2023-09-04 22:18:43
Φωτογραφία για Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής: Η απόλυτος αδιαφάνεια.......Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

  ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ –ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής. 

 "Η απόλυτος αδιαφάνεια. Ούτε ένα ΧΕΠ δεν αναρτήθηκε στη διαύγεια επί Δημαρχίας του κ Σολδάτου. Τεράστιες οι πολιτικές ευθύνες του κ Κασόλα. Περίεργη η σιωπή των κ Αποστολάκη, κ Βίτσα και όχι μόνο. Τα πάντα αποκαλύπτονται"....

Γράφει ο: Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής

                    Μαθηματικός                                                                                  04-09-2023

                                                                                                                                                                                                               Αγαπητοί   ΑναγνώστεςΑπό το νόμο με την επωνυμία Καλλικράτης προήλθε ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας με τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ανακτορίου, Παλαίρου, Μεδεώνος. Τη Δημοτική περίοδο από 01-01-2011 έως 31-08-2014 διετέλεσε Δήμαρχος ο κ Σολδάτος Νικόλαος . Θεωρώ ότι ο κ Σολδάτος Νικόλαος υπήρξε ένα έμπειρο στέλεχος της τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ, Αντιδήμαρχος και στη συνέχεια έξι χρόνια Δήμαρχος στο πρώην Δήμο Κεκροπίας και στη συνέχεια Παλαίρου. Συνεπώς γνώριζε και όφειλε να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο της ΤΑ.  

Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης από 01-01-2011 έως 31-08-2014 ήταν ο κ Αποστολάκης Γεώργιος  .  Ο κ Αποστολάκης Γεώργιος είχε διατελέσει Δήμαρχος οκτώ συνεχή χρόνια στο πρώην Δήμο Ανακτορίου. Συνεπώς γνώριζε και όφειλε να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο της ΤΑ.  

Στο παρακάτω πίνακα είναι οι ετήσιοι προϋπολογισμοί του Δήμου 2011, 2012, 2013, 2014. Για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου θα υπάρξει νέα δημοσίευση.

Πίνακας 1:  Δημοτική περίοδος 01-01-2011 έως 31-08-20142011

 ΕΣΟΔΑ

22.046.502

ΕΞΟΔΑ

21.902.175

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

144.327

4ΑΓ3Ω6Ζ-Ψ

2012

ΕΣΟΔΑ

25.604.759

ΕΞΟΔΑ

25.164.592,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

440.167,00

Β44ΘΩ6Ζ-ΤΤΓ

2013

ΕΣΟΔΑ

34.609.289

ΕΞΟΔΑ

34.422.363

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

186.926

ΒΕΙΞΩ6Ζ-ΤΑΜ

2014

ΕΣΟΔΑ

25.491.450,00

ΕΞΟΔΑ

25.246.453,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

244.997,00

ΒΙΨ9Ω6Ζ-ΦΙ7

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ

107.752.000

ΕΞΟΔΑ

106.735.583

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τη διαύγεια  ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης Γεώργιος  από τον προϋπολογισμό του 2014 , το χρονικό διάστημα 01-09-2014 μέχρι τέλους του 2014  διαχειρίστηκε το ποσό του      1.629.038    ευρώ.     Επομένως  η Δημοτική Αρχή του κ Σολδάτου διαχειρίστηκε το ποσό των  106.122.962 ευρώ. Ποσό αρκετά μεγάλο.

            Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τα Οικονομικά τη παραπάνω Δημοτική περίοδο διετέλεσε ο κ Φερεντίνος Ευθύμιος. Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ Κασόλας διετέλεσε τη περίοδο αυτή Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος των ΔΣ Νομικών Προσώπων του Δήμου. Ειδικός Ταμίας του Δήμου τη περίοδο αυτή ήταν ο κ Τομαράς Σπυρίδων. Δημοτικός Σύμβουλος τη περίοδο αυτή διετέλεσε από τη πλευρά της μείζονος Αντιπολίτευσης ο κ Βίτσας Δημήτριος , Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

                                           Αγαπητοί Αναγνώστες

Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετική αίτηση μου πήρα απάντηση . Αποσπάσματα είναι τα παρακάτω:

Στο διαδίκτυο αναρτώνται: «6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου». Η ίδια πρόβλεψη διατηρείται στην περίπτωση στ’ της παρ. 3 του αρ. 76 του Ν. 4727/2020. Εφόσον τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, αποτελούν κατά τα ανωτέρω την πράξη οριστικοποίησης της επιμέρους δαπάνης, περιέχοντας το ακριβές πληρωτέο ποσό, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο.

Και παρακάτω : διατηρείται η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι πράξεις αυτές αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

Στη διαύγεια του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας  τη χρονική αυτή περίοδο  ΔΕΝ έχει αναρτηθεί ούτε ένα  Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.  Αυτό είναι ο ορισμός της απολύτου  αδιαφάνειας.

Οι  πολιτικές ευθύνες του πρώην Δημάρχου κ Σολδάτου και της πρώην Δημοτικής Αρχής  είναι δεδομένες .  Οφείλει ο υποψήφιος Δήμαρχος κ Κασόλας να ζητήσει συγγνώμη από τους Δημότες.

Οι πολιτικές ευθύνες του τότε επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ Αποστολάκη Γεώργιου για την μη καταγγελία και ανοχή της παραπάνω τακτικής είναι δεδομένες.  Οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους Δημότες.  Αυτονόητο είναι το ερώτημα. Προσφύγατε κ Αποστολάκη και κ Βίτσα  στους αρμόδιους της συντεταγμένης πολιτείας; Αν δεν προσφύγατε, οφείλετε εξηγήσεις στους Δημότες.

                                                        Αγαπητοί ΣυνδημότεςΗ σοβαρή αυτή υπόθεση βρίσκεται στους αρμόδιους της συντεταγμένης πολιτείας, οι οποίοι και θα αποφανθούν.

Η πραγματοποίηση Διαχειριστικού και Οικονομικού Ελέγχου του Δήμου μας από Οικονομικούς Ελεγκτές είναι μονόδρομος. Τότε θα αποδοθούν τα τω Καίσαρι στον Καίσαρα και τα τω Θεώ στο Θεό. 

Υπάρχει η πολιτική βούληση να την ζητήσουνε και οι τέσσερις Υποψήφιοι Δήμαρχοι ; ΟΨΟΜΕΘΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ-ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.

                          Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

                                               

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.

1)Στη πολιτική δεν είναι τίποτε τυχαίο. Το φαίνεσθε τις περισσότερες φορές απέχει πολύ  από το είναι.  Τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους. Στα επόμενα άρθρα και μέχρι να πάμε στη κάλπη ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ  θα αποκαλυφθούνε.

2) Ευχαριστώ από καρδιάς όλους αυτούς, από πολλές πλευρές, που υποτίμησαν το γεγονός ότι υπηρετώ τη Δημόσια Διοίκηση 33 περίπου χρόνια. Υποτίμησαν την αποφασιστικότητα, την εμπειρία μου στη πολιτική  και την αντοχή μου σε οικονομικό επίπεδο.  ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ.

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καλώς ήρθατε στην Γη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καλώς ήρθατε στην Γη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ