2020-10-26 23:01:57
Φωτογραφία για Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου«Παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του Δήμου μέσω των Δημοτικών Ιατρείων» συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. Μπέκα και Βασ. Παύλου, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 19004, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κας Τρούμπουλου Σπυριδούλας ή

κου Μπούρδη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007366).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ