2013-04-22 22:20:39
Φωτογραφία για Ποια η κατάσταση των ΕΜΘ που αιτήθηκαν την μονιμοποίηση;
Έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΜΑ   : Ονομασία Κατηγορίας Προσωπικού (Πρώην Ε.Μ.Θ.)

                 ΣΧΕΤ   : α. Ν. 3883/2010

             β. Καταστατικό Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσου (αναγνωρισμένο με την   223/2012 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως)  

       

1.   Συνέχεια του (α) σχετικού αναφέρεται, στο άρθρο (1)... στην παράγραφο (ια) κατηγορία προσωπικού «Εθελοντές Μακράς Θητείας», ενώ στο ίδιο σχετικό, στο άρθρο (69), στην παράγραφο (1), δίνεται η δυνατότητα (εφόσον υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεώς τους.

2.   Μετά την χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου (69) της ανωτέρω (α) σχετικής από τους δικαιούμενους (πρώην Ε.Μ.Θ.), τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αρνούνται να πράξουν το προβλεπόμενο από τον υπόψη Νόμο και να μετονομάσουν σε «Μονίμους εν Ενεργεία Υπαξιωματικούς» όσους έκαναν χρήση της δυνατότητας και με αίτησή τους ζήτησαν να μονιμοποιηθούν. Επιπλέον σε κάποιους κλάδους δεν έχει τροποποιηθεί η ονομασία των ειδικοτήτων που κατέχουν έως σήμερα, σύμφωνα με τις ειδικότητες της κατηγορίας των λοιπών «Μονίμων εν Ενεργεία Υπαξιωματικών».


3.   Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεταφερθούν στον κ. ΥΠ.ΕΘ.Α. οι κάτωθι ερωτήσεις :

              α. Προτίθεται (αν ναι, πότε) να προβεί στην εκπόνηση ρυθμιστικής εγκυκλίου διαταγής, προκειμένου οι έχοντες κάνει χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου (69), του Ν. 3883/2010, να ονομαστούν όπως αυτός ορίζει σε : «Μόνιμοι εν Ενεργεία Υπαξιωματικοί» καθότι δεν μπορεί κάποιος να τελεί σε κατάσταση “Μόνιμος και Εθελοντής Μακράς Θητείας” (εφόσον οι όροι παραμένουν αντιφατικοί στην Ελληνική Γλώσσα);

              β. Προτίθεται (αν ναι, πότε) να προβεί στην εκπόνηση ρυθμιστικής εγκυκλίου διαταγής, προκειμένου οι έχοντες κάνει χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου (69), του Ν. 3883/2010, να μετονομαστούν οι ειδικότητες που κατέχουν, σε ειδικότητες όμοιες με αυτές των «Μονίμων εν Ενεργεία Υπαξιωματικών», στους Κλάδους και τις ειδικότητες, όπου τέτοιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν;

               γ.  Προτίθεται (αν ναι, πότε) να προβεί σε νομοθετική πράξη, ώστε να ισχύσει αναλογικά σε αυτή την κατηγορία στελεχών ότι και στους λοιπούς «Μονίμους εν Ενεργεία Υπαξιωματικούς» αναφορικά με τους «Κανονισμούς Πολιτικής Χρησιμοποίησης» τους, καθ’ έκαστου Κλάδου των Ε.Δ.;   

4.  Επισημαίνεται πως για την συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού που μονιμοποιήθηκε, ισχύει αναλογικά ότι αφορά για την υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα, ότι και για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού που μονιμοποιούνται. Τα δε καθήκοντα που τους ανατίθενται, είναι όμοια με αυτά των Μονίμων Υπαξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ.

      5.     Παρακαλείται ο ΣΥΣΜΕΔ για την κατά την κρίση του διαβίβαση του παρόντος σε κάθε αρμόδια αρχή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσιώλης

Λγός (ΕΜ)

6932731711

Ο Γεν. Γραμματέας

Ευάγγελος Κουτρουφίνης

Εσμίας (ΕΤΕΤΗ)

6983506837(vpn)

6985647472 (wu)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για ενέργεια

- Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (Λεωφ. Μεσογείων 96, 11527, Αθήνα, γραφεία ΠΟΑΣΥ) ([email protected] )-

Για πληροφορία

- Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής (Ακαδημίας 87, 3ος όροφος, 10678, Αθήνα) ([email protected]) -
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ