2019-09-03 15:48:14
Φωτογραφία για Κανονισμός Στολών Πολεμικού Ναυτικού: Παρέμβαση από ΠΟΕΣ
Θέματα που αφορούν τον κανονισμό στολών των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού τίθενται με το σημερινό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) που απευθύνει προς τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, και κοινοποιεί προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και της αντίστοιχης στρατιωτικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Το έγγραφο, που φέρει […]

Θέματα που αφορούν τον κανονισμό στολών των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού τίθενται με το σημερινό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) που απευθύνει προς τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, και κοινοποιεί προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και της αντίστοιχης στρατιωτικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του προέδρου της ΠΟΕΣ, Συνταγματάρχη (ΣΔΓ) Ανέστη Τσουκαράκη, και του Γεν. Γραμματέα, Σμηναγού (ΥΑΔ) Ιωάννη Κατσανεβάκη, επισημαίνει το υφιστάμενο «κενό» μεταξύ θερινής και χειμερινής στολής ασκήσεων/εκστρατείας, με μόνη διαφορά το ανέβασμα ή το κατέβασμα των μανικιών το θέρος ή τον χειμώνα αντιστοίχως, με την καθιέρωση ενός κοντομάνικου μπλουζάκι τύπου «πόλο» ως «θερινή» τη στιγμή μάλιστα που αυτό πωλείται από το ραφείο του ΠΟΝ, αλλά δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο ιματισμό
. Επισημαίνει, επίσης, το παράδοξο του υποχρεωτικού ενδύματος της …ρεντικότας άνευ ξίφους για τους υπαξιωματικούς ως υποχρεωτικής τη στιγμή που σχεδόν ποτέ υπαξιωματικός δεν χρειάζεται να φέρει αυτή τη στολή σε κάποια εκδήλωση κλπ.

Η επιστολή αυτή της ΠΟΕΣ έχει ως ακολούθως:

«1. Προσφάτως μας αναφέρθηκε από πρωτοβάθμια Ένωσή μας ότι, με έγγραφο του ΓΕΝ, που γνωστοποιεί κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον φέρονται οι στολές του ΠΝ, έγινε μεταξύ άλλων γνωστό και ότι βρίσκεται υπό κατάρτιση νέος Κανονισμός Στολών ΠΝ (ΚΣΠΝ) [ιδέτε παρ. 2β του (θ) σχετικού].

2. Η ανωτέρω Ένωση μας έχει γνωστοποιήσει κατά το παρελθόν μία σειρά από σχετιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στελέχη του ΠΝ, μέσα από μία σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν, έμμεσα ή άμεσα, με τον ΚΣΠΝ [ως (η) σχετικό]. Πιο συγκεκριμένα:

α. Προμήθεια ειδών Στολής μέσω του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού (ΠΟΝ).

(1) Ως προς το μείζον ζήτημα της προμήθειας ειδών στολών από το Π.Ο.Ν., ενώ μας έχει γνωσθεί παλαιότερα με το (στ) σχετικό σε παλαιότερο ερώτημά μας ότι υφίσταται διαδικασία τοποθέτησης εκ του μακρόθεν παραγγελίας διά σήματος, ωστόσο έχουν διαπιστωθεί μία σειρά από δυσχέρειες στην εφαρμογή της διαδικασίας.

(2) Έχει αναφερθεί από στελέχη του ΠΝ που υπηρετούν μακράν κέντρου ότι δυσκολεύονται, για μία σειρά από λόγους, να προβούν σε έγκαιρη προμήθεια ειδών στολής για το ετήσιο δικαιούμενο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ και ως εκ τούτου χάνουν το ποσό, καθ’ όσον δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε αυτό να μπορεί να μεταφέρεται στο επόμενο έτος, σε συμψηφισμό με το αντίστοιχο της (κάθε) επόμενης χρονιάς.

(3) Παράλληλα, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ειδών στολής ξεπερνάει το ετήσιο δικαιούμενο χρηματικό εφόδιο, δεν επιτρέπει το συνδυασμό του εν λόγω ποσού με πληρωμή, είτε τοις μετρητοίς, είτε διαμέσου διατακτικής, ώστε να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση παραγγελίας ύψους μεγαλύτερου, καθ’ όσον δεν υφίσταται αντίστοιχη διαδικασία.

β. Ανάγκη αναγνώρισης νέων ειδών στολής στον ΚΣΠΝ:

(1) Ο Διακλαδικός Κανονισμός Στολών (ΔΚΣ) δεν προβλέπει στολή καθημερινής υπηρεσίας (ασκήσεων/εκστρατείας) ισχυρού καύσωνος και γενικά υψηλών θερμοκρασιών, αν και στο πλαίσιο του ν.3850/2010 το αρμόδιο Υπουργείο (Υγείας) κάθε έτος γνωστοποιεί οδηγίες πρόληψης από υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι η χρήση ελαφρού ιματισμού και η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι υποχρεωτική για όλες τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ).

(2) Εν λόγω γεγονός συνεπάγεται ότι, η μόνη διαφορά ανάμεσα στη χειμερινή στολή υπ’ αριθμ. 9β και στην αντίστοιχη θερινή, είναι τα ανασηκωμένα μανίκια του ιδίου μπλε υποκαμίσου, γεγονός που από μόνο του αναδεικνύει το οξύμωρο που εμπεριέχει, αν αναλογιστούμε τη μεγάλη διαφορά στις καιρικές συνθήκες ανάμεσα σε χειμώνα και θέρος.

(3) Ωστόσο, ο Π.Ο.Ν. πωλεί, μέσω του ραφείου, είδη στολής, τα οποία δεν εμπεριέχονται στον ως άνω ΔΚΣ και εν προκειμένω υφίστανται μόνο δύο κοντομάνικα τύπου polo (ένα με γιακά και ένα χωρίς) τα οποία αν και σκουρόχρωμα, είναι τα μόνο που δείχνουν να πληρούν τις προδιαγραφές των οδηγιών του αρμοδίου Υπουργείου.

(4) Παράλληλα, υφίστανται και άλλα επίσημα προϊόντα που πωλούνται μέσω Π.Ο.Ν. (όπως φούτερ, σκούφοι κλπ), για τα οποία εξακολουθεί να υφίσταται το οξύμωρο, ενώ πωλούνται ως είδη στολής από το επίσημο ραφείο του ΠΝ να μην προβλέπεται η χρήση τους από το προσωπικό, αφού υπό μία αυστηρή εφαρμογή του Δ.Κ.Σ. από Διοικητές, δεν επιτρέπεται στα στελέχη να φέρουν τον εν λόγω ιματισμό εντός της Υπηρεσίας.

(5) Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με το έτερο γεγονός που προαναφέρθηκε, ότι, δηλαδή, εν λόγω προϊόντα πωλούνται από τον επίσημο προμηθευτικό φορέα του ΠΝ και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται η χρήση τους από τη στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις ομοιομορφίας (πχ να προσδιοριστεί η δυνατότητα χρήσης μόνο του κοντομάνικου με γιακά).

γ. Αναθεώρηση υφιστάμενου ΚΣΠΝ:

(1) Πέραν όλων των προαναφερθέντων, έχουμε καταγράψει μία σειρά από προβλήματα που αξιολογούμε ως σημαντικά, ως προς τον υφιστάμενο ΔΚΣ και κατ’ επέκταση τον αντίστοιχο του ΠΝ, ειδικότερα δε ως ακολούθως:

(α) Αναφορικά με τη αρίθμηση στολών, με το (γ) όμοιο έγινε επαναρίθμηση των στολών Υπαξιωματικών και αντιστοίχιση αυτών με τις στολές Αξιωματικών, ενώ στο Παράρτημα «Β» του (δ) σχετικού, υφίσταται σχετικός πίνακας με τις νέες αντιστοιχίες.

(β) Η στολή Αξιωματικών υπ’ αριθμ. 2 (ρεντιγκότα), η οποία φέρεται με ξίφος, το οποίο οι Υπαξιωματικοί εκ των πραγμάτων δε φέρουν. Εκτιμούμε ότι εν λόγω στολή δεν είναι δυνατό να κατέχεται από τους από Υπαξιωματικούς, παρά τη σχετική υπόμνηση της τροποποίησης ότι φοριέται «άνευ ξίφους».

(2) Αναφορικά με την καθιέρωση όλων των στολών ως υποχρεωτικές, ως (ζ) σχετικό, εκτιμούμε ότι, ιδίως από τη στιγμή που δεν έχει εισέτι εκδοθεί σχετικό ΠΔ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επανεξεταστεί η πραγματική ανάγκη κατοχής όλων των στολών (ως υποχρεωτικές), όχι μόνο από τα στελέχη του ΠΝ αλλά και γενικά από όλα τα στελέχη των ΕΔ και αυτό για τους κάτωθι λόγους:

(α) Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, η πλειονότητα των στολών χρησιμοποιείται σπάνια (έως και ποτέ) από την πλειοψηφία των στελεχών, το οποίο καθιστά την προμήθειά τους ως δυσανάλογα μεγάλο έξοδο και όχι μόνο σε σχέση με τη χρήση που προορίζεται.

(β) Είναι σαφές ότι η οικονομική κρίση που χτύπησε ιδιαίτερα σκληρά την Πατρίδα μας και ιδίως τα στελέχη των ΕΔ, με μία σειρά από άδικες περικοπές, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως, παρατηρήσαμε, ειδικά ως προς την εφαρμογή της ιστορικής απόφασης του ΣτΕ, μια γενικότερη αδυναμία από την Πολιτεία να συμμορφωθεί.

(γ) Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, για τα στελέχη που ακόμα έχουν λαμβάνειν και μάλιστα με αναδρομική ισχύ (βλ. νυκτερινή αποζημίωση κλπ) δεν είναι λογικό να τίθενται πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις, όταν παρατηρείται μια γενικευμένη (ήτοι όχι μόνο εντός των ΕΔ) οικονομική δυσχέρεια που σχετίζεται με την καθημερινότητα, πόσο μάλλον για μια σειρά από στολές που θα χρησιμοποιούνται σπανίως.

(δ) Συναφώς των ανωτέρω, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ακόμα και με υποχρεωτική προμήθεια των στολών, ήδη εδώ και δύο χρόνια, είναι πάρα πολλά τα στελέχη που μας έχουν αναφέρει ότι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε ένα τέτοιο βάρος, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν στελέχη που είτε δεν επιτυγχάνουν να αξιοποιήσουν το δικαιούμενο ποσόν, είτε αναγκάζονται να προμηθευτούν κάτι φθηνότερο, λόγω του γεγονότος ότι, όπως προαναφέρθηκε, το ετήσιο ποσό δεν δύναται να μεταφερθεί σε επόμενα έτη (πχ προκειμένου να μπορεί να καλυφθεί πλήρως το κόστος μιας στολής διά της μεταφοράς δικαιούμενου ποσού για περισσότερα του ενός έτη).

δ. Αναθεώρηση του (θ) σχετικού.

3. Επιπροσθέτως θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, από αρκετά μέλη μας μάς γνωστοποιήθηκε το παράπονο της κατάργησης της ελληνικής σημαίας από τις στολές επιχειρήσεων (ΑΡ μανίκι), πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1γ (8) του εν λόγω σχετικού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις κατά κρίση ενέργειές σας προκειμένου:

α. Να επαναφερθεί η πρόνοια παρ.4 του αρ.3 του (γ) ομοίου, η οποία προσδιορίζει τον διαχωρισμό σε κύριες στολές και προαιρετικές, με ταυτόχρονη ακύρωση του (ζ) σχετικού.

β. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του προαναφερθέντος, να γίνει οπωσδήποτε εξαίρεση της στολής υπ΄ αριθμ. 2 για τους Υπαξιωματικούς του ΠΝ.

γ. Ειδικά ως προς τον υπό κατάρτιση νέο ΚΣΠΝ, να εξεταστούν τα είδη ιματισμού και στολής που πωλούνται από το ραφείο του Π.Ο.Ν., ως προς το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε αυτόν, ή έστω να εκδοθεί σχετική Διαταγή που να τα θεωρεί αυτοδικαίως προεκτάσεις της στολής υπ΄ αριθμ. 9 (Στολή ασκήσεων/εκστρατείας).

δ. Να δρομολογηθεί οπωσδήποτε η προσθήκη του κοντομάνικου polo με γιακά, όπως αυτό φαίνεται στο Παράρτημα, ως στολή υπ΄ αριθμ. 9β θερινή (ασκήσεων/εκστρατείας ισχυρού καύσωνος), ειδικώς ως προς την ανάγκη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες περί ΥΑΕ, από τη στιγμή που δεν υφίσταται κατάλληλο ένδυμα εκστρατείας ισχυρού καύσωνος που να πληροί τις προδιαγραφές του συναρμοδίου Υπουργείου.

ε. Να καταργηθεί η παρ.1γ (8) του (θ) σχετικού με ταυτόχρονη επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς.

5. Πέραν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως διερευνηθεί η δυνατότητα κατάρτισης ειδικής διαδικασίας που να εξασφαλίζει την έκδοση διατακτικής εκ του μακρόθεν, για όλα τα ενδιαφερόμενα στελέχη  που υπηρετούν μακράν Αττικής. Επί τούτου, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

α. Ήδη υφίσταται δυνατότητα συγκεντρωτικής αποστολής μέσω ΚΕΦΝ, [ως (στ) σχετικό] άρα δεν θα υπάρξει επιβάρυνση της ήδη υφιστάμενης διαδικασίας.

β. Προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα έκδοσης διατακτικών, να μπορούν να αποστέλλονται από τα ενδιαφερόμενα στελέχη (με πολιτικό ταχυδρομείο) απευθείας στο αρμόδιο γραφείο έκδοσης διατακτικών του Π.Ο.Ν., υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες τα στελέχη:

(1) αφ΄ ενός θα εξουσιοδοτούν το αρμόδιο γραφείο για έκδοση διατακτικής και

(2) αφ΄ ετέρου θα αναγράφουν ρητώς τα πλήρη στοιχεία του υπηρεσιακού σήματος στο οποίο θα αναγράφονται ρητώς τα είδη και το ποσόν.

γ. Με την παραπάνω διαδικασία θα μπορεί να καθίσταται εφικτή η προμήθεια ειδών πέραν του ετησίου δικαιούμενου ποσού (εάν το στέλεχος επιθυμεί και έχει την οικονομική δυνατότητα να το πράξει), ώστε να βγαίνει ωφελημένο και το ΠΝ διά της αύξησης των εσόδων του…»

(ΠΗΓΗ: lawandorder.gr)
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ