2014-04-25 16:13:04
Φωτογραφία για Ο χάρτης του δημοσίου – Πόσες ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και ΑΕ ελέγχει το δημόσιο
Σε μια μακροσκελή λίστα καταγράφονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι ΔΕΚΟ που ελέγχει το ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε προσφάτως το υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των Οργανισμών που ελέγχει το δημόσιο ανέρχονται στους 169.

Σημειώνεται, ότι οι ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στο δημόσιο, ανέρχονται στις 13. Επιπλέον το Ελληνικό δημόσιο συμμετέχει με ορισμένο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο πέντε ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες το πλειοψηφικό πακέτο συγκεντρώνουν φορείς της αυτοδιοίκησης ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Δείτε τον σχετικό πίνακα ΕΔΩ:

Δείτε, παρακάτω, ολόκληρη τη λίστα με τους 169 Οργανισμούς που ελέγχει το δημόσιο.

1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Αττικό Μετρό

2 ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ ‐ Θυγατρική ΟΣΕ

3 ΕΑΣ Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα


4 ΕΛΓΑ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

5 ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ‐ Θυγατρική ΟΣΕ

6 ΗΛΚΥ Ηλεκτρομηχανική Κύμης

7 ΚτΠ Κοινωνία της Πληροφορίας

8 ΟΠΕΚΕΠΕ Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

9 ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

10 ΟΣΥ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

11 ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

12 ΑΕΜΥ Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας A.E.

13 ΑΠΕ‐ΜΠΕ Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ‐ Μακεδονικό Πρακτορείο

14 ΔΕΠΑΝΟΜ Δημόσιας Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων

15 ΔΗΜΗΤΡΑ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‐ Δήμητρα

16 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‐

17 ΕΑΔΠ‐ΑΑ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας της

18 ΕΑΔΠ‐ΑΠΘ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

19 ΕΑΔΠ‐ΓΠΑ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

20 ΕΑΔΠ‐ΔΠΘ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

21 ΕΑΔΠ‐ΕΚΠΑ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

22 ΕΑΔΠ‐ΕΜΠ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

23 ΕΑΔΠ‐ΟΠΑ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

24 ΕΑΔΠ‐ΠΑΙΓ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

25 ΕΑΔΠ‐ΠΙΩΑΝ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

26 ΕΑΔΠ‐ΠΚΡ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

27 ΕΑΔΠ‐ΠΜΑΚ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

28 ΕΑΔΠ‐ΠΠΑΤΡ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

29 ΕΑΔΠ‐ΤΠΠΚΡ Εταιρεία Αξιοποίλησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

30 ΕΑΔΠ‐ΧΠ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του

31 ΕΑΧΑ Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.

32 ΕΒΕΤΑΜ Εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και

33 ΕΕΕUNESCO Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

34 ΕΘ Εθνικό Θέατρο

35 ΕΘΠΑΛΒΟΣΠΟΡ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλλάσιου Πάρκου Αλοννήσου

36 ΕΘΠΖΑΚΥΝΘΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλλάσιου Πάρκου Ζακύνθου

37 ΕΙΔΜ Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών

38 ΕΚΒΑΑ Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειοφόρου Ανάπτυξης

39 ΕΚΒΜΒΜ Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών

40 ΕΚΕΒΙ Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

41 ΕΚΕΔΙ Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του

42 ΕΚΕΜ Ελληνικό Κέντρο Μελετών

43 ΕΚΕΨΥΕ Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

44 ΕΚΚ Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

45 ΕΛΙΔΠΟ Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ελληνικό Φεστιβάλ

47 ΕΛΣ Εθνική Λυρική Σκηνή

48 ΕΜΣΤ Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

49 ΕΟΜ Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

50 ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και

51 ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

52 ΕΠΙΑΠΑΔ‐ΠΑΝΤ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού

53 ΕΠΙΔΣ‐ΠΑΝΤ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων,

54 ΕΠΙΕΟΚΕ‐ΠΜΑΚ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων

55 ΕΠΙΕΦΕΠ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης

56 ΕΠΙΣΕΥ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων

57 ΕΠΙΤΣ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών

58 ΕΠΙΨΥ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

59 ΕΠΚΔ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

60 ΕΠΣΧΟΙΝΜΑΡΑΘ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα

61 ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας

62 ΕΤΟΣ‐ΚΟΑ Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας

63 ΘΕΜΙΣ ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική

64 ΘΜ‐ΚΜΕΕΘ Θεατρικό Μουσείο ‐ Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού

65 ΙΔΗΔΗΔΙΣ Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.

66 ΙΕΒΠ‐ΠΠΕΛ Ινστιτούτο Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισμού Πανεπιστημίου

67 ΙΕΠ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

68 ΙΕΣΕ‐ΠΑ Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών

69 ΙΜΑΓΚΝΠΗ‐ΠΑ Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γεννετικών Κακοηθών

70 ΙΝΕΔΙΒΙΜ Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης

71 ΙΣΕ‐ΠΑ Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου

72 ΙΣΤΑΕ‐ΟΠΑ Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Ερευνας

73 ΙΥΠ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ‐ Νοσοκομείο Αγία Σοφία

74 ΙΦΠ‐ΠΚΡ Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος του Πανεπιστημίου Κρήτης

75 ΙΦΣΦΓ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής του Στερεού

76 ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

77 ΚΔΕΟΔ Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

78 ΚΕΓΛ Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

79 ΚΕΘΙ Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

80 ΚΕΜΕΑ Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

81 ΚΕΠΕ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

82 ΚΘΒΕ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

83 ΚΜΣΤ Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

84 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας

85 ΚΤΕ‐ΘΕΣ Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Θεσσαλίας

86 ΚΤΕ‐ΚΡ Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Κρήτης

87 ΚΤΕ‐Π&Ν Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Πειραιάς και Νήσων

88 ΚΤΕ‐ΠΑΤΡ Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Πάτρας

89 ΚΤΕ‐ΠΕΛ Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Πελοποννήσου

90 ΚΤΕ‐ΣτΕλ Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Στερεάς Ελλάδας

91 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κτηματολόγιο

92 ΜΕΟΕ Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδας

93 ΜΜΣΤ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

94 ΜΦΑΔΠΠΑ Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης

95 ΜΦΘ Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

96 ΝΙΠΙ Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

97 ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

98 ΟΑΚ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ

99 ΟΑΚΑ Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»

100 ΟΑΝΜΑ Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης

101 ΟΒΙ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

102 ΟΚΕ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

103 ΟΛΑ Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης

104 ΟΛΒ Οργανισμός Λιμένος Βόλου

105 ΟΛΕ Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας A.E.

106 ΟΛΗ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

107 ΟΛΗΓ Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία

108 ΟΛΚΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

109 ΟΛΛ Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου

110 ΟΛΝΕ Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας

111 ΟΛΠΑ Οργανισμός Λιμένα Πατρών

112 ΟΜΜΑ Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

113 ΟΜΜΘ Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

114 ΟΠΕ Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

115 ΟΠΙ Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

116 ΟΣΚ Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

117 ΟΧ Ορχήστρα των Χρωμάτων

118 ΣΕΦ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

119 ΤΔΠΕΑΕ Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση

120 ΤΕΟ Ανώνυμος Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών

121 ΤΙΤΑΠΘ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

122 ΤΧΣ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

123 ΦΔΔΑΞΛΟΥΑΛΙΑΚ Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα

124 ΦΔΔΝΕΣΒΙΣ Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας ‐ Ισμαρίδας

125 ΦΔΕΔΑΙΝΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

126 ΦΔΕΔΒΙΑΩΠΙ Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου, Αώου και

127 ΦΔΕΔΟΛΥΜΠΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

128 ΦΔΕΔΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

129 ΦΔΕΔΠΑΡΝΗΘΑΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

130 ΦΔΕΔΠΡΕΣΠΩΝ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

131 ΦΔΕΔΣΑΜΛΕΥΟΡ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

132 ΦΔΕΘΔΕΒΡΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

133 ΦΔΕΠΔΔΑΔΛΕΥΣΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς ‐

134 ΦΔΕΠΤΖΠΧΑΡΑΧΘ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων

135 ΦΔΚΣΑΡΙΑΣ Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας

136 ΦΔΛΚΕΡΚΙΝΗΣ Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

137 ΦΔΛΚΟΡΒΟΛΒ Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης

138 ΦΔΛΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

139 ΦΔΛΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

140 ΦΔΟΠΥΜ Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου

141 ΦΔΠΟΚΑΜΑΚΕΒΕ Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας ‐ Μαυροβουνίου ‐

142 ΦΔΡΟΔ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

143 ΦΔΣΕΠΑΧΕΚΑΛ Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα ‐

144 ΦΔΥΑΜΒΡ Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

145 ΦΔΥΚΟΤΣΤΡ Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου ‐ Στροφυλιάς

146 ΦΔΧΕΛΒΟΥΡ Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού

147 ΦΚΘ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

148 ΨΚΒΕ‐ΠΞ Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας ‐ Παράρτημα Ξάνθης

149 ΑΕΔΑΚ Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

150 ΑΕΔΙΚ Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου

151 ΕΑΒ Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

152 ΕΕΔΔΠΒΙΕΔ Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και

153 ΕΚΑΠΤΥ Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας

154 ΕΛΒΟ Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

155 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Ελληνικές Αλυκές

156 ΕΠΠ Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

157 ΕΤΑΔ Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου

158 ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

159 ΚΑΘ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

160 ΜΒΗ Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ΑΕ

161 ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

162 ΟΔΙΕ Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος

163 ΟΚΑΑ Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

164 ΟΛΚ Οργανισμός Λιμένα Καβάλας

165 ΟΛΡ Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας

166 ΠΑΜΕ Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ

167 ΣΤΑΣΥ Σταθερές Συγκοινωνίες

168 ΕΕΣΣΤΥ Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου

169 ΝΕΡΙΤ

aftodioikisi.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ