2018-10-12 08:00:08
Φωτογραφία για ΑΣΕΠ: Ανοίγουν 258 προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων, διοικητικών και άλλων ειδικοτήτων
Προσλήψεις μονίμων σωφρονιστικών υπαλλήλων, εξωτερικών φρουρών, διοικητικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ μετά από τροπολογία που αυξάνει τις ανάγκες σε προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας.

Νέες 258 προσλήψεις σε φυλακές της χώρας προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στην Βουλή ενώ εντάσσονται μεταξύ άλλων και άλλες διατάξεις με θέματα προσωπικού των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Ειδκότερα σύμφωνα με την τροπολογία αυξάνονται, κατά διακόσιες πενήντα οκτώ (258) [από 5.610 σε 5.868], οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης (22ΠΕ, 19ΤΕ και 217ΔΕ) ενώ επανακαθορίζονται τα προσόντα επιλογής προϊσταμένου στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Καταστημάτων Κράτησης.

Η τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης που αφορούσε τα σωφρονιστικά καταστήματα είχε εκδοθεί μόλις πριν λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Μάιο. Η προκήρυξη είχε τον κωδικό 6Κ/2018.


Σχετικά με τις νέες προσλήψεις που θα προκηρύξει ο ΑΣΕΠ, η τροπολογία ορίζει ότι αυξάνονται οι υπάρχουσες θέσεις προσωπικού κατά διακόσιες πενήντα οκτώ (258) και ειδικότερα, τις θέσεις κατηγορίες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατά είκοσι δύο (22), τις θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής εκπαίδευσης κατά δεκαεννέα (19) και τις θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά διακόσιες δέκα επτά (217).

Η προκήρυξη, αν και ορισμένα ηλεκτρονικά μέσα, που υποστηρίζουν ότι ενημερώνουν για τις ευκαιρίες και την είσοδο στην εργασία με νέες προσλήψεις στο Δημόσιο, δεν είναι έτοιμη προς έκδοση, αφού θα πρέπει να προηγηθεί η ψήφιση της τροπολογίας, η έκδοση του νόμου σε ΦΕΚ, η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων, η αύξηση των οργανικών θέσεων με υπουργική απόφαση και μετά η έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Σύμφωνα με την τροπολογία η διάταξη κρίνεται αναγκαία για την επαρκή και αναγκαία στελέχωση του νέου Καταστήματος Κράτησης Δράμας που ιδρύθηκε πρόσφατα κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανέγερσής του. Προτείνεται η πλήρης στελέχωση όλων των τμημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα που ακολουθούνται για τη λειτουργία Καταστημάτων Κράτησης υψηλής χωρητικότητας έως εξακοσίων (600) θέσεων κράτησης. Επιπρόσθετα προβλέπεται ικανοποιητικός αριθμός θέσεων επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού για τη διασφάλιση συνθηκών διαβίωσης στους χώρους κράτησης και μεταχείρισης των κρατουμένων σύμφωνους με τα διεθνή πρότυπα και την ακολουθούμενη σύγχρονη σωφρονιστική πολιτική. Απαραίτητη είναι, τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας εξέλιξης των υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας σε θέσεις προϊσταμένων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των Καταστημάτων Κράτησης.

Οι προσλήψεις θα γίνουν αφού έχει ληφθεί μέριμνα για την πρόβλεψη ικανοποιητικού αριθμού επιστημονικών στελεχών (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εγκληματολόγων) και υγειονομικού προσωπικού (ιατρών, οδοντιάτρου, νοσηλευτών) για την κάλυψη των αναγκών μεταχείρισης των κρατουμένων, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων και την ακολουθούμενη τα τελευταία 3 χρόνια πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού των καταστημάτων κράτησης που αυξάνονται για τη στελέχωση του Καταστήματος Κράτησης Δράμας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες όπως παρακάτω:

1. Κατηγορία Π Ε

α) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων, θέσεις: οκτώ (8)

β) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέσεις: τρεις (3)

γ) Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων, θέσεις: μία (1)

δ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέσεις: τρεις (3)

ε) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέσεις: δύο (2)

στ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: δύο (2)

ζ) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις: τρεις (3)

2. Κατηγορία ΤΕ

α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, θέσεις: έξι (6) β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις: μία (1) γ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις: τρεις (3) δ) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας

Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: τέσσερις (4) ε) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, θέσεις: έξι (6)

3. Κατηγορία ΔΕ

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις: έξι (6)

β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού, θέσεις: τέσσερις (4)

γ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις: τρεις (3)

δ) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις: δύο (2)

ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: εκατόν τρεις (103)

στ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, θέσεις: ενενήντα οκτώ (98)

Από τις προσλήψεις θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 3,7 εκατ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση 258 οργανικών θέσεων προσωπικού στα Καταστήματα Κράτησης, η οποία θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης των θέσεων.

 https://www.dikaiologitika.gr/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ