2024-02-09 00:40:21
Φωτογραφία για Δίνεται 5μηνη παράταση στο Flyover με υπαιτιότητα του Δημοσίου ...κι αποζημίωση του εργολάβου
Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Πεντάμηνη παράταση έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το έργο ΣΔΙΤ του Flyover Θεσσαλονίκης αξίας 373 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει αναλάβει η Κ/Ξ Άβαξ – Μυτιληναίος, γεγονός που της δίνει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημιώσεις.

Μάλιστα, με ανάρτηση στη «Διαύγεια», επικυρώνεται η πρώτη παράταση του αρχικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου κατά πέντε μήνες εξ αιτίας την αντίστοιχης χρονικής καθυστέρησης έναρξης των εργασιών, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του κ. Σταϊκούρα, στις 30 Νοεμβρίου 2023 με έγγραφό της προς τον ΙΦΣ η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε από τον ανάδοχο να αποδεχθεί εγγράφως ότι «η προτεινόμενη αναθεώρηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών

-δεν συνιστά Γεγονός Αναπροσαρμογής,

-δεν συνεπάγεται ως αποτέλεσμα ουδεμία μεταβολή στην Κεφαλαιακή Δαπάνη και/ή στα Έσοδα του ΙΦΣ και/ή στον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) των απασχολούμενων κεφαλαίων που ορίζεται στο Σενάριο Βάσης και


-δεν θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης του ΙΦΣ, από την οποία σε κάθε περίπτωση ο ΙΦΣ παραιτείται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα».

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 ο ανάδοχος απάντησε εγγράφως ότι δεν αποδέχεται το αίτημα. Συγκεκριμένα δήλωσε πως:

«δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα όσα ζητούνται στο ανωτέρω έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής και συνιστούν Γεγονός Αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης,

-η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών στο πεδίο του Έργου για λόγους που εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής, αναπόφευκτα παρατείνει ισόχρονα την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και την Απώτερη Ημερομηνία, όπως προκύπτει από το επανυποβληθέν αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου και

-ο ΙΦΣ θα υφίσταται και θα υποστεί αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και απώλεια Εσόδων».

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου 2024 ο ανάδοχος με νέο έγγραφό του προς το υπουργείο δηλώνει ότι «η μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα ή σε εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ καθυστέρηση στην υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνιστά Γεγονός Αποζημίωσης, το οποίο ο ΙΦΣ δεν θα μπορούσε να αποφύγει ακόμα και αν είχε λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέσο και επιπλέον ότι το Γεγονός Αποζημίωσης αυτό συνεπάγεται:

α) καθυστέρηση στην επίτευξη της Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών κατά τη σχετική Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών,

β) Εκτιμώμενη Μεταβολή Κόστους Σύμπραξης και

γ) απώλεια Εσόδων» Bankingnews
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ