2024-03-12 07:08:12
Φωτογραφία για Αναδρομικά από 4.594 ως 16.913 ευρώ για επανυπολογισμούς σε επικουρικές συντάξεις
Αναδρομικά πάνω και από 16.000 ευρώ για τις επικουρικές τους συντάξεις δικαιούνται χιλιάδες συνταξιούχοι μετά το 2016 κυρίως από ταμεία τραπεζών, που πλήρωναν εισφορές υψηλότερες από το 6% που είναι η κανονική εισφορά στην επικουρική ασφάλιση.

Κώστας Κατίκος

eleftherostypos.gr

Για τις έξτρα εισφορές, ο νόμος προβλέπει προσαύξηση σύνταξης με συντελεστή 0,075% για κάθε έτος και για κάθε μια μονάδα πρόσθετης εισφοράς πάνω από το 6%. Σε ορισμένα ταμεία όπως των συνταξιούχων της πρώην Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ) οι συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης (εργαζόμενου και εργοδότη) έφταναν στο 14,75% των μηνιαίων αποδοχών τους, ήταν δηλαδή υπερδιπλάσιες από το 6% της «κανονικής» εισφοράς.

Σε άλλα ταμεία οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης έφταναν στο 12%, κ.ο.κ.

Οι επικουρικές συντάξεις όμως όλων όσοι είχαν καταβάλλει τις έξτρα εισφορές υπολογίστηκαν σαν να είχαν πληρώσει την κανονική εισφορά 6% χωρίς να έχει αποδοθεί το συμπλήρωμα σύνταξης από τις επιπλέον εισφορές, επειδή ο ΕΦΚΑ δεν είχε ετοιμάσει το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα για να κάνει τους απαιτούμενους επανυπολογισμούς.


Το κεφάλαιο αυτό ανοίγει τώρα καθώς ο ΕΦΚΑ είναι σε θέση να προχωρήσει στον επανυπολογισμό χιλιάδων επικουρικών συντάξεων αποδίδοντας την ανάλογη προσαύξηση 0,075% για τις εισφορές άνω του 6%.

Προσοχή: Βάσει των αλλαγών που εισήγαγε ο νόμος «Κατρούγκαλου» για τις αιτήσεις από 1/1/2015 και μετά οι επικουρικές έχουν διπλό υπολογισμό, έναν για τα έτη ασφάλισης ως το 2014 και έναν δεύτερο υπολογισμό για τα έτη από 1/1/2015 και μετά. Τα έτη ως το 2014 υπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ως το 2014, ενώ από το 2015 η επικουρική υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι και ανάλογα με την ηλικία που συνταξιοδοτούνται.

Η προσαύξηση των επικουρικών συντάξεων για τις επιπλέον εισφορές θα αφορά το πρώτο κομμάτι της σύνταξης για τα έτη ως το 2014, καθώς από το 2015 και μετά οι ασφαλισμένοι με επιπλέον εισφορές έχουν τον ίδιο υπολογισμό με όσους καταβάλουν 6%. Η διαφορά είναι ότι όσο περισσότερες εισφορές καταβάλουν τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική που αναλογεί στα έτη από το 2015 και μετά.

Η προσαύξηση 0,075% για τις επικουρικές συντάξεις θα υπολογιστεί επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2014 ως εξής:

*Συνταξιούχος που κατέβαλλε εισφορά 10% αντί 6% για επικουρική ασφάλιση για διάστημα 30 ετών και βγήκε στη σύνταξη το 2019, θα πάρει την προσαύξηση των επιπλέον εισφορών για το τμήμα επικουρικής ως το 2014. Από τα 30 έτη, τα 25 έτη είναι ως το 2014 και οι συντάξιμες αποδοχές του για το διάστημα 2002-2014 είναι 1.800 ευρώ. Η επικουρική σύνταξη για τα 25 έτη ως το 2014 χωρίς την προσαύξηση υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% και βγαίνει στα 202,5 ευρώ. Ακολούθως θα υπολογιστεί η προσαύξηση της επικουρικής με 0,075% για τις επιπλέον εισφορές πέραν του 6%, δηλαδή για εισφορές 4%. Ο τύπος της προσαύξησης είναι: συντάξιμες αποδοχέςΧέτηΧεπιπλέον εισφοράΧ0,075%. Με βάση τον τύπο, η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις επιπλέον εισφορές είναι 168,76 ευρώ και η συνολική επικουρική για τα έτη ως το 2014 ανέρχεται στα 371,26 ευρώ (202,5+168,76=371,26). Το δεύτερο τμήμα της σύνταξης αφορά στα 5 έτη από το 2015 ως και το 2019 που δεν έχει προσαύξηση καθώς μετρούν μόνον οι εισφορές και η ηλικία αποχώρησης. Αν ο ασφαλισμένος συνέχισε να καταβάλλει για αυτά τα 5 έτη εισφορά 10% για την επικουρική ασφάλιση και οι αποδοχές του ήταν κατά μέσο όρο 2.400 ευρώ, τότε με ηλικία συνταξιοδότησης 62 ετών, θα πάρει συμπλήρωμα επικουρικής 68 ευρώ. Επομένως, το σύνολο της σύνταξής του θα ανέλθει στα 439,26 ευρώ. Το ποσό όμως που λαμβάνει σήμερα είναι τα 202,5 ευρώ ως το 2014 και τα 68 ευρώ μετά το 2015, χωρίς την προσαύξηση των 168,76 ευρώ.

Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την προσαύξηση μπορεί να φτάνουν ως και τα 400 ευρώ ανάλογα με τα έτη και τον συντάξιμο μισθό ως το 2014.

Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά ως 6.720 ευρώ στις επικουρικές

Από τα παραδείγματα και τους αποκαλυπτικούς πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με ενδεικτικά ποσά επικουρικών πριν και μετά την προσαύξηση 0,075%, φαίνεται ότι ανάλογα με την ηλικία και το έτος συνταξιοδότησης τα αναδρομικά από τις αυξήσεις που θα έχουν οι επικουρικές συντάξεις φτάνουν ως και τα 6.720 ευρώ.

Για παράδειγμα:

1.Συνταξιούχος με επικουρική από ταμείο τράπεζας αποχώρησε το 2019, με 28 έτη από τα οποία τα 24 ως το 2014 και κατέβαλλε εισφορά 10% αντί 6% για επικουρική ασφάλιση. Συνταξιοδοτήθηκε στα 60 με συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ. Δικαιούται προσαύξηση 0,075% για την επιπλέον εισφορά 4% που κατέβαλε στην επικουρική ασφάλιση. Η σύνταξη που πήρε χωρίς προσαύξηση βγήκε στα 278 ευρώ, ενώ με την προσαύξηση θα πάρει 437 ευρώ. Η αύξηση είναι 159 ευρώ και τα αναδρομικά 9.522 ευρώ.

2.Συνταξιούχος με επικουρική από τη ΔΕΗ αποχώρησε το 2018, με 30 έτη από τα οποία τα 27 ως το 2014 και κατέβαλλε εισφορά 10% αντί 6% για επικουρική ασφάλιση. Συνταξιοδοτήθηκε στα 60 με συντάξιμο μισθό 2.610 ευρώ. Δικαιούται προσαύξηση 0,075% για την επιπλέον εισφορά 4% που κατέβαλε στην επικουρική ασφάλιση. Η σύνταξη που πήρε χωρίς προσαύξηση βγήκε στα 390 ευρώ, ενώ με την προσαύξηση θα πάρει 625 ευρώ. Η αύξηση είναι 235 ευρώ και τα αναδρομικά 16.913 ευρώ.

3.Συνταξιούχος με επικουρική από ταμείο τράπεζας αποχώρησε το 2019, με 35 έτη από τα οποία τα 30 ως το 2014 και κατέβαλλε εισφορά 10% αντί 6% για επικουρική ασφάλιση. Συνταξιοδοτήθηκε στα 60 με συντάξιμο μισθό 3.040 ευρώ. Δικαιούται προσαύξηση 0,075% για την επιπλέον εισφορά 4% που κατέβαλε στην επικουρική ασφάλιση. Η σύνταξη που πήρε χωρίς προσαύξηση βγήκε στα 463 ευρώ, ενώ με την προσαύξηση θα πάρει 736 ευρώ. Η αύξηση είναι 274 ευρώ και τα αναδρομικά 16.416 ευρώ.

4.Συνταξιούχος με 37έτη που βγήκε στη σύνταξη τον Μάρτιο του 2022 με συντάξιμο μισθό 3.460 ευρώ σε ηλικία 63 ετών έχει καταβάλλει αυξημένη εισφορά για την επικουρική 10% αντί 6%. Δικαιούται προσαύξηση 0,075% που δεν του έχει υπολογιστεί και παίρνει επικουρική σύνταξη 555 ευρώ χωρίς την προσαύξηση των επιπλέον εισφορών. Η επικουρική θα επανυπολογιστεί με την προσαύξηση 0,075% που δικαιούται, και θα διαμορφωθεί στα 856 ευρώ, με αύξηση κατά 301 ευρώ και με αναδρομικά 24 μηνών από τον Μάρτιο του 2022 που συνταξιοδοτήθηκε μέχρι σήμερα τα οποία ανέρχονται στα 7.224 ευρώ.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι δικαιούχοι της προσαύξησης είναι κυρίως συνταξιούχοι από ταμεία ραπεζών μετά το 2016. Η προσαύξηση 0,075% για κάθε μια επιπλέον μονάδα εισφοράς υπολογίστηκε στις κύριες συντάξεις, αλλά δεν υπολογίστηκε στις επικουρικές τους συντάξεις. Τώρα θα υπολογιστεί και στις επικουρικές με αναδρομικά από την ημερομηνία που στνταξιοδοτήθηκαν

ΧΑΜΕΝΟΙ

Σε αντίθεση με τις τους νέους συνταξιούχους, οι παλαιότεροι δεν παίρνουν την προσαύξηση των επιπλέον εισφορών ούτε στις κύριες συντάξεις, ούτε στις επικουρικές. Ο νόμος χώρισε τις δυο κατηγορίες και οι παλαιοί είναι στους χαμένους. Εχουμε συνταξιούχους δυο ταχυτήτων και μάλιστα από ίδια ταμεία.

Στον επανυπολογισμό έχουν γίνει λάθη και στα χρόνια ασφάλισης;

Ο λάθος υπολογισμός ετών ασφάλισης έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις του αρχικού επανυπολογσμού συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου καθώς στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω και φαγώθηκαν οι μήνες που είχαν υπολογιστεί όταν οι συνταξιούχοι πήραν την αρχική τους σύνταξη! Τα λάθη αυτά συνεχίστηκαν και με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση. Για παράδειγμα συνταξιούχος πήρε σύνταξη πριν τον νόμο Κατρούγκαλου με 37 έτη και 4 μήνες αλλά η σύνταξή του επανυπολογίστηκε με 37 χρόνια και οι 4 μήνες «ξεχάστηκαν». Το λάθος δεν διορθώθηκε και ήδη ο ΕΦΚΑ χρωστά στον συνταξιούχο που προέρχεται από το ΤΣΠΕΑΘ, κοντά στα 3.500 ευρώ αναδρομικά!

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 0,075% ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10%

Επικουρική με 28 έτη (σύνταξη το 2019 με ηλικία 60)

Συντάξιμος μισθόςΕπικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά 60 μηνών1.7002153321177.0381.8002193431247.4521.9002313621317.8662.0002423801388.2802.1002543991458.6942.2002664181529.1082.3002784371599.5222.4002904561669.9362.50030247517310.3502.60031449417910.764

Επικουρική με 30 έτη (σύνταξη το 2018, ηλικία 60)

Συντάξιμος μισθόςΕπικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά 72 μηνών1.80027543716211.6641.89028345317012.2471.98029647417812.8302.07031049618613.4142.16032351719413.9972.25033653920314.5802.34035056021115.1632.43036358221915.7462.52037660322716.3302.61039062523516.913

Επικουρική με 32 έτη (σύνταξη το 2021, ηλικία 61)

Συντάξιμος μισθόςΕπικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά 36 μηνών2.1502984591615.8052.2703134831706.1292.3903295081796.4532.5103455341886.7772.6303625591977.1012.7503785842067.4252.8703946102157.7492.9904116352248.0733.1104276602338.3973.2304436852428.721

Επικουρική με 35 έτη (σύνταξη το 2019, ηλικία 60)

Συντάξιμος μισθόςΕπικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά 60 μηνών2.11032451319011.3942.20033653419811.8802.29034955520612.3662.38036357721412.8522.47037759922213.3382.56039062123013.8242.68040864924114.4722.80042667825215.1202.92044570726315.7683.04046373627416.416

Επικουρική με 37 έτη (σύνταξη το 2022, ηλικία 63)

Συντάξιμος μισθόςΕπικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά 24 μηνών2.2003555461914.5942.3403775812044.8862.4803996152165.1782.6204226492285.4712.7604446842405.7632.9004667182526.0553.0404887532646.3483.1805107872776.6403.3205338222896.9323.4605558563017.224

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ