2024-05-28 09:29:37
Φωτογραφία για ΑΣΕΠ: Τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων για διοικητές σε Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ
Τα στατιστικά στοιχεία στοιχεία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη 4ΠΔΑ/2024, που αφορά, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη θέσεων οργάνων διοίκησης στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, το ΑΣΕΠ.

Πηγή: proson.gr

Οι προσλήψεις στις παραπάνω εταιρείες και οργανισμούς θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας που θα διαρκέσουν για τέσσερα έτη, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τετραετία.

Σημειώνεται ότι συνολικά 32 αιτήσεις υποβλήθηκαν για συνολικά επτά θέσεις οργάνων διοίκησης στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ σε χρονικό διάστημα 12 ημερών για την παραπάνω προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Στο πρώτο διάγραμμα των στατιστικών στοιχείων, που αποτυπώνονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα, φαίνεται ότι οι περισσότερες αιτήσεις (10) για την προκήρυξη πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία παρατάθηκε για λίγες ώρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ενώ καμία αίτηση δεν υποβλήθηκε το Σάββατο 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 13 Μαΐου και το Σάββατο 18 Μαΐου.


ADVERTISING

ΑΣΕΠ

Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής ανά ηλικία στην προκήρυξη 4ΠΔΑ/2024

Στο δεύτερο διάγραμμα των στατιστικών στοιχείων για την προκήρυξη 4ΠΔΑ/2024 του ΑΣΕΠ, που αποτυπώνονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ηλικία, φαίνεται ότι οι περισσότερες αιτήσεις (16) πραγματοποιήθηκαν από άτομα ηλικίας 51 ετών και άνω.

Πιο αναλυτικά, καμία αίτηση δεν υποβλήθηκε από άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών, πέντε από άτομα ηλικίας 31 έως 40 ετών, 11 από άτομα ηλικίας 41 έως 50 ετών και 16 από άτομα ηλικίας 51 ετών και άνω.ΑΣΕΠ

Κατανομή θέσεων

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

«Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.»Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Διευθύνων Σύμβουλος - 1 θέση

«Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.)

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Διευθύνων Σύμβουλος - 1 θέση

«Έργα ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Διευθύνων Σύμβουλος - 1 θέση

«Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Ελληνικό Μετρό Α.Ε.).Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - 1 θέση

Απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις εργασίας είναι τα ακόλουθα: Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,

πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και

δεκαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών και η εργασιακή εμπειρία για πέντε τουλάχιστον, έτη θα πρέπει να τελούν σε συνάφεια με τη θέση.

Με γραπτό διαγωνισμό η επιλογή

Για την επιλογή των υποψηφίων το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά ηλεκτρονική γραπτή εξέταση, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων, οι οποίες σχετίζονται, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης. Η δοκιμασία διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο.

Πιο αναλυτικά, η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων και για την τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του proson.gr, η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ):Παραγωγικός Συλλογισμός

Επαγωγικός Συλλογισμός

Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

sidirodromikanea.blogspot.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ