2012-03-24 19:37:05
Φωτογραφία για Δυνατό ΚΚΕ, αδύναμη κυβέρνηση
Κυβέρνηση αδύναμη με ενισχυ­μένη τη δική του εκλογική δύ­ναμη θέλει το ΚΚΕ, το οποίο καλεί τον λαό «να μη χάσει αυτή την ευκαιρία» και να πραγματοποιήσει τις... αναγκαίες ρήξεις με το σύστημα. Το ΚΚΕ προτείνει το δικό του εκλογικό κρι­τήριο στον λαό και αυτό δεν είναι ούτε η δυνατότητα διακυβέρνησης της χώ­ρας μέσα στις τρέχουσες «καπιταλιστι­κές» συνθήκες ούτε ο φόβος της ακυ­βερνησίας.

Για τον Περισσό το κριτήριο το οποίο πρέπει να έχει κατά νου ο ψηφοφό­ρος στην κάλπη είναι το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ απέναντι σε όποια κυ­βέρνηση, «αυτοδύναμη» ή συνεργασί­ας, προκύψει μετά τις εκλογές. Με άλ­λα λόγια, το ΚΚΕ αρνείται να παίξει με τους κυρίαρχους όρους του παιχνιδιού, δηλαδή το ζήτημα της διακυβέρνησης, καθώς εκ των πραγμάτων δεν είναι το πεδίο του. Ως γνωστόν, το ΚΚΕ μιλά για εργατική - λαϊκή εξουσία και όχι για κυ­βέρνηση ΚΚΕ σε συνθήκες καπιταλιστι­κού μοντέλου της οικονομίας.


Πλέον, η ηγεσία και τα στελέχη του έχουν ριχτεί στη μάχη της κάλπης δίνο­ντας έμφαση στα εξής:

Στην απόκρουση των επιθέσεων που δέχεται το κόμμα και οι θέσεις του από το κυρίαρχο πολιτικό, μιντιακό και επιχειρηματικό σύστημα και που εκτιμούν ότι μπορούν να φτάσουν και ως τις προ­βοκάτσιες.

Απόρριψη

Στον διαχωρισμό του από όλες τις άλλες δυνάμεις, ακόμη και από αυτές της Αριστεράς, ξεκαθαρίζοντας με κά­θε τρόπο ότι το ΚΚΕ είναι κομμουνιστι­κό κόμμα και δεν ανήκει σε αυτές, δεν «τσουβαλιάζεται», όπως υπογραμμί­ζουν συχνά τα κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Γραφείου. Εξάλλου, με κά­θε ευκαιρία διευκρινίζει ότι δεν θέλει απλώς την απόρριψη του μνημονίου, το οποίο άλλωστε το θεωρεί λογικό επακόλουθο του Μάαστριχτ, αλλά την απόρριψη του καπιταλιστικού συστή­ματος εν γένει. Σε αυτό το πλαίσιο επι­χειρεί την ανάδειξή του ως μόνης συ­νεπούς εργατικής - λαϊκής δύναμης κι επομένως περιθώρια συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρ­χουν.

Στο ζήτημα της εξουσίας. Όσο το δί­λημμα «αυτοδυναμία ή ακυβερνησία» αρχίζει κι εκφράζεται πιο ενισχυμένα και με τη συνακόλουθη δόση τρομο­κράτησης των θιγόμενων κοινωνικών στρωμάτων καισυκοφάντησης των δυ­νάμεων που αντιτίθενται στο μνημόνιο, το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν στοχεύει στη διακυβέρνηση της χώρας είτε μό­νο του είτε διά της σύμπραξης με άλλες δυνάμεις στο πλαίσιο μια αριστερής κυ­βέρνησης, μέσα σε καπιταλιστικές συν­θήκες παραγωγής, με τους μονοπωλια­κούς ομίλους να ορίζουν το πεδίο της οικονομίας. Τόσο η Αλέκα όσο και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος στις δημόσιες παρεμβάσεις τους θέτουν ως εκλογική στόχευση την αύξηση της δύ­ναμης και της επιρροής του ΚΚΕ για την ανάδειξη ενός ισχυρού «αντίβαρου» που θα εμποδίσει ή θα δυσκολέψει την υλοποίηση των «αντιλαϊκών» μέτρων, θα φέρει το εργατικό κίνημα σε καλύ­τερη θέση, από την οποία θα μπορέσει «να ανοίξει τον δρόμο της ριζικής αλλα­γής», εν ολίγοις τον δρόμο για τη λαϊκή εξουσία. Όπως είπε σε πρόσφατη ομι­λία της η Αλέκα Παπαρήγα, αυτό που προκαλεί πανικό στα μονοπώλια, το ΔΝΤ και τις Βρυξέλλες, «είναι η δύναμη του ΚΚΕ»… Πάντως για τον Περισσό κά­θε υπόσχεση επαναδιαπραγμάτευσης, είτε αυτή προέρχεται από τη Ν.Δ. είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί «κοροϊδία», καθώς κάτι τέτοιο είναι«απαγορευτι­κό» από την ίδια τη δανειακή. Επομέ­νως, «δεν υπάρχει αναδιαπραγμάτευ­ση, μόνοανατροπή»…topontiki.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ