2018-10-06 23:07:25
Φωτογραφία για Οι νέοι όροι δόμησης και παραχώρησης αιγιαλού στον Κυπαρισσιακό
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο Στο πολυσέλιδο Τεύχος Δ’/391 καταγράφονται αναλυτικά όλες οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις και δραστηριότητες σε όλες τις ζώνες, οι όροι στη δόμηση, καθώς και οι όροι με τους οποίους θα παραχωρούνται παραλιακές εκτάσεις για να τοποθετούνται καντίνες και ξαπλώστρες.

Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη για το κυνήγι, καθώς επιτρέπεται σε όλη την έκταση των Περιοχών Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ), των Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών (ΠΦΣ) και της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ), επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην των περιοχών ΠΠΦ – 1 και ΠΠΦ – 2, όπως αυτές απεικονίζονται στον χάρτη.

Στην περιοχή του Καϊάφα επιτρέπονται όλες οι παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών της ιαματικής πηγής, όπως αυτές προβλέπονται στην ευρεία παρέμβαση που αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ με το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Στους ΠΦΣ επιτρέπεται η βόσκηση κατόπιν έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, καθώς και η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, η συντήρηση των αγροτικών οδών και των έργων υποδομής.


Άγιος Νικόλαος και κατεδαφίσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για την προώθηση των διαδικασιών κατεδάφισης και απομάκρυνσης, κατά προτεραιότητα, των παράνομων κατασκευών και εγκαταστάσεων και την απομάκρυνση οικοδομικών υλικών από γκρεμισμένα κτίσματα. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στην περιοχή του Αγίου Νικολάου μέχρι την οριοθέτηση και ρύθμιση των υπαρχουσών χρήσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης – ΠΠΦ» χαρακτηρίζονται οι εκτός σχεδίου και οι εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Ζαχάρως της ΠΕ Ηλείας και του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας, καθώς και η όμορη προς αυτές θαλάσσια έκταση του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Ως «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί – ΠΦΣ» χαρακτηρίζονται οι εκτός σχεδίου και οι εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Ζαχάρως της ΠΕ Ηλείας και του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας.

Τι προβλέπεται στη Ζώνη Αγροτικού Τοπίου

Ορίζεται Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας, με την ονομασία «Ζώνη Αγροτικού Τοπίου – ΖΑΤ», που περιλαμβάνει τις εκτός σχεδίου και τις εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Ζαχάρως της ΠΕ Ηλείας και του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας.

Επιτρεπτή είναι και η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και χωρίς τη χρήση κάθε μορφής συρόμενων αλιευτικών εργαλείων. Ειδικότερα, από 15 Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου η ερασιτεχνική αλιεία επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Ζώνη Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ) (Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας) επιτρέπονται ο αγροτουρισμός, τα καταστήματα εστίασης έως 120 τ.μ., χώροι υποδοχής, χώροι υγιεινής και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, οι γεωργικές αποθήκες, οι μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, η κατασκευή νέων και η συντήρηση κι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων υποδομής και η κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης από φυσικά υλικά.

Όσον αφορά τα κύρια τουριστικά καταλύματα, επιτρέπονται με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και μέγιστη δυναμικότητα 120 κλινών και υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7,5μ. και σε περίπτωση προσθήκης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,5μ.

 β) Το σύνολο της κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου δεν υπερβαίνει το 30% της έκτασης ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 70% της έκτασης της ιδιοκτησίας διατηρείται η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας.

γ) Η δόμηση επιτρέπεται το ελάχιστο σε απόσταση μεγαλύτερη των 50μ. από το μέτωπο του γηπέδου προς το όριο του αιγιαλού και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από την ζώνη των αμμοθινών (ΠΠΦ – 1), ανεξαρτήτως εάν αυτή εμπίπτει εντός ορίων ιδιοκτησιών.

δ) Η τοποθέτηση των κτιρίων γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 μ. από τα όρια του γηπέδου. Οι λοιπές κατά παρέκκλιση αποστάσεις της παρ.5β του άρθρου 1 του π.δ/τος 24.5/31.5.1985 (Δ΄ 270) δεν εφαρμόζονται.

Κατά παρέκκλιση, για όσα γήπεδα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η αρτιότητα είναι 10 στρέμματα με μέγιστη δυναμικότητα 60 κλινών, σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι λοιπές παρεκκλίσεις αρτιότητας δεν εφαρμόζονται.

Οι όροι για τη δόμηση κατοικίας

Η κατοικία έως 200 τ.μ, με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 6,5μ. και σε περίπτωση προσθήκης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,5μ.

β) Η δόμηση επιτρέπεται το ελάχιστο σε απόσταση μεγαλύτερη των 50μ. από το μέτωπο του γηπέδου προς το όριο του αιγιαλού και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50μ. από την ζώνη των αμμοθινών (ΠΠΦ – 1), ανεξαρτήτως εάν αυτό εμπίπτει εντός ορίων ιδιοκτησιών.

γ) Η τοποθέτηση των κτιρίων γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 15μ. από τα όρια του γηπέδου. Οι λοιπές κατά παρέκκλιση αποστάσεις της παρ. 5β του άρθρου 1 του π.δ/τος 24.5/31.5.1985 (Δ΄ 270) δεν εφαρμόζονται.

ε) Το σύνολο της κάλυψης των επεμβάσεων και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, δεν υπερβαίνει το 20% της έκτασης ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80%της έκτασης της ιδιοκτησίας παραμένει η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας.

Κατά παρέκκλιση, για όσα γήπεδα έχουν δημιουργηθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, το όριο αρτιότητας είναι τα 10 στρέμματα, και η δόμηση επιτρέπεται σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι λοιπές παρεκκλίσεις αρτιότητας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 24.5/31.5.1985 (Δ΄ 270), δεν εφαρμόζονται.

Οι υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ή με βιολογικές μεθόδους, διέπεται δε και από τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων εντός των ΠΠΦ και των ΠΦΣ.

Η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής περιέρχεται στον νεοϊδρυθέντα Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Καντίνες και ξαπλώστρες

*Μέχρι 500 τμ και στα πέντε μέτρα από το ακρογιάλι

*Επιτρεπτός μόνο ο χειρωνακτικός καθαρισμός της παραλίας

Το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει και τους όρους παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η παραχώρηση για την τοποθέτηση σκιάστρων και καθισμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τ.μ. ανά παραχωρησιούχο και μεταξύ των παραχωρούμενων τμημάτων πρέπει να διατηρείται ελεύθερη λωρίδα προς τη θάλασσα πλάτους τουλάχιστον 200 μέτρων.

Η παραχώρηση σε επιχειρήσεις θαλάσσιων αθλημάτων και μέσων αναψυχής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 μέτρα κατά μήκος της ακτογραμμής ανά επιχείρηση και απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση οποιουδήποτε στοιχείου ή είδους εξοπλισμού ή μέσου αποθήκευσης όπως κουβούκλια, τέντες, κ.λπ.

Επίσης, η παραχώρηση γίνεται σε θέσεις όπου υπάρχει νομίμως υφιστάμενος δρόμος πρόσβασης σε αυτές και διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης, εκτός αμμοθινικών τύπων οικοτόπων (κωδικοί τύπων οικοτόπων: 1210, 2110, 2220 και 2230). Απαγορεύεται επί των αμμοθινών οποιαδήποτε διάνοιξη δρόμου για πρόσβαση στις παραλίες, καθώς και οποιαδήποτε νέα διαμόρφωση στάθμευσης των επισκεπτών, για να αποτραπεί πιθανή ισοπέδωση των χαμηλών αμμοθινών.

Παράλληλα, απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αμμόφιλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων, ενώ η πρόσβαση σε παραλίες με αμμοθινικούς τύπους οικοτόπων, πρέπει να γίνεται μέσω ξύλινων διαδρόμων που θα τοποθετούνται κάθετα στην ακτή και θα είναι κατάλληλα υπερυψωμένοι, ώστε να μειώνεται η επιφάνεια επαφής με τις αμμοθίνες και να ελαχιστοποιούνται οι επεμβάσεις σε αυτές.

Απαραίτητος όρος για παραχώρηση έκτασης είναι, επίσης, η διασφάλιση της καθημερινής καθαριότητας των εκτάσεων και της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον δήμο και τον παραχωρησιούχο. Η άμμος μεταξύ των ομπρελών και ξαπλωστρών δεν πρέπει να καλύπτεται από ξύλινους διαδρόμους, ενώ μεταξύ της ακτογραμμής και της παραχωρούμενης έκτασης, όπως επίσης και μεταξύ της παραχωρούμενης έκτασης και της κορυφής της παραλίας, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 5 μέτρων. Επιπλέον, η προβολή των παραχωρήσεων επί της ακτογραμμής της ακτής κολύμβησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 30% του συνολικού μήκους. Ως ακτογραμμή νοείται το σημείο όπου η ισοϋψής είναι ίση με την ισοβαθή και ίση με μηδέν (0) Τα παραχωρούμενα κατά χρήση τμήματα δεν μπορούν να καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο από 30% του συνολικού εμβαδού του αιγιαλού και της παραλίας.

Υποχρεώσεις λόγω Caretta Caretta

Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος κατά την περίοδο ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta (από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), να απομακρύνει τις ξαπλώστρες πριν από τη δύση του ηλίου και να τις αποθηκεύει σε σημείο εκτός της αμμώδους παραλίας και να τις επανατοποθετεί το πρωί. Η μεταφορά τους απαγορεύεται να γίνεται με «σύρσιμο» επί της άμμου.

Επίσης, πρέπει να επιλέγει προς χρήση ομπρέλες που μπορούν να κλείνουν και να τις διατάσσει σε σταθερές θέσεις και κατά μήκος αξόνων κάθετων προς την ακτογραμμή σε σημεία που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τέσσερα μέτρα. Στη βάση τους δε, πρέπει να τοποθετεί σταχτοδοχείο και δοχείο απορριμμάτων.

Τις ξαπλώστρες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό πρέπει να πλένει εκτός παραλίας, ενώ επιτρέπεται μόνο ο χειρωνακτικός καθαρισμός της ακτής, καθότι απαγορεύονται τα βαρέα μηχανικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εάν ο χειρωνακτικός καθαρισμός είναι ανέφικτος, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση ελαφρά μηχανήματα τα οποία δεν σκάβουν την άμμο σε βάθος μεγαλύτερο των πέντε εκ., δεν πλησιάζουν τις προστατευόμενες φωλιές σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων και δεν αφήνουν ίχνη τα οποία είναι δυνατόν να παγιδεύσουν τους νεοσσούς.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να είναι σε χαμηλό ύψος και με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν είναι ορατά από την παραλία. Οι υφιστάμενοι φωτισμοί που είναι ορατοί από τις παραλίες ωοτοκίας, θα πρέπει να αποκρυφθούν ή να αντικατασταθούν με κατάλληλο φωτισμό, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών. Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει και την εγκατάσταση χαμηλού φυτικού φράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς.

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού στο βόρειο τμήμα της Περιοχής Προστασίας Φύσης, (1β), στο παράκτιο τμήμα από Νέδα προς βορρά μέχρι το ρέμα Μπραζέρη προς νότο, στο παράκτιο τμήμα που βρίσκεται έμπροσθεν της ΠΠΦ (2γ), για τη λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής και τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.
Πηγή
Tromaktiko
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ