2021-08-12 06:15:33
Φωτογραφία για Τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης για σύνταξη από το Δημόσιο -πινάκες & παραδείγματα.
Σύνταξη με 20ετία, 25ετία, 35ετία και 37ετία σε ηλικίες από 55 ως 61,6 κλειδώνουν μέχρι το τέλος του 2021 οι δημόσιοι υπάλληλοι που είτε προσλήφθηκαν ως τις 31/12/1992 είτε ασφαλίστηκαν ως το 1992 και προσλήφθηκαν μετά το 1993 στο Δημόσιο.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και για τους Ενστολους σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, Πυροσβεστική, περιλαμβάνονται σε οδηγό με χρήσιμες συμβουλές και παραδείγματα που επεξεργάστηκαν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ειδικά για το Δημόσιο και παρουσιάζει αποκλειστικά το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Στο Δημόσιο το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κλειδώνει με τις προϋποθέσεις που ισχύουν τη χρονιά που οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που είναι από 20 ως 25 έτη ανάλογα με την κατηγορία των υπαλλήλων.

Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για θεμελίωση λόγω ανικανότητας.

Από 19/08/2015 με το Νόμο 4336/2015 τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά για τους παλαιούς ως το 1992 ασφαλισμένους.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης καθορίζονται ανάλογα με το έτος που οι υπάλληλοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις παλιές προϋποθέσεις.

Από το 2022 και μετά η συνταξιοδότηση είναι στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη, και στα 62 για μειωμένη.

Για όσους παλαιούς ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης/1/2013 και μετά, ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας, ήτοι πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη, και στα 62 για μειωμένη. Αυτά τα όρια ηλικίας ισχύουν και για τους νέους από 1ης/1/1993 ασφαλισμένους.

Παραδείγματα:

Υπάλληλος στους ΟΤΑ έχει ως 31/12/2010 συντάξιμη υπηρεσία 27 έτη 6 μήνες. Στη συντάξιμη υπηρεσία έχει υπολογιστεί και ασφάλιση ΙΚΑ. Επειδή μέχρι 31/12/2010 έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας), δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας που έχει συμπληρωθεί το 2020 και με όριο ηλικίας 60 ετών και 3 μηνών.

Υπάλληλος υπουργείου ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% λόγω τυφλότητας, παραπληγίας, Β’ ομόζυγο μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία θα πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να έχει 15ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο για παλαιούς ασφαλισμένους όσο και για τους νέους ασφαλισμένους. Το ποσό που δικαιούται είναι η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ (ολόκληρη) και η ανταποδοτική σύνταξη ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται και προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα που ανέρχεται σε 426,72 ευρώ μηνιαίως.

Υπάλληλος έχει ως 31/12/2010 συντάξιμη υπηρεσία 26 έτη και συμπλήρωσε 35 το 2019. Θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που θα έχει συμπληρώσει και την ηλικία των 58 ετών. Αν είναι 58 το 2020, θα βγει στη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 61 ετών.

Υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 2011 συντάξιμη υπηρεσία 25 ετών και φτάνει στα 35 έτη μέσα στο 2021 που είναι και 58 ετών. Επειδή θεμελιώνει με προϋποθέσεις του 2011 (25ετία), για να βγει στη σύνταξη θα πρέπει να έχει 36 έτη και συμπληρωμένα τα 58 ώστε να καθοριστεί το νέο όριο ηλικίας. Επειδή ο υπάλληλος συμπληρώνει τα 36 έτη το 2022, θα βγει στη σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη. Για να αποφύγει την εξέλιξη αυτή μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος πλασματικού χρόνου για να έχει τα 36 έτη μέσα στο 2021 και θα αποχωρήσει με όριο ηλικίας 61,6 ετών χωρίς να περιμένει τα 62 και τα 40 χρόνια ασφάλισης.

Υπάλληλος με 25ετία το 2012 και ανήλικο παιδί έκλεισε την ηλικία των 55 ετών το 2018 και θα βγει στη σύνταξη με διατάξεις γονέα ανηλίκου με το όριο ηλικίας των 61 ετών. Μπορεί όμως να αναγνωρίσει 1 έτος και να θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) το 2011, που σημαίνει ότι θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας των 55 ετών που αντιστοιχεί στο 52ο έτος που το συμπλήρωσε το 2015, οπότε αποχωρεί άμεσα.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015656560Από 19/8/20156565+3μήνες6020166565+6μήνες6020176565+9μήνες60201865666020196566+3μήνες6020206566+6μήνες6020216566+9μήνες60Από 1ης/1/2022656762ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015606055Από 19/8/20156060+11μήνες5520166061+9μήνες5520176062+8μήνες5520186063+6μήνες5520196064+5μήνες5520206065+3μήνες5520216066+2μήνες55Από 1ης/1/20226067 62ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015616156Από 19/8/20156161+9μήνες5620166162+6μήνες5620176163+3μήνες56201861645620196164+9μήνες5620206165+6μήνες5620216166+3μήνες56Από 1ης/1/2022616762ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015636358Από 19/8/20156363+6μήνες58201663645820176364+6μήνες58201863655820196365+6μήνες58202063665820216366+6μήνες58Από 1/1/2022636762ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 37ΕΤΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/201537Χωρίς όριο ηλικίαςΑπό 19/8/20153755+11μήνες20163756+9μήνες20173757+8μήνες20183758+6μήνες20193759+5μήνες20203760+3μήνες20213761+2μήνεςΑπό 1ης/1/20223762ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 35ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015Ανεξαρτήτως ηλικίας3558Από 19/8/2015583558+6μήνες20165835592017583559+6μήνες20185835602019583560+6μήνες20205835612021583561+6μήνεςΑπό 1ης/1/2022 584062ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015583658Από 19/8/2015583658+6μήνες20165836592017583659+6μήνες20185836602019583660+6μήνες20205836612021583661+6μήνεςΑπό 1ης/1/2022584062

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015593759Από 19/8/2015593759+5μήνες2016593759+9μήνες2017593760+2μήνες2018593760+6μήνες2019593760+11μήνες2020593761+3μήνες2021593761+8μήνεςΑπό 1ης/1/2022594062

 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο οποτεδήποτε)

·     ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 20 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

·     ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 25 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 55

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011: 21 ΕΤΗ ΚΑΙ 23 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015522352Από 19/8/20155223552016522356+9μήνες2017522358+5μήνες2018522360+2μήνες2019522361+10μήνες2020522363+7μήνες2021522365+3μήνεςΑπό 1ης/1/2022522367

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012: 23 ΕΤΗ ΚΑΙ 25 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015552555Από 19/8/2015552556+6μήνες20165525582017552559+6μήνες20185525612019552562+6μήνες20205525642021552565+6μήνεςΑπό 1ης/1/2022552567

 ΓΟΝΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015522552Από 19/8/20155225552016522556+9μήνες2017522558+5μήνες2018522560+2μήνες2019522561+10μήνες2020522563+7μήνες2021522565+3μήνεςΑπό 1ης/1/2022522567ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25ΕΤΟΣΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕως 18/8/2015552555Από 19/8/2015552556+6μήνες20165525582017552559+6μήνες20185525612019552562+6μήνες20205525642021552565+6μήνεςΑπό 1ης/1/2022552567

Σημείωση: α) Οι προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη τριτέκνων και γονέων ανηλίκων (20-25 έτη και ηλικία ως 55 ετών) δεν ισχύουν για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

 β) Σε περίπτωση που οι άνδρες πατέρες με ανήλικο έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία μέχρι 31/12/2010, μπορούν να αποποιηθούν χρόνο ασφάλισης σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης για να θεμελιώσουν ως γονείς ανηλίκων με 25ετια το 2011 ή το 2012.eleftherostypos.gr

sidirodromikaneasidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ