2020-01-30 21:42:21
Φωτογραφία για Συγχαρητήρια! Όλα τα ονόματα των ΕΜΘ που γίνονται Ανθυπολοχαγοί
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε  στην Αθήνα την 22-01-2020 «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Προάγονται  στο βαθμό  του Ανθυπολοχαγού, σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4609/2019, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:

α. Από 03-05-2019:

(1) Τεθωρακισμένων, Καραγιάννης Γεώργιος του Βα- σίλειου, ΑΜ: 63624.

(2) Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας, Παπαδημη- τρίου Δημήτριος του Βάιου, ΑΜ: 63664.

(3) Μηχανικού, Γιακουμινάκης Αντώνιος του Γεώργιου, ΑΜ: 63704.

(4) Τεθωρακισμένων, Χουτουριάδης Κωνσταντίνος του

Γρηγόριου, ΑΜ: 63802.

(5) Πυροβολικού, Παυλίδης Κωνσταντίνος του Γρηγό- ριου, ΑΜ: 63896.

(6) Μηχανικού, Σταθάκης Δημήτριος  του Νικόλαου, ΑΜ: 63919.

(7)  Τεχνικού,  Σεΐντής   Θεόδωρος  του   Γεώργιου, ΑΜ: 63937.

(8) Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας, Αντωνίου Κωνστα- ντίνος του Παύλου, ΑΜ: 63966.

(9) Πεζικού, Κωστούλας Χρυσόστομος του Αντώνιου, ΑΜ: 64648.

(10) Διαβιβάσεων, Γεωργατζιάς Κωνσταντίνος του Αθα- νάσιου, ΑΜ: 64761.

(11) Τεχνικού, Καρλέτσης Στέφανος  του Νικόλαου, ΑΜ: 64766.

(12) Τεχνικού Μωραΐτης Ευάγγελος του Παναγιώτη, ΑΜ: 64770.

(13) Εφοδιασμού  Μεταφορών, Καράβας Θωμάς του

Γεώργιου, ΑΜ: 64783.

(14) Πεζικού, Φωτακίδης Ευάγγελος του Αθανάσιου, ΑΜ: 65449.

(15) Τεθωρακισμένων, Μπαλταγιάννης Νικόλαος του

Χρήστου, ΑΜ: 65480.

(16) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας, Κουτελλάς

Λεωνίδας του Νικόλαου, ΑΜ: 65520.

(17) Διαβιβάσεων, Βελιάνης Βασίλειος του Δαμιανού, ΑΜ: 65550.

(18) Πεζικού, Μούρος  Πέτρος  του  Κωνσταντίνου, ΑΜ: 65607.

(19) Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας, Χύτας Κων- σταντίνος του Χρήστου, ΑΜ: 65625.

(20) Πυροβολικού, Κολάσης Κυριάκος του Νικόλαου, ΑΜ: 65630.

(21) Διαβιβάσεων, Τσαούσης Νεκτάριος-Αναστάσιος του Ιωάννη, ΑΜ: 65634.

(22) Υγειονομικού, Κανελέτης Συμεών του Παναγιώτη, ΑΜ: 65635.

(23) Πεζικού, Φεργάδης Σταμάτιος  του Δημήτριου, ΑΜ: 65695.

(24) Πεζικού, Κορομπίλης Γεώργιος του Δημήτριου, ΑΜ: 65698.

(25) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας, Γιαννούχος Ευάγγε- λος του Χρήστου, ΑΜ: 65699.

(26) Τεθωρακισμένων, Πανελεήμων Στυλιανός του Πα- νελεήμωνα, ΑΜ: 65703.

(27) Τεθωρακισμένων, Γκάγκος Μιλτιάδης του Ιωάννη, ΑΜ: 65709.

(28) Τεθωρακισμένων, Γώγος Χρήστος του Δημήτριου, ΑΜ: 65722.

(29) Τεθωρακισμένων,  Βουλγαρίδης  Αθανάσιος του

Χρήστου, ΑΜ: 65730.

(30) Διαβιβάσεων, Διδάγγελος Ιωάννης του Ευάγγελου, ΑΜ: 65749.

(31) Πυροβολικού,   Ζιώγας  Γεώργιος  του  Ιωάννη, ΑΜ: 66392.

(32) Πυροβολικού, Τζιάλλας Κωνσταντίνος του Ελευ- θέριου, ΑΜ: 66419.

(33) Πυροβολικού, Μυρτζάκης Άγγελος του Κωνστα- ντίνου, ΑΜ: 66421.

(34) Μηχανικού,  Ρίζος  Αθανάσιος  του  Νικόλαου, ΑΜ: 66425.

β. Από 12-05-2019:

(1) Τεθωρακισμένων, Τεάζης Γεώργιος του Δημήτριου, ΑΜ: 66523.

(2) Τεθωρακισμένων, Τζατζανάς Θεόδωρος  του Αλέ- ξανδρου, ΑΜ: 66524.

(3) Τεθωρακισμένων, Ταπάσκος Παντελεήμων του Γε- ώργιου, ΑΜ: 66541.

(4) Τεθωρακισμένων,  Χονδρός  Νικόλαος του Ηλία, ΑΜ: 66542.

(5) Διαβιβάσεων, Αγόρης Κωνσταντίνος του Χρήστου, ΑΜ: 66552.

γ. Από 13-05-2019:

Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας, Τσίγκας Νικό- λαος του Δημήτριου, ΑΜ: 67113.

δ. Από 24-11-2019:

(1) Διαβιβάσεων,   Γκιλάκης  Μιχαήλ  του  Σταύρου, ΑΜ: 67281.

(2) Διαβιβάσεων,  Ιντζές Ανδρέας  του  Παναγιώτη, ΑΜ: 67282.

(3) Διαβιβάσεων, Καλαμπόκης Νικόλαος του Ελευθέ- ριου, ΑΜ: 67283.
kranosgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ