2023-04-01 07:44:54
Φωτογραφία για Tέμπη: Τα 16 «δεν» του Προϊσταμένου Επιθεώρησης του ΟΣΕ Λάρισας
Πως ο προφυλακισμένος Δημήτρης Νικολάου αρνήθηκε με την απολογία του κάθε ευθύνη για την τραγωδία 

Μετά από μία μαραθώνια απολογία ο Δημήτρης Νικολάου έγινε ο δεύτερος κατηγορούμενος, μετά τον μοιραίο σταθμάρχη, Βασίλη Σαμαρά, που κρίθηκε προφυλακιστέος για τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

Ο κ. Νικολάου, ενώ κατείχε μια υπεύθυνη θέση στον ΟΣΕ, αυτή του Προϊσταμένου Επιθεώρησης Λάρισας, αρνήθηκε ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή. Σωτήρη Μπακαΐμη, κάθε ευθύνη για την τραγωδία.

Αντιθέτως, επέρριψε ευθύνες σε σειρά προσώπων συγκατηγορουμένων του και μη και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα.

Δεν ήξερε, μεταξύ άλλων, ότι οι σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ή ότι ο Βασίλης Σαμαράς ήταν άπειρος και με ελλιπή εκπαίδευση, γιατί δεν του το είχε πει κανένας.

Ισχυρίστηκε , επίσης, ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των νεοπροσληφθέντων, και του Βασίλη Σαμαρά, ενώ τη μοιραία βραδιά κανείς δεν τον είχε ειδοποιήσει ότι η αμαξοστοιχία Intercity 62 είχε καθυστέρηση.


Συνολικά 16 «δεν» είπε ο κ. Νικολάου για να αποφύγει την προφυλάκισή του, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τον εφέτη ειδικό ανακριτή και τον αρμόδιο εισαγγελέα που του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Διαβάστε τι αφορούσαν αυτά τα «δεν» που είπε ο Δημήτρης Νικολάου συνοδευόμενα από τα σχετικά αποσπάσματα από το απολογητικό του υπόμνημα.

1,Δεν του ανέφερε κανείς οποιαδήποτε παρατήρηση για τους νεοπροσληφθέντες.«... καθώς ούτε και οι νέοι ρωτώντας τους έναν-έναν, μου ανέφεραν κάποιο κώλυμα. Επιπλέον, όταν ανέφερα ότι το ίδιο βράδυ (25/01/2023) αναλαμβάνει ο κ. Σαμαράς νυχτερινή υπηρεσία, ουδείς σχολίασε».

2.Δεν ήταν υπεύθυνος για την κατάρτιση των υπηρεσιών- βαρδιών «...η έκδοση και τροποποίηση του προγράμματος ωρών εργασίας, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Χωρητικότητας (ΔΚ). Ήτοι τα καθήκοντα του εκάστοτε προϊσταμένου επιθεώρησης περιορίζονται στην πρόταση περί της κατανομής του ωραρίου. Η απόφαση λαμβάνεται από τη Διεύθυνση (ΔΚ)»Δεν εκπαίδευε, δεν πιστοποιούσε δεν τοποθετούσε

3.Δεν ήταν υπεύθυνος για την τοποθέτηση του Βασίλη Σαμαρά «...ο κ. Σαμαράς δεν άνηκε στους νεοπροσληφθέντες συμβασιούχους, αλλά τοποθετήθηκε τον μήνα Ιούλιο του έτους 2022 στο Τμήμα Επιθεώρησης Λάρισας, ύστερα από μετάταξη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9026588 από 14/06/2022 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ.»

4.Δεν εκπαίδευσε τους νεοπροσληφθέντες .«Από την 02η/08/2022 άπαντες οι νεοπροσληφθέντες έλαβαν την απαραίτητη και απαιτούμενη εκπαίδευση από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη έως και την 24η/10/2022. Την επομένη ημέρα, ήτοι την 25η/10/2022, μετέβησαν άπαντες στη Λάρισα, όπου και έλαβαν την πρακτική εκπαίδευση από τους σταθμάρχες που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους ανά Σταθμό έως και την 20η/01/2023. Η εν λόγω μαθητεία είχε διάρκεια εβδομήντα πέντε (75) ημερών και καθορίστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.»

5.Δεν ήταν εκείνος που έδωσε τις πιστοποιήσεις στους νεοπροσληφθέντες. «Την 23η/01/2023 πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες γραπτές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη και την 24η/01/2023 εξετάσθηκαν στις προφορικές εξετάσεις από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. Λαμβάνοντας άπαντες την πιστοποίηση, επέστρεψαν στη Λάρισα προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Την 01η/02/2023 τοποθετήθηκαν οι νέοι – πλέον - σταθμάρχες. Άπαντες έλαβαν την ίδια εκπαίδευση».

»6. Δεν τοποθετούσε εκείνος τους μαθητευόμενους.« η τοποθέτηση ορίζεται από τη Διοίκηση»

7.Δεν ήταν πειθαρχικός προϊστάμενος των μαθητευόμενων. « πειθαρχικός προϊστάμενος κατά τη θεωρητική εκπαίδευση είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κατά την πρακτική εκπαίδευση είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσιακής Μονάδας που εκτελεί την πρακτική του»

8. Δεν ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της διαδικασίας αξιολόγησης. «Ενώ, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης όπως αυτή διαρθρώνεται στο άρθρο 29 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄), (σχετ. 21) ο χρόνος, η περιοδικότητα, η μεθοδολογία, τα κριτήρια και εν γένει η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται και μεταβάλλονται από τη Διοίκηση, εντός του πλαισίου του Νόμου. Εν συνεχεία ανακοινώνονται στο προσωπικό και ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μέχρι και σήμερα, ουδεμία εγκύκλιος εξεδόθη!»

9. Δεν μετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης των νεοπροσληφθέντων. «...ενώ αρχικά είχα προταθεί από την Διεύθυνση Κυκλοφορίας να συμμετάσχω στην Επιτροπή Αξιολόγησης των νεοπροσληφθέντων στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 9057426 από 27/12/2022 έγγραφο (σχετ.ζ), μετά την από 03/01/2023 επιστολή μου αναφορικά με τα ωράρια του Παλαιοφαρσάλου που ήδη σας ανέφερα, η Διοίκηση δυσαρεστήθηκε και με αφαίρεσε από την Επιτροπή. Σας γνωστοποιώ και με το υπ’ αριθ. 9002044 από 12-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο σας επισυνάπτω, δεν συμμετείχα στη συγκρότηση της Επιτροπής περί τη διενέργεια των τελικών γραπτών και προφορικών εξετάσεων. (Σχετ. 22) Αναγράφεται, δε, το πλήρες πρόγραμμα των εξετάσεων καθώς επίσης οι εκπαιδευόμενοι και η υπηρεσιακή μονάδα τους. Στην τελευταία σελίδα αυτού, ο 32ος εκπαιδεύομενος τυγχάνει ο κ. Σαμαράς Βασίλειος με τοποθέτηση στη Λάρισα».Δεν ευθύνεται για την τοποθέτηση του Βασίλη Σαμαρά

10. Δεν ενέκρινε το μηναίο πρόγραμμα βαρδιών .«Το πρόγραμμα, δε, εκάστου μηνός, εκδιδόταν προ αρκετών ημερών, καταρτιζόταν από εμένα και τον γραμματέα κ. Πίτσα Δήμο και εγκρινόταν από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας σε γνώση πάντοτε του Διευθυντή, σε περίπτωση που κριθεί ότι πρέπει να λάβει χώρα κάποια αλλαγή και εν συνεχεία, γνωστοποιείται μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο προσωπικό. Εν προκειμένω, το πρόγραμμα των Σταθμαρχών του μηνός Φεβρουαρίου 2023, καταρτίστηκε την 27η/01/2023 και ακολουθήθηκε η τυπική και νόμιμη διαδικασία».

11.Δεν ήταν αρμόδιος για την τοποθέτηση του Β. Σαμαρά όταν ήταν δόκιμος και υπό το καθεστώς μαθητείας. «Τον μήνα Ιανουάριο ο κ. Σαμαράς όντας δόκιμος υπό το καθεστώς της μαθητείας μετακινήθηκε στην Καλαμπάκα και στο Λιτόχωρο, ως αναφέρθηκε. Μετά τις εξετάσεις του μετακινήθηκε στη Λάρισα, όπου εργάστηκε κατά τη νυχτερινή βάρδια, μαζί με δύο παλαιότερους – αρχαιότερους σταθμάρχες. Ενώ, τον μήνα Φεβρουάριο μέχρι και την 14η/02/2023 εργάστηκε στο Σταθμό της Καλαμπάκας αποκλειστικά μόνος του, σε δρομολόγιο μονής γραμμής. Εν συνεχεία, έλαβε διαδοχικά πέντε (5) ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) (Σχετ. 23) και μετέβη πλέον στο Σταθμό των Νέων Πόρων από την 20η/02/2023 έως και την 22η/02/2023, σε διπλή γραμμή μαζί με την κ. Ζαρκάδη Ελένη, η οποία ως ανέφερα ανωτέρω άνηκε ομοίως στους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους, προκειμένου να διαχειριστούν αποκοπή γραμμής καθόδου σε διπλή γραμμή – κατάσταση πιο απαιτητική. Την 23η/02/2023 μετακινείται στο Σταθμό της Λάρισας νύχτα για ενημέρωση-μαθητεία μαζί με την κ. Τζοβάρα Ελένη (αρχαιότερη). Από την 24η/02/2023 έως και την 28η/02/2023 εργάζεται αποκλειστικά μόνος του. Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα του μήνα Φεβρουάριου του έτους 2023 οι ημέρες ανάπαυσης – ρεπό του κ. Σαμαρά ήταν επτά (7)».

12. Δεν του αναφέρθηκε έλλειψη γνώσεων του Β. Σαμαρα. «Ο κ. Σαμαράς ήταν ο μοναδικός που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατη μαθητεία στη νυχτερινή βάρδια τον μήνα Ιανουάριο στη Λάρισα, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, εκπληρώνοντας επαρκώς τα καθήκοντά του. Ουδέποτε, ΟΥΔΕΙΣ εκ των συναδέλφων του -παλαιότερων σταθμαρχών- μου ανέφερε το οιοδήποτε πρόβλημα ή την οιαδήποτε έλλειψη γνώσεων»Δεν τον ενημέρωσε κανείς

13. Δεν τον είχε ενημερώσει ο συγκατηγορούμενός του Σταθμάρχης Λάρισας, Κωνσταντίνος Παυλόπουλος, ότι την 28η Φεβρουαρίου 2023 άλλαξε τη βάρδια του από πρωινή σε απογευματινή. «Την 28η/02/2023 και για υπηρεσιακές ανάγκες, το πρωί, ευρισκόμουν στον σταθμό του Βόλου. Απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα περί την ώρα 19.47 δέχομαι κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο από τον κ. Παυλόπουλο για να μου αναφέρει ότι λόγω τεχνικής βλάβης του προαστιακού που βρισκόταν ακινητοποιημένος στον σταθμό Ζάχαρης, χρειαζόταν τη συνδρομή ενός κλειδούχου στο σταθμό του Λιτόχωρου, διότι θα γινόταν μονοδρόμηση της πορείας - κατάργηση της γραμμής ανόδου - οπότε η κυκλοφορία θα γινόταν μόνο από την κάθοδο. Σημειώνεται ότι ο ίδιος –αυτοβούλως- και χωρίς να με ενημερώσει, άλλαξε την βάρδια του, η οποία είχε ορισθεί πρωινή, με αυτή της απογευματινής.

Το ζήτημα αυτό άμεσα επιλύθηκε. Το ίδιο λεπτό (19.47) επικοινωνώ με τον σταθμάρχη Υπηρεσίας Λιτοχώρου κ. Μπίνο Νικόλαο και τον ενημερώνω ότι θα τηλεφωνήσω στον κλειδούχο κ. Ράπτη Γεώργιο, προκειμένου να μεταβεί στον σταθμό Λιτοχώρου για την διευθέτηση των αιχμών. Περί την ώρα 19.48 επικοινωνώ και δίνω εντολή στον κλειδούχο κ. Ράπτη, να μεταβεί στον σταθμό Λιτοχώρου, για να προβεί στην μονοδρόμηση. Στο επόμενο λεπτό, επικοινωνώ ξανά με τον σταθμάρχη κ. Μπίνο για να τον ενημερώσω ότι ο κλειδούχος Ράπτης θα βρίσκεται σε είκοσι (20) λεπτά στον σταθμό. Επισημαίνεται ότι βάσει του εποπτικού πίνακα του σταθμού Λάρισας, η γραμμή ανόδου αποκαταστάθηκε την ώρα 21.25.

Περί την ώρα 21.49, δέχομαι κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο από τον ρυθμιστή κυκλοφορίας Αθηνών κ. Κούκα Παντελή και με ενημερώνει ότι χρειάζεται παράταση ωραρίου του σταθμού των Νέων Πόρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία μεταξύ της επιβατικής αμαξοστοιχίας 2597 και της εμπορικής αμαξοστοιχίας (63503). Πράγματι, περί την ώρα 22.03 ενημερώνω την σταθμάρχη των Νέων Πόρων κ. Ζαρκαδή Ελένη ότι θα πρέπει να παραμείνει στο σταθμό για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας μεταξύ των ανωτέρω αμαξοστοιχιών».

14.Δεν ενημερώθηκε τη βραδιά της 28ης Οκτωβρίου 2023 για την ύπαρξη άλλου προβλήματος μέχρι τις . 23:40 «Ουδέποτε μέχρι και την 23:40 ενημερώθηκα για την ύπαρξη έτερου προβλήματος. Όταν ανακύπτει το οιοδήποτε πρόβλημα στον εκάστοτε σταθμό, τότε ο αρμόδιος σταθμάρχης οφείλει να αναφέρει στην επιθεώρηση.

Μεταξύ 23.40 και 23.55 ενημερώνομαι τόσο από την κ. Ζαρκαδή όσο και από τον ρυθμιστή κυκλοφορίας Αθηνών κ. Κούκα Παντελή ότι κατόπιν σχετικών αναζητήσεων της επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη (62) και της εμπορικής αμαξοστοιχίας που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα (63503), αμφότεροι οι μηχανοδηγοί δεν απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις.

Άμεσα και περί την ώρα 23:44 τηλεφωνώ, το πρώτον, τον κ. Σαμαρά Βασίλειο προκειμένου να ενημερωθώ. Τότε ήταν που έλαβα την απάντηση «Προϊστάμενε δε μπορώ να προσδιορίσω από ποια γραμμή έχω διώξει την αμαξοστοιχία». Δε μπορώ να αμφισβητήσω ότι ευρισκόταν σαφέστατα υπό το καθεστώς ταραχής και σύγχυσης. Σε σχετικές επόμενες ερωτήσεις που του έθεσα, με ενημέρωσε ότι η επιβατική αμαξοστοιχία (62) αφίχθη στο Σταθμό περί την ώρα 23:02 και αναχώρησε περί την ώρα 23:04, ενώ η εμπορική αμαξοστοιχία (63503) ύστερα από πληροφόρηση του από τη Σταθμάρχη Νέων Πόρων κ. Ζαρκάδη Ελένη, αναχώρησε από τον εν λόγω σταθμό με κατεύθυνση την Αθήνα περί την ώρα 23:05.

Περί την ώρα 23.46 τηλεφωνώ και στον κλειδούχο της νυχτερινής βάρδιας στη Λάρισα κ. Τσουκαντάνα Αλέξανδρο, προκειμένου να με ενημερώσει. Εντούτοις, μου αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, καθώς βρίσκεται αρκετά μακριά, ήτοι εκτός του σταθμού Λάρισας και συγκεκριμένα στην αιχμή 101 (προς σταθμό Μεζούρλο). Έπειτα περί την ώρα 23.50 τηλεφωνώ στον απογευματινό σταθμάρχη κ. Παυλόπουλο και τον ρωτάω τι ακριβώς παρέδωσε αλλά και πως παρέδωσε στον κ. Σαμαρά, με αυτόν να με ενημερώνει ότι παρέδωσε κανονικά»

15.Δεν γνώριζε ότι ο απογευματινός σταθμάρχης Λάρισας Κωνσταντίνος Παυλόπουλο και ο συμβασιούχος σταθμάρχης, Παναγιώτης Χαμηλός είχαν αποχωρήσει νωρίτερα από την υπηρεσία τους. «Εν συνεχεία, ο κ. Σαμαράς με πληροφόρησε ότι ο κ. Παυλόπουλος είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία του, ήτοι περί την ώρα 21:45-21:50. Ρώτησα εκ νέου τον κ. Παυλόπουλο αλλά επέμενε στην αρχική του τοποθέτηση».

16. Δεν γνώριζε ότι η αμαξοστοιχία Intercity 62 είχε καθυστέρηση. «Μετέπειτα ενημερώθηκα ότι ο Κεντρικός Σταθμάρχης Λάρισας κ. Ζήντρος Γεώργιος, ο οποίος είχε απογευματινή βάρδια στο σταθμό Παλαιοφαρσάλου, έδωσε εντολή στον σταθμάρχη κ. Παυλόπουλο να παραμείνει μέχρι την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, εξασφαλίζοντας την άφιξη της αμαξοστοιχίας(62) στη Λάρισα, η οποία είχε καθυστέρηση (...) Ουδέποτε, επισημαίνω, ενημερώθηκα από αμφοτέρους τους σταθμάρχες ότι αναχώρησαν για τον οιονδήποτε λόγο από την εργασία τους. Σαφέστατα και ο κ. Σαμαράς όφειλε με τη σειρά του να με ενημερώσει ότι οι έτεροι δύο σταθμάρχες δεν τήρησαν το ωράριο τους».

Όλο το απολογητικό υπόμνημα του κατηγορούμενου

Πατήστε τον σύνδεσμο

https://www.vradini.gr/article/ellada/699239-temph-ta-16-den-toy-proistamenoy-epithewrhshs-toy-ose-larisas

vradini.gr

sidirodromikanea.blogspot.comsidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ