2013-04-22 10:21:03
Φωτογραφία για Κεντρική Τράπεζα: Κούρεμα και στις εξαιρέσεις
Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα συμφώνησαν για κούρεμα 27,5% σε πολλές από τις εξαιρέσεις που είχαν δοθεί αρχικά στα διατάγματα για Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου.

Βασικός στόχος της Κυβέρνησης και της Κεντρικής είναι να περιοριστούν οι απώλειες των ανασφάλιστων καταθετών των δύο μεγάλων τραπεζών, αλλά και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διαμόρφωσης του ισολογισμού της Τρ. Κύπρου και της «κακής» Λαϊκής. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε γραπτώς πως «η εισήγηση γίνεται με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης των εξαιρέσεων και συνεπώς για να ελαφρυνθούν οι επηρεαζόμενοι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τρ. Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας».

Με την προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εξαιρούνται από το «κούρεμα» των καταθέσεων στις δύο τράπεζες μόνο το 72,5% των καταθέσεων ασφαλιστικών εταιρειών αντί 100% που ήταν στα προηγούμενα διατάγματα.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:


Η ΚΤΚ ανακοινώνει ότι ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης και μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, θα προχωρήσει με τροποποιήσεις του περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013 και του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013, σχετικά με τις εξαιρέσεις που προνοούνταν από τα Διατάγματα που είχαν εκδοθεί από την Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013.

Η αναθεώρηση γίνεται με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης των εξαιρέσεων έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι επηρεαζόμενοι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου.

Οι τροποποιήσεις αφορούν:

- Τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονταν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου, όπως αυτές αναφέρονταν στον περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013.

- Τις κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνταν από τον περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013.

Οι κατηγορίες καταθέσεων που επηρεάζονται κατά 27,5%, οι οποίες με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα εξαιρούνταν οποιασδήποτε επιβάρυνσης, είναι οι ακόλουθες:

- Ασφαλιστικές εταιρείες, κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικά επικουρικά ταμεία,

- Εγχώριοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών,

- Φιλανθρωπικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών,

- Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Διευκρινίζεται ότι, τα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα εμπίπτουν στην κατηγορία της Γενικής Κυβέρνησης.

Τονίζεται ότι, για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες εκτός των ασφαλιστικών εταιρειών, κοινοπραξιών ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών επικουρικών ταμείων, καταθέσεις έως €100,000 είναι ασφαλισμένες και δεν επηρεάζονται.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα, εξαιρούνται εξολοκλήρου οι ακόλουθες κατηγορίες καταθέσεων:

- Πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και προσφέρουν τις υπηρεσίες έκδοσης ή/και αποδοχής μέσων πληρωμών,

- Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβανομένων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης),

- Συμφωνίες Επαναγοράς Χρηματοοικονομικών Μέσων (repo transactions).

offsite.com.cy
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ