2012-11-12 21:22:03
Φωτογραφία για Ελάχιστα νέα δάνεια και αύξηση των καθυστερήσεων χαρακτηρίζουν την τραπεζική αγορά
Ελάχιστα εξακολουθούν να είναι τα δάνεια που χορηγούνται από τις τράπεζες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, λόγω της πολύ περιορισμένης ρευστότητας που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα και της... ιδιαίτερα χαμηλής ζήτησης που υπάρχει από μέρους της τραπεζικής πελατείας.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της πιστωτικής επέκτασης: Ο ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά) ήταν λιγότερο αρνητικός τον Σεπτέμβριο του 2012 και διαμορφώθηκε στο -4,5% σε ετήσια βάση, έναντι -4,8% τον Αύγουστο του 2012, -4,9% τον Ιούλιο του 2012 και -2,2% τον Σεπτέμβριο του 2011. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά -468 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2012 από αρνητική ροή -1,05 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η μείωση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο -4,9% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2012 από -5,3% τον Αύγουστο του 2012 και τον Ιούλιο του 2012 και -0,9% τον Σεπτέμβριο του 2011. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά -158 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2012 από αρνητική ροή ύψους -657 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012.


Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, σε ετήσια βάση, σημειώθηκε μόνο στον κλάδο του Ηλεκτρισμού- Φωταερίου-Ύδρευσης» κατά +6,6%. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν αρνητικός στη Γεωργία (-8,5%), στον κλάδο του Εμπορίου (-8,1%), στις Κατασκευές (-6,6%), στη Βιομηχανία (-4,2%), στις Μεταφορές και Επικοινωνίες πλην Ναυτιλίας (-8,5%), στον Τουρισμό (-0,2%) και τη Ναυτιλία (-3,9%).

Η πτώση του υπολοίπου των δανείων προς τα Νοικοκυριά παρέμεινε τον Σεπτέμβριο του 2012 στο -4,2% σε ετήσια βάση, όπως και τον προηγούμενο μήνα, από -4,3% τον Ιούλιο του 2012 και -3,1% τον Σεπτέμβριο του 2011. Μάλιστα αρνητική κατά -312 εκατ. ευρώ ήταν και η εξέλιξη των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά. Ειδικότερα, η πτώση του υπόλοιπου των καταναλωτικών δανείων ήταν στο -5,4% τον Σεπτέμβριο του 212, από -5,7% τον Αύγουστο του 2012, από -6,1% τον Ιούλιο του 2012 και -5,5% τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ η πτώση των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο -3,7% τον Σεπτέμβριο του 2012, από -3,6% τον Αύγουστο του 2012, -3,5% τον Ιούλιο του 2012 και -2,1% τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν και πάλι αρνητική τον Σεπτέμβριο του 2012 κατά 109 εκατ. ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και κατά 201 εκατ. ευρώ για τα στεγαστικά.

Η αρνητική ροή των δανείων προς τα νοικοκυριά είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης της ζήτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ιδιαίτερα δε της μεγάλης πτώσης της ζήτησης και των συναλλαγών στις αγορές επιβατικών αυτοκινήτων και οικιστικών ακινήτων (κατοικίες και διαμερίσματα).

Η μείωση των πιστώσεων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν στο -4,1% τον Σεπτέμβριο του 2012, έναντι -4,7% τον Αύγουστο του 2012, -5,3% τον Ιούλιο του 2012 και -5,1% τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η εξέλιξη της τραπεζικής χρηματοδότησης στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με αναλυτές της Alpha Bank, θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το τρίτο Μνημόνιο και την έγκαιρη είσπραξη της δόσης της χρηματοδοτικής βοήθειας από την ευρωζώνη και από το ΔΝΤ ύψους 31,5 δισ. ευρώ με στόχο την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία για ενίσχυση των προοπτικών σταδιακής της εξόδου από την κρίση.

Στο επίκεντρο της προσοχής των τραπεζών είναι και η σημαντική άνοδος των τραπεζικών δανείων σε καθυστέρηση, που ανήλθαν στο 21,4% επί του συνόλου των δανείων στο δεύτερο τρίμηνο του 2012, έναντι 15,9% τον Δεκέμβριο του 2011 και 7,7% τον Δεκέμβριο του 2007. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση του ποσοστού των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση, που διαμορφώθηκαν σε 35,7% και 19,9% αντίστοιχα στο δεύτερο τρίμηνο του 2012. Πάντως, περί το 46% των δανείων σε καθυστέρηση καλύπτονται από προβλέψεις καλύψεως πιστωτικού κινδύνου, που οι τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει.
kerdos.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χρεοκοπημένοι συνεταίροι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρεοκοπημένοι συνεταίροι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ