2013-10-27 18:30:02
Φωτογραφία για Δύο δώρα στους εφοπλιστές
Προχθες έγινε μεγάλος καυγάς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το αν το κόμμα ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία στην εφαρμογή του προγράμματός της η εφαρμόζει κάτι από το δικό του πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα ήμουν σε μία μεγάλη πλοιοκτήτρια εταιρεία. Εκεί μου έδωσαν το κείμενο δύο διατάξεων που οι εφοπλιστές «υπαγόρευσαν» προς τις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις. Αντικείμενό τους, να σταματήσουν οι ενοχλητικοί φορολογικοί έλεγχοι προς εφοπλιστές. Η πρώτη αφορά το άρθρο 44 του νόμου 4141 του 2013. Ορισμένοι έφοροι είχαν καταφέρει να καταλογίσουν διαφυγόντες φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, από τα μερίσματα των εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία. Σε κάποιες περιπτώσεις μερίδια από τη διαχείριση των πλοίων κατέληγαν σε επιχειρήσεις που έκαναν διαχείριση άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η κυβέρνηση Σαμαρά αποφάσισε να λύσει το πρόβλημα και μάλιστα και για ελέγχους που εκκρεμούσαν. Πώς; Με τον πλέον ευνοϊκό, για τους εφοπλιστές, τρόπο.


Προϋποθέσεις δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών

§1. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από ελληνικές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία ή εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των πλοιοκτητριών εταιρειών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως ισχύει, υποβάλλουν είτε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε κατά τους διενεργούμενους ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση είτε της ελληνικής ή αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας πλοίου υπό ελληνική ή ξένη σημαία είτε της εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company) που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές της πλοιοκτήτριας και διανέμει το μέρισμα από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου ως μετόχου της εταιρείας, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου (αριθμός και λιμένας νηολόγησης, αριθμ. ΙΜΟ) από την εκμετάλλευση του οποίου προκύπτει το σχετικό μέρισμα.

(β) Στην περίπτωση που το μέρισμα καταβάλλεται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια πλοίου με ξένη σημαία αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα της διαχειρίστριας εταιρείας που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση ή ναύλωση πλοίων και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι έχει δηλωθεί και αναληφθεί από αυτήν η διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.

(γ) Αντίγραφο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος (ΒΑΣ) των αντιστοίχων ποσών ή βεβαίωση εκχώρησης συναλλάγματος. Τα σχετικά πρωτότυπα αναζητούνται από την αρμόδια αρχή.

§2. Η καταβολή του μερίσματος μπορεί να γίνεται και μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας, η οποία μπορεί να βεβαιώνει και τη λήψη του μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή η διαχειρίστρια δεν υποχρεούται σε εγγραφή του ποσού του μερίσματος στα βιβλία τα οποία τηρεί. Τα εκ της εισαγωγής του συναλλάγματος ποσά επιτρέπεται να καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου του ποσού που εισάγεται.

§3. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου.

§4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, με την εξαίρεση του δικαιολογητικού υπό το στοιχείο γ', υποβάλλονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που ελέγχεται κατά νόμο η προέλευση του εισοδήματος που αναφέρεται σε μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου....»

Αυτό ήταν το δεύτερο «δωράκι». Είχε προηγηθεί το πρώτο με το άρθρο 24 του νόμου 4110 /23 Ιανουαρίου 2013 με το οποίο ο νόμος για το αφορολόγητο των εφοπλιστικών εταιρειών επεκτάθηκε και στις περιπτώσεις της μεταβίβασης εταιρειών πλοίου και στην κληρονομιά. Να, πώς:

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κόρων ολικής χωρητικότητας καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.»

Μετά τις δύο αυτές «αλλαγές» η πλευρά των εφοπλιστών δέχθηκε να πληρώσει την επιπλέον φορολόγηση των 140 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία.
protagon logioshermes
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ