2014-10-17 23:11:06
Φωτογραφία για Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού καταγγέλλει για «μεθόδευση» παράτασης της θητείας του προέδρου του ΤΕΙ
Το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με ανακοίνωσή του καταγγέλλει ότι υπάρχει στοχευμένη μεθόδευση για παράταση της θητείας του Προέδρου και καλεί τον υπουργό Παιδείας να παρέμβει. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ο ποταμός Ρουβίκωνας υπερχείλισε ορθώνοντας πρόσθετα εμπόδια στα μέλη μας να ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όπως πιστοποιείται και από τα πρόσφατα γεγονότα, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει το μοναχικό του δρόμο, να λειτουργεί σε ένα καθεστώς διοικητικής μεταβατικότητας «ευλόγου χρόνου» με αφετηρία την 1/12/2013, ημερομηνία που σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2013 έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι

διαδικασίες εκλογής των οργάνων διοίκησης (Συμβούλιο Ιδρύματος, Πρόεδρος ΤΕΙ). Συγκεκριμένα:

1. Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Διεθνής Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη (Προέδρου) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας την 9η Οκτωβρίου 2014, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος (Σ.Ι.).


Η συγκεκριμένη πρόσκληση δεν είναι σύννομη, επειδή:

Εισάγει διακριτική μεταχείριση υπέρ των Κυπρίων υπηκόων με την επίκληση του Ν.Δ.3832/1958 (!!!).

Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Σ.Ι. είχε αρχικά εκφράσει την αντίθεσή του στη διάταξη του νόμου που προβλέπει την ελληνική ιθαγένεια ως προαπαιτούμενο για τη θέση του Πρύτανη, υποστηρίζοντας ότι εισάγει διακριτική μεταχείριση σε βάρος των υπολοίπων πλην των εχόντων την ελληνική ιθαγένεια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την αλλαγή της εν λόγω διάταξης του νόμου, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο την 1η Αυγούστου 2014.

Όμως ακόμη και η εφαρμογή του Ν.Δ.3832/1958 που επικαλείται ο Πρόεδρος του Σ.Ι. γίνεται επιλεκτικά, επιτρέποντας την κατ’ εξαίρεση υποψηφιότητα μόνο στους Κυπρίους υπηκόους (βασισμένη στο άρθρο 2), παραβλέποντας ότι το εν λόγω Ν.Δ. επιτρέπει, με τους ίδιους ακριβώς όρους, το διορισμό σε δημόσιες θέσεις και σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου τόσο στους Βορειοηπειρώτες (άρθρο 1), όσο και στους ομογενείς αλλοδαπούς από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο (άρθρο 3)!

Δεν έχει την έγκριση των μελών του Σ.Ι., τα οποία έχουν συντάξει άλλη Διεθνή Πρόσκληση, το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα ΑΕΙ.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

Η Διεθνής Πρόσκληση δίνει υπερβολικά μεγάλη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (53 ημέρες!) που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αντίστοιχες προθεσμίες όλων των Ιδρυμάτων της χώρας (14 έως 38 ημέρες στις πρόσφατες Προσκλήσεις), παρά το έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων την 7η Οκτωβρίου 2014 που καλεί τη Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να επισπεύσει τις διαδικασίες για ανάδειξη νέου Προέδρου του Ιδρύματος.

Εμφανίζει προχειρότητα στη σύνταξή της (σκαναρισμένη υπογραφή, λανθασμένη αρίθμηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ασυμφωνία καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής υποψηφιοτήτων μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου κλπ.).

Δυσλειτουργία του Συμβουλίου Ιδρύματος με κύρια ευθύνη του Προέδρου του και ειδικότερα:

Υπερβολικά μικρός αριθμός συνεδριάσεων (μόλις 3 συνεδριάσεις σε διάστημα 5 μηνών), παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των μελών του Σ.Ι.

Οι δύο από τις τρεις συνεδριάσεις ορίστηκαν σε χρόνο που απέκλειε τη συμμετοχή ενός εκ των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος, παρ’ όλο που το γεγονός αυτό είχε επισημανθεί από τα άλλα μέλη του Συμβουλίου.

Άρνηση του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος να εισαγάγει προς συζήτηση θέματα που τίθενται από τα μέλη του Συμβουλίου (αν και αυτό προβλέπεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία), με πρωτεύον θέμα την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του ΤΕΙ.

Αδικαιολόγητη απουσία του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος από τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2014, την οποία συγκάλεσε ο ίδιος, χωρίς καμία ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου.

Παλινωδίες του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος, ο οποίος, όπως έσπευσε να γνωστοποιήσει στον Αντιπρόεδρο του Σ.Ι. η Γραμματέας του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας συνεδρίασης, είχε δηλώσει την παραίτησή του και μετά από 1 εβδομάδα δημοσίευσε τη Διεθνή Πρόσκληση, χωρίς να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος.

Η έκδοση της Διεθνούς Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθυστέρησε περισσότερο από 4 μήνες (το Συμβούλιο Ιδρύματος συγκροτήθηκε σε σώμα την 30ή Μαΐου 2014).

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος δεν συνεργάζεται με τα μέλη του Σ.Ι., αλλά με τον εκτελούντα χρέη Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με υπερ‐διετή παράταση (!).

Ειδικότερα:

Στον Πρόεδρο του ΤΕΙ υποβάλλει την παραίτησή του και όχι στο Συμβούλιο Ιδρύματος, ως οφείλει.

Από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ «πείθεται» να ανακαλέσει την παραίτησή του (γεγονός που δεν εξέπληξε κανέναν στην Κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Στον Πρόεδρο του ΤΕΙ αποστέλλει τη Διεθνή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος με τη σειρά του την καταθέτει στη Γραμματέα του Σ.Ι. με σκαναρισμένη την υπογραφή του Προέδρου του Σ.Ι.

Τα ανωτέρω υποδηλώνουν ότι υπάρχει στοχευμένη μεθόδευση για παράταση της θητείας του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του Ιδρύματος υπό ακαθόριστο θεσμικό πλαίσιο και σε καθεστώς στο οποίο εκτρέφονται το τελευταίο διάστημα πληθώρα ανώνυμων επιστολών και πειθαρχικών ελέγχων, στοχεύοντας συγκεκριμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η παράταση της θητείας του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη υπερβεί τους 10 μήνες και, με βάση τη Διεθνή Πρόσκληση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Σ.Ι., θα ξεπεράσει τους 14 ή και 15 μήνες. Αυτό το χρονικό διάστημα υπερβαίνει κατά πολύ το «νομολογιακό τρίμηνο» του εύλογου χρονικού διαστήματος (σύμφωνα και με την τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στη σχετική συζήτηση για ανάλογο θέμα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), το οποίο είχε δοθεί την 1η Δεκεμβρίου 2013 από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς ωστόσο να βασίζεται σε σχετική διάταξη νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που κλυδωνίζουν τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος και καλεί:

Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να παρέμβει και να ακυρώσει την παράνομη Διεθνή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη (Προέδρου) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενεργήσουν με βάση τις διατάξεις του νόμου.

Τα μέλη του Συλλόγου μας να στηρίξουν τους συναδέλφους μας εσωτερικά μέλη, καθώς και τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, τα οποία προσπαθούν κάτω από πρωτόγνωρες και απαράδεκτες από ακαδημαϊκή και δεοντολογική άποψη συνθήκες να λειτουργήσουν προς όφελος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και να αποτρέψουν στην πράξη πολιτικές σκοταδισμού και μισαλλοδοξίας άλλων εποχών που εκφράζονται από την αντίληψη με την οποία σκοπεύει να πορευθεί στη Διοίκηση του Ιδρύματος ο Πρόεδρος του Σ.Ι.»
Πηγή Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ