2013-02-12 10:17:03
Φωτογραφία για Όποιος μπλοκάρει δημόσια έργα θα πληρώνει!
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου πουπέρασε πρόσφατα προβλέπεται παράβολο ως και....

50.000 ευρώ στην περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να σταματήσει ένα δημόσιο έργο και μια από τις πρώτες φορές που εφαρμόστηκε είναι στην Κρήτη!

Μάλιστα το Εφετείο Κρήτης απέρριψε - πριν καν τη συζητήσει! - την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εταιρείας για το διαγωνισμό που αφορά δημόσιοι έργο (οδική ασφάλεια) προϋπολογισμού 6,4 εκατομμυρίων ευρώ επειδή δεν κατέβαλλε το παράβολο των 50.000 ευρώ! Κι όταν η εταιρεία αντέτεινε ότι κατά την ημερομηνία της προσφυγής δεν υπήρχε αυτός ο νόμος το δικαστήριο απλώς έδωσε... προθεσμία για να καταβληθεί το παράβολο!

“Εχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ρύθμιση καθώς τουλάχιστον όσοι μπλοκάρουν χωρίς σοβαρή αιτία δημόσια έργα θα αποθαρρύνονται” λέει ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας κ. Γιώργος Παπαδάκης που επισημαίνει ότι “ο ενδιαφερόμενος οφείλει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να καταβάλλει το παράβολο το οποίο θα πάρει πίσω εάν δικαιωθεί.


Σε αντίθετη περίπτωση αυτό λένε στο ελληνικό Δημόσιο”.

Η υπόθεση

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η κυπριακή εταιρεία “CYBARCO LIMITEO” που ζήτησε να ακυρωθεί η δημοπρασία για το έργο “βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης” ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία στον πρώτο διαγωνισμό ήταν η μόνη που είχε καταθέσει προσφορά (είχε γράψει αναλυτικά το Cretalive αλλά είχε ακυρωθεί για λόγους που αφορούσαν τα πιστοποιητικά που δεν κατέθεσε (περί βασικού μετόχου).

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό που έγινε κανονικά αναδείχθη ανάδοχη εταιρεία (η σύμβαση είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο) και οι Κύπριοι κατέθεσαν προσφυγή ζητώντας ουσιαστικά να κατακυρωθεί σε αυτούς το έργο.

Στην σχετική απόφαση της προέδρου Αλικης Μαρκάκη αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λόγος που... δεν συζητείται η υπόθεση.

“Ενόψει τούτων, το ύψος του επίμαχου παραβόλου που ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας της έργου περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν παρίσταται υπερβολικό σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω χρηματοοικονομική ικανότητα που τεκμαίρεται ότι έχουν διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς τίθεται και ανώτατο όριο (50.000 ευρώ), που κρίνεται εύλογο, η δε υποχρέωση που επιβάλλεται με την ρύθμιση του άρθρου 11 της από 4.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι δυσανάλογη με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της, παρά συνιστά θεμικό περιορισμό του δικαιώματος ένδικης προστασίας της αιτούσας (σχ. ΣτΕ 738/2012 και η νομολογία στην οποία παραπέμπει ΣτΕ 601/2012, 1852/2009 Ολομ. 2780/2012 επταμ.).

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει της κατά τα άνω προϋπολογισμένης αξίας του διαγωνισμού (6.400.000 ευρώ), το καταβλητέο μέχρι την συζήτηση της υποθέσεως παράβολο ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, πλην, όμως η αιτούσα δεν κατέβαλε το εν λόγω παράβολο μέχρι την συζήτηση της υποθέσεως.

8. Επειδή ναι μεν η ρύθμιση του άρθρου 11 της από 4.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλει, επί ποινή απαράδεκτου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, την καταβολή του οριζόμενου παραβόλου μέχρι τηνπ ρώτη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά η ρύθμιση αυτή, ενόψει της εύλογης αμφοβολίας της αιτούσας ως προς την κατά χρόνον εφαρμογή της στην παρούσα υπόθεση, πρέπει να ερμηνευθεί και εφαρμοστεί υπό το φως των άρθρων 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ως έχουσα την έννοια ότι δεν απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση, λόγω μη κατάθεσης του προσήκοντος παραβόλου μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά ότι πρέπει να ταχθεί εύλογη προθεσμία στην αιτούσα για τη συμπλήρωση του σχετικού πσοού, και, μόνο αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (σχ. ΣτΕ 732/2012 και η νομολογία στην οποία παραπέμπει ΣτΕ 1852/2009, 1619/2012 Ολομ.). Κατόπιν τούτων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, το δικαστήριο τάσσει στην αιτούσα προθεσμία για την καταβολή του ελλείποντος παραβόλου και για την κατάθεση στο δικαστήριο του σχετικού διπλότυπου είσπραξης έως την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013.

Δια ταύτα

Απέχει να αποφανθεί οριστικώς.
cretalive.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ