2018-02-21 08:24:21
Φωτογραφία για Κύπρος: Διακρίσεις σε γήπεδο σε βάρος αναπήρων
Την εισήγηση όπως ο ΚΟΑ προγραμματίσει και υλοποιήσει άμεσα, τη διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη των εμποδίων που στερούν ή περιορίζουν τα άτομα με αναπηρία να παρακολουθούν απρόσκοπτα και σε ίση βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, τις αθλητικές δραστηριότητες της επιλογής τους χωρίς να διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο, υποβάλλει σε έκθεσή της η επίτροπος Διοίκησης.

Η εισήγηση αφορά το αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Σχετικό παράπονο στον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες του γραφείου της Επίτροπου Διοίκησης, υπέβαλε η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.), με επιστολή ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2016, για την ελλιπή προσβασιμότητα του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» που βρίσκεται στη Λεμεσό.


Από την Επαρχιακή Επιτροπή επισημάνθηκαν τα εξής:

- Ο εσωτερικός χώρος του σταδίου δεν είναι προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία.

- Δεν υπάρχουν καθίσματα κατάλληλα για ασφαλή χρήση από τα άτομα με αναπηρία, για να διευκολύνονται κατά την παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων.

- Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης ατόμων με αναπηρία καταλαμβάνεται από οχήματα ατόμων χωρίς αναπηρία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, λειτουργός του γραφείου της Επιτρόπου πραγματοποίησε επίσκεψη στο αθλητικό κέντρο στην παρουσία λειτουργού του ΚΟΑ σε σχέση με την οποία διαπίστωσε τα εξής:

- Υπάρχουν αρκετοί χώροι στάθμευσης, με κατάλληλη σήμανση, για χρήση από άτομα με αναπηρία.

- Η πρόσβαση από τους χώρους στάθμευσης μέχρι τη κύρια είσοδο του αθλητικού κέντρου είναι χωρίς εμπόδια για τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.

- Επίσης είναι χωρίς εμπόδια η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο κυλικείο, στα αποχωρητήρια και στο διάδρομο που οδηγεί στις κερκίδες.

- Όμως η πρόσβαση στις κερκίδες με τα καθίσματα, δεν είναι ευχερής για τα άτομα με αναπηρία, καθότι, υπάρχουν σκαλιά.

- Γι’ αυτό και τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τον λειτουργό του ΚΟΑ, οδηγούνται με ανελκυστήρα στον αγωνιστικό χώρο, σε συγκεκριμένο μέρος του και από εκεί παρακολουθούν την αθλητική δραστηριότητα για την οποία προσέρχονται στο Κέντρο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου, αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος φιλανθρωπικής πολιτικής αλλά ως πρόσωπα που τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την εύλογη προσαρμογή του δομημένου περιβάλλοντος στις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους. Η απομόνωση και η περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία, η μη συμμετοχή τους, μεταξύ άλλων, σε αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες, αναγνωρίζεται ότι δεν οφείλεται στην αναπηρία τους, αλλά, μεταξύ άλλων, στα εμπόδια του δομημένου περιβάλλοντος το οποίο δεν είναι προσβάσιμο και φιλικό για όλους, αλλά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, στη βάση της κοινωνικής θεώρησης της αναπηρίας, είναι κεντρικής σημασίας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και αποτελεί μια από τις γενικές αρχές της, για το λόγο ότι αποτελεί την αφετηρία για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να ασκούν και να απολαμβάνουν αδιακρίτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Ο σπουδαίος ρόλος της προσβασιμότητας στην άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αποτέλεσε ένα από τους βασικούς τομείς δράσης στη στρατηγική για την αναπηρία 2010 – 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου για το σκοπό της προαγωγής της, σημειώθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης της διάστασης της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους στα προγράμματα κατάρτισης των επαγγελματιών.

Η προσβασιμότητα όταν χαρακτηρίζει το δομημένο περιβάλλον, τονίζεται, είναι αναντίλεκτο ότι μπορεί να προσφέρει σε κάθε πολίτη την ευκαιρία για αυτόνομη, ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση με ασφάλεια σε κάθε χώρο κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων. Το άρθρο 9 της Σύμβασης καθορίζει ενδεικτικά τις ελάχιστες υποχρεώσεις των κρατών μελών για λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της ζωής. Οι εν λόγω υποχρεώσεις διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε ίση βάση με άλλους στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, ενώ περεταίρω, κάθε εμπόδιο στην προσβασιμότητα, που αφορά κτίρια, δρόμους, εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, πρέπει να αίρεται ανεπιφύλακτα.

Άνιση μεταχείριση και παραβίαση δικαιωμάτων

Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοίκησης αναφέρεται ότι παρ’ ότι το αθλητικό κέντρο διαθέτει μεν ικανοποιητικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία, και χώρους διακίνησης ατόμων με αναπηρία, η μη πρόσβαση αυτών των ατόμων στις κερκίδες για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων ισότιμα με κάθε άλλο πρόσωπο, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία που οφείλεται στην έλλειψη εύλογης προσαρμογής στις ανάγκες της διαφορετικότητάς τους.

Συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρίες οδηγούνται στην αρένα του σταδίου που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο όσον αφορά τη σωματική τους ακεραιότητα. Απουσία λοιπόν εύλογης προσαρμογής, οδηγεί σε απουσία δυνατότητας άσκησης του αναγνωρισμένου δικαιώματος και οδηγεί αναπόφευκτα σε αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός όμως από την άσκηση δικαιώματος, συνεπάγεται απαγορευμένη, δυνάμει της Σύμβασης, διάκριση σε βάρος τους και παραβίαση των αρχών της, μη διάκρισης και ισότητας ευκαιριών.

Ως εκ τούτου, προσωρινές λύσεις, καταλήγει η Επίτροπος, για σκοπούς παρακολούθησης αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων στο εν λόγω κέντρο, από άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα, δεν είναι λύσεις. Η σε βάρος τους διάκριση δεν αίρεται αλλά συντηρείται. Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητά τους, επιβάλλει τη συμμετοχή τους ισότιμα και όχι περιθωριοποιημένα. Με βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η υποχρέωση εξάλειψης των εμποδίων στην προσβασιμότητα συνδέεται άμεσα με την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία στις εγκαταστάσεις, σε ίση βάση με άλλους.
Πηγή Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ