2021-05-11 06:49:00
Φωτογραφία για «Το Hyperloop δεν πρέπει να κανιβαλίσει τους παραδοσιακούς σιδηροδρόμους»
Η τεχνολογία Hyperloop, που επιτρέπει ταχύτητες ταξιδιού 1.200 km / h, έχει τεράστιες δυνατότητες για τη σιδηροδρομική βιομηχανία. Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιοχές πιθανής σύγκρουσης μεταξύ των σιδηροδρόμων και του hyperloop. Σε πρόσφατη δημοσίευση θέσης, η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) προειδοποιεί για « κανιβαλισμό των χερσαίων τρόπων μεταφοράς», αναφερόμενος στον κυρίαρχο ρόλο των οδικών μεταφορών έναντι των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Της Majorie van Leijen

Σε ένα έγγραφο θέσης που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου 2021, η CER κατέληξε στα πρώτα προσεκτικά συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη. «Προς το παρόν, αρκετά θεσμικά και εταιρικά ενδιαφερόμενα μέρη του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπερλειτουργίας, είναι καιρός η CER να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στο θέμα και να σκιαγραφήσει την αρχική της θέση στην υπερπήδηση», ανέφερε.


Σύμφωνα με το όργανο της ΕΕ, οι περιοχές πιθανών συγκρούσεων έγκειται στη διαθεσιμότητα πόρων για τη σιδηροδρομική βιομηχανία, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τον ανταγωνισμό με άλλα σιδηροδρομικά έργα υψηλής ταχύτητας. Όπως συνέβη στις σιδηροδρομικές μεταφορές όταν η οδική κυκλοφορία αυξήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, το hyperloop δεν πρέπει να παρεμβαίνει με τις τρέχουσες εξελίξεις των παραδοσιακών σιδηροδρόμων, δήλωσε ο CER. Παρ 'όλα αυτά, η παραδοσιακή σιδηροτροχιά και το hyperloop θα μπορούσαν να αλληλοσυμπληρώνονται και να συνδέονται, καθώς έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

Διαταρακτική τεχνολογία

Τα έργα Hyperloop έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου τα τελευταία δέκα χρόνια. Το Hyperloop περιλαμβάνει ένα σφραγισμένο σωλήνα με χαμηλή πίεση αέρα μέσω του οποίου οι λοβοί ταξιδεύουν σχεδόν χωρίς αντίσταση στον αέρα ή τριβή, τροφοδοτούνται και αιωρούνται από ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Αυτό επιτρέπει το ταξίδι σε ταχύτητες έως 1.200 km / h. Επί του παρόντος, το ταχύτερο τρένο ταξιδεύει με ταχύτητα 431 km / h (Shanghai Transrapid)

Εκτός από την ταχύτητά του, η τεχνολογία hyperloop αναμένεται επίσης να γίνει πιο ενεργειακά αποδοτική από το υπάρχον τροχαίο υλικό για σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και να εξασφαλίσει ουδετερότητα CO2 Το Hyperloop σίγουρα δεν είναι προσαρμοσμένο μόνο στην κίνηση των επιβατών. Υπάρχουν επίσης έργα που περιλαμβάνουν εμπορευματικές μεταφορές, όπως ο πιλότος μεταξύ Ρότερνταμ και Άμστερνταμ για τη μεταφορά φρούτων, λαχανικών και λουλουδιών.

Διαθεσιμότητα χρημάτων

Η CER ανησυχεί, μεταξύ άλλων, για τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τη σιδηροδρομική βιομηχανία όταν ένας νέος παίκτης εισέρχεται στην αγορά. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας hyperloop, η οποία καλύπτει αρκετές Γενικές Διευθύνσεις. «Αυτές οι δραστηριότητες δεν πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους πόρους των υπό εξέλιξη κανονιστικών έργων για τον σιδηροδρομικό τομέα», δήλωσε ο CER.

«Κατά κανόνα, τα έργα hyperloop βασίζονται επί του παρόντος σε ιδιωτική χρηματοδότηση - παρόμοια με την κατάσταση των σιδηροδρόμων τον 19ο αιώνα. Μόλις κριθεί απαραίτητη η δημόσια υποστήριξη, η CER ζητά έναν σαφή διαχωρισμό των κεφαλαίων για να αποφευχθεί η χρήση χρηματοδοτικών μέσων που προορίζονται για τον σιδηροδρομικό τομέα για τη στήριξη προτάσεων από έργα hyperloop. "

Shift2Rail

Ένα ευρωπαϊκό ινστιτούτο που ασχολείται με δραστηριότητες hyperloop είναι το Shift2Rail, το οποίο είναι μια συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Οργανώσεις όπως αυτές έχουν συσταθεί για να εργαστούν και να συνεργαστούν με τον σιδηροδρομικό τομέα. Για το CER, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες τέτοιων ιδρυμάτων «να μην εμποδίζουν τις εντολές τους για την παραδοσιακή σιδηροδρομική βιομηχανία και να μην παρέχονται πρόσθετοι πόροι».

Αυτό δεν συμβαίνει, εξηγεί το Shift2Rail. Δραστηριότητες των εταιρειών που σχετίζονται με έργα υπερτριβής πραγματοποιούνται χωρίς να αποκλίνει από την κύρια εστίασή της στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο (SERA) και τα έργα ανταγωνιστικής ανάπτυξης υπερκλειμάτων επί του παρόντος βασίζονται μόνο σε ιδιωτική χρηματοδότηση, επισημαίνει.

Μια ειδική μικρή δράση συντονισμού και υποστήριξης (0,25 εκατομμύρια ευρώ) ανατέθηκε το 2020 για να τεθεί η βάση για ένα πλαίσιο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας για νέα και μη παραδοσιακά μέσα μεταφοράς, αλλά αυτό ήταν στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με την παραδοσιακή σιδηροδρομική βιομηχανία, Το Shift2Rail εξήγησε.

Αυστηρή ασφάλεια

Η διαμόρφωση ενός διαλειτουργικού πλαισίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτό είναι σημαντικό, λέει ο CER. Οι σιδηρόδρομοι συμμορφώνονται με πολύ αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πρόσφατα ότι αξιολογεί την ανάγκη για κανονιστικές δράσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας των νεοεισερχόμενων και των νέων τεχνολογιών, όπως το hyperloop, το 2021

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού όταν εισέρχονται στην αγορά νέα καινοτόμα μέρη, πιστεύει η CER. «Ζητάμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, καθώς το ρεκόρ ασφαλείας των δημόσιων μεταφορών δεν πρέπει να υποβαθμίζεται με την παροχή απλούστερης πρόσβασης στην αγορά σε μια νέα τεχνολογική ιδέα - ιδίως όταν μοιράζεται εν μέρει μια κοινή υποδομή»

Τα ζητήματα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, συμφωνεί το Shift2Rail. «Με αυτόν τον τρόπο, και τα δύο μέσα μεταφοράς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ απρόσκοπτες και αποτελεσματικές υπηρεσίες μεταφοράς σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ»

Σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας

Τέλος, η CER προειδοποιεί ότι τα έργα hyperloop δεν πρέπει να "κανιβαλίζουν" τα υπάρχοντα σιδηροδρομικά έργα υψηλής ταχύτητας. Τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, τα τρέχοντα έργα hyperloop σχεδιάζουν τη σύνδεση μεγάλων ευρωπαϊκών και / ή εθνικών αστικών κέντρων.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, προορίζονται να λειτουργούν παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες σιδηροδρομικές υποδομές υψηλής ταχύτητας. Ωστόσο, για να αποφευχθεί μια άλλη κανιβαλιστικοποίηση χερσαίων τρόπων μεταφοράς, ζητούμε διαφανείς και δίκαιες οικονομικές αξιολογήσεις πιθανών έργων υπερπήδησης με σεβασμό όλων των αναμενόμενων κοινωνικών δαπανών και οφελών - ιδίως των λογιστικών αξιών των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων σιδηροδρομικής υποδομής και των αντίστοιχων συνεισφορών τους στο δίκτυο αποτελέσματα », είπε ο CER.

Διατροπικοί σύνδεσμοι

Το Shift2Rail δεν βλέπει παρεμβολές από αυτήν την άποψη, καθώς έχει επίσης την υποχρέωση να καλύπτει διατροπικούς συνδέσμους με άλλους τρόπους, παρέχοντας στους χρήστες μια ολοκληρωμένη λύση end-to-end για τις σιδηροδρομικές τους μετακινήσεις και τις ανάγκες μεταφοράς. «Από την άποψη της έρευνας και της καινοτομίας, αναζητούμε αμοιβαία οφέλη και συνέργειες. Στο τέλος, η αγορά θα πρέπει να αποφασίσει για τον καταλληλότερο τρόπο μεταφοράς για τις διάφορες περιπτώσεις χρήσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους υποστηρικτές των διαφόρων πρωτοβουλιών hyperloop, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση των ιδεών και της διατομεακής καινοτομίας», συνεχίζει. «Θεωρούμε ότι νέες τεχνολογίες, όπως το hyperloop, μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες και συνέργειες με τη σιδηροδρομική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου που θέτει το έδαφος για ένα μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για τέτοιες τεχνολογίες».

Δίκτυο TEN-T ολοκλήρωσης

Αυτή η διατροπικότητα προβλέπεται επίσης από το CER. «Δεδομένου του επιδιωκόμενου εύρους ταξιδιού του hyperloop, και οι δύο τρόποι μεταφοράς μπορεί να έχουν λειτουργία τροφοδοσίας ο ένας για τον άλλο ή / και άλλους τρόπους μεταφοράς. Επομένως, οι τερματικοί σταθμοί υπερσύνδεσης πρέπει να συνδέονται με τον πυρήνα ΔΕΔ-Μ και το ολοκληρωμένο δίκτυο και να μοιράζονται τους αστικούς κόμβους με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος, για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για διατροπικές αλυσίδες μεταφορών για επιβάτες και εμπορευματικές μεταφορές », πρότεινε.

Κατά την πραγματοποίηση αυτής της αλυσίδας διατροπικών μεταφορών, η διαλειτουργικότητα είναι ακόμη πιο σημαντική, προτείνει η CER. «Ο τεχνικός και επιχειρησιακός κανονισμός, καθώς και η τυποποίηση, είναι το κλειδί και στις δύο περιπτώσεις για να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας, να αποφευχθούν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή / και δαπανηρές αναδρομικές προσπάθειες εναρμόνισης. Και οι δύο τρόποι μεταφοράς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την προληπτική συνεργασία και την τυποποίηση. Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της θέσπισης του απαραίτητου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου αφενός και της ενθάρρυνσης της καινοτομίας από την άλλη. "

Όχι τη σωστή στιγμή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την εμφάνιση και την ευρύτερη χρήση του hyperloop για υπηρεσίες επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών έως το τέλος αυτής της δεκαετίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το CER πρόσθεσε στο έγγραφο θέσης του ότι «η νέα τεχνολογία δεν είναι ακόμα έτοιμη για ανάπτυξη καθώς δεν είναι αρκετά ώριμη.

«Στην τρέχουσα κατάσταση ωριμότητας, πιστεύουμε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβουμε έναν ενεργό ρόλο σε ρυθμιστικές διατάξεις περί υπερπήδησης. Το 2023, η CER και τα μέλη της θα ανοίξουν εκ νέου τις εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την έννοια του hyperloop για να ξανασκεφτούν αυτό το θέμα και να προσαρμόσουν την αρχική θέση λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερωμένες γνώσεις που ήταν διαθέσιμες μέχρι τότε. "

railfreight.com/railfreight/2021/05/07/hyperloop-should-not-cannibalise-traditional-railways/

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης

sidirodromikanea
sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ