012

128.950

122.503

6.447

Β4ΓΑΟΞΚΚ-ΧΣΨ

2013

1.071.500

1.020.476

51.024

ΒΕΝ3ΟΞΚΚ-0ΚΓ

2014

867.400

826.095

41.305

ΒΛΛΡΟΞΚΚ-Υ6Ρ

ΣΥΝΟΛΟ

2.067.850

1.969.074

98.776

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5

Στο ΧΥΤΑ  του  Δήμου Αγρινίου  (  στου Στράτου)  ο τόνος σκουπιδιών στοιχίζει στους Δημότες  14 περίπου  ευρώ.   Στο ΧΥΤΑ της 3ΗςΓεωγραφικής Ενότητας  της ΠΕ Αιτ/νιας στοίχιζε  30 ευρώ  ο τόνος σκουπιδιών.

  Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός  ( που αναφέρεται παραπάνω) δεν ολοκληρώθηκε ποτέ επί Δημαρχίας του κ Σολδάτου και Προεδρίας του κ Κασόλα Αθανασίου.   Τα συμπεράσματα δικά σας.

                                                                     ΣΧΟΛΙΑ

1)      Ο  πρώην Δήμαρχος και πρώτος Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ ήταν ένα έμπειρο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης. Συνεπώς γνώριζε  άριστα το νομοθετικό πλαίσιο. Τι λέει το νομικό πλαίσιο.  Τα  Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ)    αναρτώνται   αμελλητί (  αμέσως)  στη διαύγεια.   Τη χρονική αυτή περίοδο λειτουργίας του ΧΥΤΑ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΕΝΑ  ΧΕΠ.  Είναι φανερό ότι εδώ έχουμε μία σοβαρή παράλειψη και κατά συνέπεια κάποιοι έχουν ευθύνες.  Αυτές βεβαίως θα αναζητηθούνε. 

2)      Ο  ΧΥΤΑ  δεν ήταν έτοιμος να λειτουργήσει. Τούτο αποδεικνύεται περίτρανα από το πρόστιμο που πλήρωσαν οι  Δημότες. Ευθύνες υπάρχουνε και οι οποίες θα αναζητηθούνε.

3)      Από ότι προέκυψε  μετά το Σεπτέμβριο του 2014, πολύ αργότερα ,  ο Δήμος Ξηρομέρου  χρωστούσε στο ΦΟΣΔΑ  αρκετά χρήματα ακόμα από την αρχή λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  Πολιτικές ευθύνες υπάρχουνε χωρίς καμία αμφιβολία.

4)      Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης τη χρονική αυτή περίοδο ήταν ο κ Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος. Για όλα αυτά   ΔΕΝ ΕΛΕΓΕ ΛΕΞΗ. Τυχαία; Όχι βέβαια.  Τι έκανε  λίγο μόλις ανάλαβε το 2014 ; Αύξησε τα  Δημοτικά Τέλη.

 

                                     Αγαπητοί   Συνδημότες

                               

Γνωρίζετε  πολύ καλά ότι  δεν κάνω κριτική σε φυσικά πρόσωπα.  Κάνω κριτική σε πολιτικές. Πολιτικές που επηρεάζουνε τη ζωή όλων μας.

 

  Παρότι  δέχομαι  ανώνυμες απειλές ,   δεσμεύομαι απέναντι σας  για μία ακόμη φορά  

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ   ΠΙΣΩ.   

 

Με απειλούν, με βρίζουν. Δεν μπορούνε, να με εκβιάσουνε.   Είμαι πεντακάθαρος.   Σύντομα το δεύτερο βιβλίο μου θα κυκλοφορήσει.  Κάποιοι δεν θέλουν να ενημερωθείτε . Δεν θέλουνε, να μάθετε την αλήθεια. Πλανώνται πλάνη οικτρά.  

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ- ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

                                        Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ