2018-10-17 22:39:04
Φωτογραφία για Σημαντικό για όλους τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)
ΠΡΟΣ   :  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Αρ. Πρωτ. : 75

                  κ.κ.Βουλευτές

Σέρρες      : 17 Οκτ 2018

ΚΟΙΝ.   :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

ΘΕΜΑ  :  Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)

1.         Το Σωματείο μας εμπεριέχοντας στη σύνθεση του εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. ζητά την έγκαιρη και κατά περίπτωση παρέμβαση για τα παρακάτω ζητήματα που άπτονται της προσήκουσας θεραπείας.

2.         Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

          α.         Με το άρθρο 2 του Ν.4494/02.11.2017 θεσμοθετήθηκε ότι «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία».


          β.         Κατά το άρθρο 39§2 του Ν.445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» προβλέπεται η αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 50 για τους Υπαξιωματικούς και 54 για τους Ανθυπασπιστές.

3.         Μετά τα παραπάνω ολοφάνερα προκύπτουν οι εξής δυσμένειες που ήδη διέρχονται τα προμνησθήσαντα στελέχη των Ε.Δ.:

          α.         Ενώ παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του Ν.4494/02.11.2017, το οποίο εξουσιοδοτεί έκδοση Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού προϋποθέσεων για απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού στα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ, μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν συντελέστηκε η έκδοση και δημοσίευσή του με αποτέλεσμα να αποστρατεύονται συνάδερφοι δίχως την ανάλογη απονομή βαθμού.

          β.         Ενώ ο Ν.3865/2010 διαμόρφωσε νέα ηλικιακά δεδομένα αποστρατείας στο σύνολο των στελεχών, δεν υπήρξε παράλληλη νομοθέτηση μιας ομαλής εξέλιξης και σύμπνοιας της ηλικιακής και βαθμολογικής ακολουθίας των κατηγοριών ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. με αποτέλεσμα την πρόωρη αποστρατεία τους υπό παρωχημένων ή ελλιπών προσαρμοσμένων διατάξεων. Πέραν βέβαια των νομικών δεδομένων, η πρόωρη αποστρατεία επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών μετακυλίωντας απρόσμενα βάρη στον οικογενειακό τους πυρήνα και αποδυνάμωση του κύριου υπηρεσιακού παραγωγικού ιστού, καθόσον τα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. αποστρατεύονται στην πλέον παραγωγικότερη επαγγελματική ηλικία τους, διαθέτοντας πλούσιες εμπειρίες και γνώσεις.

4.      Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Σωματείο μας ζητά:

       α.    Την άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που επιτάσσει ο σχετικός νόμος με προϋποθέσεις ορθολογικής, αντικειμενικής και δίκαιης βάσης για την απόκτηση του αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού στα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ.

          β.    Την άμεση νομοθετική παρέμβαση επίλυσης των ηλικιακών ορίων σύνδεσης των διοικητικών βαθμών των κατηγοριών ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ., ώστε εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών ή το 58Ο ηλικιακό έτος τους να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωσή τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν.

5.      Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

    

-Ο-

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Μακράκης

6947293370

Παναγιώτης Σαρακατσάνης
6977566243
kranosgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ