2014-11-19 09:34:07
Φωτογραφία για Ποιές αλλαγές στο Σύνταγμα θα προτείνει η ΝΔ
Η διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας, η αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας και η άμεση εκλογή του από το λαό, η καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος, η δημοκρατική οργάνωση-λειτουργία των κομμάτων και η ενίσχυση της διαφάνειας στα media, είναι οι κατευθυντήριοι άξονες των θεσμικών αλλαγών που θα προτείνει η ΝΔ, στα πλαίσια αναθεώρησης του Συντάγματος.

 Το κυβερνών κόμμα θα προτείνει επίσης αναθεώρηση των διατάξεων περί ποινικής ευθύνης υπουργών και περί ασυλίας βουλευτών, μείωση του αριθμού των βουλευτών, θεσμοθέτηση μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών (Εξωτερικών, Άμυνας και επί του Προϋπολογισμού) 5ετούς θητείας, ασυμβίβαστο του αξιώματος του υπουργού με εκείνο του βουλευτή.

Η πρότασή για αναθεώρηση του Συντάγματος θα κατατεθεί στη Βουλή έως τις 3 Δεκεμβρίου. Εν συνεχεία,  με απόφαση της Ολομέλειας θα οριστεί  Διακοινοβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση, όπου το κάθε κόμμα θα εκπροσωπείται ανάλογα με την κοινοβουλευτική του δύναμη. Η Επιτροπή θα αποφασίσει ποιες συνταγματικές διατάξεις θα αναθεωρηθούν.


Το σχέδιο προτάσεων της ΝΔ εκπονείται από  επιτροπή του κόμματος. Επικεφαλής της είναι ο  πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Προκόπης Παυλόπουλος.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί η πρόταση του κόμματός του, ο συνταγματολόγος καθηγητής αναφέρθηκε στην «εμπειρία που μας κληροδότησε η πρωτόγνωρη κρίση», επισημαίνοντας την «ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την αρχή του κοινωνικού κράτους και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Τα υπόλοιπα βασικά σημεία των προτάσεων της ΝΔ:

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, MEDIA, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ και διάταξη περί βασικού μετόχου: Κατεύθυνση της ΝΔ είναι να συμπεριλάβει το άρθρο αυτό στην πρότασή της, με στόχο να υπάρξει εναρμόνιση με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στο ασυμβίβαστο για τα συγγενικά πρόσωπα.

Στην πρόταση θα περιληφθεί και η αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ως  ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα τελούν υπό την εποπτεία του κράτους.

Στον πυρήνα της πρότασης αναθεώρησης για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα αναμένεται να βρεθεί και το άρθρο 17 του Συντάγματος περί της «προστασίας της ιδιοκτησίας». Το άρθρο 17 σήμερα καταλαμβάνει μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα και στόχος είναι να προστατευθούν και τα ενοχικά δικαιώματα και οι απαιτήσεις (μισθοί και συντάξεις). Στην πρόταση της ΝΔ θα περιληφθεί και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για μια ακόμη φορά αναμένεται να βρεθεί στο προσκήνιο ο ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης, με πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Στο μέρος του Συντάγματος που αφορά στην οργάνωση και τις λειτουργίες της Πολιτείας, η ΝΔ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 29 «πολιτικά κόμματα». Στον πυρήνα της πρότασης της είναι η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων κι εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εχέγγυα - αλλά και η επιφόρτισή τους με τις ανάλογες υποχρεώσεις - ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην υπεράσπιση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Η πρόταση θα κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας των οικονομικών τους και των οικονομικών των προσώπων που μετέχουν στο δημόσιο βίο, μελών τους ή μη.

Η ΝΔ ανοίγει συζήτηση για το αν μπορούμε να έχουμε δημοψηφίσματα μετά από λαϊκή πρωτοβουλία. Σήμερα το Σύνταγμα (άρθρο 44 παρ. 2) ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα ή για νομοσχέδια (όχι δημοσιονομικού χαρακτήρα) μετά από απόφαση της Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στο σκέλος των άρθρων του Συντάγματος για την εκτελεστική εξουσία, η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του, διαφοροποίηση του τρόπου εκλογής του και πιθανώς αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Χωρίς αυτή τη στιγμή η ΝΔ να εξειδικεύει, περιορίζεται στην επισήμανση ότι απαιτείται «αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με παράλληλη αλλαγή του καθεστώτος εκλογής του ώστε να διαθέτει την αναγκαία προς τούτο δημοκρατική νομιμοποίηση».

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Οι διατάξεις του Συντάγματος για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση θα περιληφθούν στην πρόταση της ΝΔ, καθώς κρίνεται ότι το σύστημα είναι τώρα πρωθυπουργοκεντρικό και ότι πρέπει να καθιερωθεί ασυμβίβαστο  υπουργού και βουλευτή. Για τον «εξορθολογισμό της λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας» η ΝΔ κρίνει ότι θα πρέπει να οριοθετηθεί η σχέση της με τη νομοθετική εξουσία και τους βουλευτές και να υπάρξει περιορισμός στη διάρκεια των θητειών των κορυφαίων οργάνων της.

Θα προταθεί επίσης η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της αποστολής τους.

Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε ειδικότερα στην ανάγκη θεσμοθέτησης πρόσθετων εγγυήσεων για την προστασία της εθνικής μας ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω θωράκισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ιδίως εκείνων που αφορούν: τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, την παιδεία, ώστε η χώρα να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή, την ιδιοκτησία - πρωτίστωςς την ακίνητη, το περιβάλλον ώστε να τονωθούν η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα της ζωής.

ΒΟΥΛΗ, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η πρόταση της ΝΔ θα έχει στόχο την «εμπέδωση της σταθερότητας του εκλογικού συστήματος και τη θέσπιση ρυθμίσεων που διευκολύνουν την εξάντληση της συνταγματικώς προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου». Θα προταθεί επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 54, στην κατεύθυνση «λελογισμένης μείωσης του αριθμού των βουλευτών και περιορισμού του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος που τους διέπει».

Στόχος είναι εξάλλου η υιοθέτηση ρυθμίσεων που θα καθιστούν ουσιαστική την άσκηση του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου των βουλευτών όσο και την απρόσκοπτη επικοινωνία της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στην κορωνίδα της πρότασης βρίσκεται η αναθεώρηση της διάταξης για την ευθύνη υπουργών. Η πρόταση κινείται στην κατεύθυνση πλήρους αλλαγής του νόμου και κατάργησης της αποσβεστικής προθεσμίας προκειμένου και στην περίπτωση των υπουργών να ισχύει η κοινή παραγραφή. Επίσης επιδιώκεται απεξάρτηση της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία, θεσμοθέτηση συνταγματικού δικαστηρίου με αμιγώς δικαστική σύνθεση και σαφής οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος, θα προταθεί η αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν την οικονομία και τον κρατικό παρεμβατισμό ώστε να ενισχυθεί, πάντα στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η κρατική παρέμβαση να αποκτήσει πραγματική αναπτυξιακή νοοτροπία. Στόχος είναι επίσης να επιταχύνονται το ταχύτερο δυνατό από τη δικαιοσύνη, οι διαφορές κατά τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων.

  Τα 21 βασικά σημεία των προτάσεων της ΝΔ

-Ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας και την άμεση εκλογή του από τους Έλληνες πολίτες.

-Ισχυρές εγγυήσεις για εξάντληση της διάρκειας της κοινοβουλευτικής περιόδου (τετραετίας). Σταθερό εκλογικό σύστημα που θα μπορεί να αλλάζει, μόνο με ισχυρές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, από τα τρία πέμπτα της Βουλής.

-Θεσμοθέτηση συγκεκριμένου κυβερνητικού σχήματος και αντίστοιχου οργανογράμματος με απόφαση των 3/5 της Βουλής.

-Ευέλικτη κυβέρνηση, μικρή, με θεσμοθέτηση τριών μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών (Εξωτερικών, Άμυνας και επί του Προϋπολογισμού) με 5ετή θητεία.

-Κατάργηση των πολλών γενικών γραμματέων των υπουργείων, όπως είναι σήμερα, με αντίστοιχη αναβάθμιση του ρόλου των γενικών διευθυντών και θέσπιση ενός μόνο γενικού γραμματέα σε κάθε υπουργείο.

-Αναθεώρηση της διάταξης που προσδιορίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών και αναθεώρηση της διάταξης για την ασυλία των βουλευτών και αυτή θα περιορισθεί αποκλειστικά στα όρια της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του κάθε βουλευτή.

-Ουσιαστικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών κομμάτων, με αξιόπιστες εγγυήσεις διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων.

-Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα του βουλευτή.

-Ασυμβίβαστο του αξιώματος του υπουργού και βουλευτή, ώστε να πάψει η Βουλή να είναι προθάλαμος υποψήφιων υπουργών και να γίνει Συνέλευση εκπροσώπων του λαού. Αναβάθμιση εξουσιών στην άσκηση του νομοθετικού τους έργου και του κοινοβουλευτικού τους ελέγχου.

-Αναθεώρηση του άρθρου 90, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να περιοριστεί η διακριτική ευχέρεια της Εκτελεστικής Εξουσίας ως προς την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

-Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου

-Θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τη θητεία του πρωθυπουργού.

-Θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τις θητείες των περιφερειαρχών, των δημάρχων και των συνδικαλιστών.

-Μείωση του αριθμού των βουλευτών.

-Ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε ελεγκτικό επίπεδο.

-Υποχρεωτική σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για τα μεγάλα δημόσια έργα και τις σημαντικές προμήθειες του Δημοσίου.

-Οριοθέτηση της δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μη συγκρούεται με εκείνη του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Ίδρυση ειδικού τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων μεγάλων δημόσιων συμβάσεων και ιδιωτικών επενδύσεων.

-Αναθεώρηση του άρθρου 16, για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και μη κερδοσκοπικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

-Αναθεώρηση των διατάξεων για τα δημοψηφίσματα, ώστε να προβλέπεται διενέργεια δημοψηφίσματος και με λαϊκή πρωτοβουλία.

-Κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης όλων και της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην εργασία τους (περιορισμοί σε συγκεντρώσεις-πορείες κλπ).
Πηγή Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ