2024-05-10 22:32:44
Φωτογραφία για ΑΣΕΠ: Αναζητούνται διοικητές για ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Μετρό
Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις οργάνων διοίκησης στην Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, στον ΟΣΕ, στην ΕΡΓΟΣΕ και στο Μετρό

proson.gr

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε την προκήρυξη 4ΠΔΑ/2024, που αφορά, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη θέσεων οργάνων διοίκησης στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ.

Ειδικότερα, στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται ότι θα καλυφθούν συνολικά επτά θέσεις οργάνων διοίκησης στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.), στην «Έργα ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) και στην «Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Ελληνικό Μετρό Α.Ε.).

Οι προσλήψεις στις παραπάνω εταιρείες και οργανισμούς θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας που θα διαρκέσουν για τέσσερα έτη, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τετραετία.


Κατανομή θέσεων

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

«Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.»Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Διευθύνων Σύμβουλος - 1 θέση

«Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.)Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Διευθύνων Σύμβουλος - 1 θέση

«Έργα ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Διευθύνων Σύμβουλος - 1 θέση

«Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Ελληνικό Μετρό Α.Ε.).Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,

πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και

δεκαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών και η εργασιακή εμπειρία για πέντε τουλάχιστον, έτη θα πρέπει να τελούν σε συνάφεια με τη θέση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικώς, και πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας τη διαδρομή: ΑΣΕΠ > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση.

Η τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής είναι η Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο 100,00 ευρώ το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) επιλέγοντας > Φορέας Δημοσίου > Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Συστημάτων.

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Με γραπτό διαγωνισμό η επιλογή

Για την επιλογή των υποψηφίων το ΑΣΕΠ διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά ηλεκτρονική γραπτή εξέταση, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων, οι οποίες σχετίζονται, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης.

Η δοκιμασία διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο.

Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε κλίμακα ένα έως 800. Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου αποστέλλεται αμελλητί από το ΑΣΕΠ στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται. Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της εξέτασης δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στη γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ